Doktorantūra

FILOSOFIJOS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Europos humanitariniu universitetu (Valstybės žinios, 2011, Nr. 74 -3562)

 

Skelbiamas filosofijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas.

Iki gegužės 11d. norinčius  dalyvauti konkurse, prašome   užpildyti prašymą (žr. prisegtuką), disertacijos tematikos pristatymo formą (žr. prisegtuką), pateikti publikacijų bei mokslinės veiklos sąrašą  (žr. prisegtuką)  ir gyvenimo aprašymą (CV Europass forma).

Dokumentai priimami VDU  (kontaktinis asmuo - Rasa Andrišiūnaitė, K. Donelaičio g. 52-303, Kaunas), LKTI (kontaktinis asmuo - Sandra Kuliešienė, Saltoniškių 58 – 215, Vilnius) arba EHU (kontaktinis asmuo - Marina Dalidovich , Tauro g. 12, Vilnius).


Filosofijos krypties nuolatinių studijų doktorantai:
Denis PETRINA, priimtas 2017-11-01 (ES finansuojama), vad. dr. Audronė Žukauskaitė
Sigita DACKEVIČIŪTĖ, priimta 2017-11-01, vad. dr. Audronė Žukauskaitė
Lina GOTAUTĖ, priimta 2016-12-30, vad. dr. Loreta Poškaitė
Paulius KUKIS, priimtas 2015-10-01, vad. prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Valdas BERTAŠAVIČIUS, priimtas 2014-10-01, vad. dr. Audronė Žukauskaitė
Ernestas JANČENKAS, priimtas 2014-10-01, vad. prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas


MENOTYROS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vilniaus dailės akademija (Valstybės žinios, 2011, Nr. 78 -3846).

Skelbiamas priėmimas į nuolatines Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2018 m.
PLAČIAU>>>

http://www.vda.lt/lt/aukstuju-studiju-fakultetas/doktorantura/priemimo-tvarka

Menotyros krypties nuolatinių studijų doktorantai:

Marius ARMONAS, priimtas 2017-10-01, vad. dr. Erika Grigoravičienė (LKTI)
Dainius JUNEVIČIUS, priimtas 2016-11-01, vad. dr. Jolita Mulevičiūtė (LKTI)
Marius DARAŠKEVIČIUS, priimtas 2016-11-01, vad. dr. Rasa Butvilaitė (VDA)
Eglė JUOCEVIČIŪTĖ, priimta 2015-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė
Laura PETRAUSKAITĖ, priimta 2014-10-01, vad. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė
Aistė BIMBIRYTĖ-MACKEVIČIENĖ, priimta 2012-10-15, vad. dr. (hp) Laima Surgailienė

PRANEŠIMAI APIE APGINTAS DISERTACIJAS:

2017 m. gruodžio 15 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Žilvinas Vareikis apgynė daktaro disertaciją „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>

2017 m. lapkričio 28 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, VilniusVaiva Kubeckienė apgynė daktaro disertaciją „Žaidžiantis žmogus baroko kultūroje“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>

2016 m. spalio 14 dieną Lijana Birškytė Klimienė apgynė daktaro disertaciją tema ŠV. ONOS KULTAS IR ATVAIZDAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE(Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>

2016 m. gegužės 27 d. Kasparas Pocius apgynė daktaro disertaciją tema „G. Deleuze'o ir F. Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste“ (Filosofija 01 H). Plačiau >>>

2015 m. spalio 9 dieną Julija Fomina apgynė daktaro disertaciją tema „MENO PARODŲ KURATORYSTĖ LIETUVOJE: SAMPRATOS IR RAIDA“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>

2014 m. gruodžio 17 d. Edita Budrytė apgynė daktaro disertaciją tema „Meno kūrinio interpretacijos validumo problema analitinėje estetikoje. Analitinės ir hermeneutinės prieigų sankirtos” (filosofija 01H) Plačiau >>>

2014 m. gruodžio 15 d. Leonida Gaidauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>

2014 m. gruodžio 12 d. Margarita Poškutė apgynė daktaro disertaciją tema „Pasaulėžiūrų įtampų laukai lietuvoje XIX–XX a. sandūroje" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>

2014 m. birželio 13 d. Rasius Makselis apgynė daktaro disertaciją tema „Neoplatoniškoji „MĄSTYMO GYVENIMO‟ samprata: plotino, proklo ir pseudo dionisijo areopagiečio koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija 01H) Plačiau >>>

2014 m. birželio 12 d. Tautvydas Vėželis apgynė daktaro disertaciją tema „Gamtos ir technikos santykio problema heideggerio dialoge su daoizmu“ (filosofija 01H) Plačiau >>>

2014 m. birželio 12 d. Agnė Kulbytė apgynė daktaro disertaciją tema „Romantizmas kaip postmoderniosios meninės reprezentacijos šaltinis“ (filosofija 01H) Plačiau >>>

2012 m. rugsėjo 20 d. Kristina Karvelytė apgynė daktaro disertaciją tema „Posūkis nuo kalbos link vaizdo postmoderniojoje filosofijoje“ (Filosofija 01H). Plačiau >>>

2012 m. gegužės 18 d. Julius Vaitkevičius apgynė daktaro disertaciją tema sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje (konfucianizmo ir daoizmo teorijų lyginamoji analizė)“ (Filosofija 01H)  Plačiau >>>

2011 m. gegužės 20 d.  Renata Dubinskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Dokumentalumo koncepcijos ir formos Lietuvos videomene: tarp dokumentinio kino ir vaizduojamojo meno“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).

2011 m. gegužės 6 d. Gediminas Degėsys apgynė daktaro disertaciją tema „Estetinių principų sklaida užsachario Afrikos skulptūroje" (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).

2011 m. balandžio 29 d. Aušra Urbonienė apgynė daktaro disertaciją tema „Referencijos problema Jacques‘o Derrida filosofijoje.“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).

2011 m. balandžio 15 d. Teresė Jurkuvienė apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje" (Menotyra 03H, meno istorija H 310).

2010 m. lapkričio 26 d. Daiva Šabasevičienė apgynė daktaro disertaciją tema „Jono Vaitkaus režisūros modeliai“ (Menotyra 03H, teatrologija H 330).

2009 m. gruodžio 18 d. Vaida Asakavičiūtė apgynė daktaro disertaciją tema „Gyvenimo sampratos sklaida Friedricho Nietzsche`s filosofijoje (kritinė analizė)“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 

2009 m. gruodžio 18 d. Daiva Tamošaitytė apgynė daktaro disertaciją tema „Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 

2009 m. spalio 30 d.  Gabija Surdokaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).