MTEP ataskaitos

ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMOS BAIGIAMOJI ATASKAITA

 

 

 

2016 m. MOKSLINIO TYRIMO DARBŲ ATASKAITA