MTEP ataskaitos

ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMOS BAIGIAMOJI ATASKAITA


2016 m. MOKSLINIO TYRIMO DARBŲ ATASKAITA

2017 m. MOKSLINIO TYRIMO DARBŲ ATASKAITA

2018 m. MOKSLINIO TYRIMO DARBŲ ATASKAITA

2019 m. MOKSLINIO TYRIMO DARBŲ ATASKAITA