Doktorantūra

FILOSOFIJOS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Europos humanitariniu universitetu (Valstybės žinios, 2011, Nr. 74 -3562)
 
ATVIRO KONKURSO Į FILOSOFIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2019 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA >>>
 
Filosofijos krypties nuolatinių studijų doktorantai:
Matas GRUBLIAUSKAS, priimtas nuo 2018-11-01, vad. dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
OLEG SKORIUKOV, priimtas nuo 2018-11-01, vad. dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
Denis PETRINA, priimtas nuo 2017-11-01 (ES finansuojama), vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Sigita DACKEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2017-11-01, vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Lina GOTAUTĖ, priimta nuo 2016-12-30, vad. dr. Loreta Poškaitė (LKTI)
Paulius KUKIS, priimtas nuo 2015-10-01, vad. prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas (LKTI)
 

MENOTYROS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija (2018 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-477).

Priėmimas į Menotyros krypties doktorantūrą

Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros reglamentas >>>
Priėmimas į Lietuvos mokslo tarybos konkursu laimėtas Menotyros krypties doktorantūros vietas bus vykdomas rugpjūčio 28 d., trečiadienį, 15 val. LMTA (Gedimino pr. 42), CR 216.
Dokumentai priimami nuo rugpjūčio 19 d. iki 23 d. LMTA Doktorantūros skyriuje (Gedimino pr. 42, 208 kab.) nuo 13.30 iki 16.00 val.
Tel. pasiteiravimui: (8 5) 261 76 82, mob. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt. 
 

Menotyros krypties nuolatinių studijų doktorantai:

Kotryna MARKEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2019-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
Valentyn ODNOVIUN, priimtas nuo 2019-10-01, vad. dr. Agnė Narušytė (LKTI)
Viktorija BRUNEIZERYTĖ, priimta nuo 2018-10-01, vad. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė (LKTI)
Jogintė BUČINSKAITĖ, priimta nuo 2018-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
Marius ARMONAS, priimtas nuo 2017-10-01, vad. dr. Erika Grigoravičienė (LKTI)
Dainius JUNEVIČIUS, priimtas nuo 2016-11-01, vad. dr. Jolita Mulevičiūtė (LKTI)
Marius DARAŠKEVIČIUS, priimtas nuo 2016-11-01, vad. dr. Rasa Butvilaitė (VDA)
Eglė JUOCEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2015-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
 

PRANEŠIMAI APIE APGINTAS DISERTACIJAS:

2019 m. kovo 8 d. Laura Petrauskaitė apgynė daktaro disertaciją tema Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai“ (Menotyra – 03 H). Plačiau >>>

2018 m. gruodžio 19 d. Ernestas Jančenkas apgynė  daktaro disertaciją „Filosofinė soteriologija klasikinės arabų filosofijos tradicijoje: Alfarabijaus ir Avicenos filosofinių koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija – 01 H). Plačiau >>>

2018 m. lapkričio 30 d.  Karina Simonson apgynė daktaro disertaciją tema „Žydų fotografai Pietų Afrikos respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“ (Menotyra – 03H). Plačiau >>>

2017 m. gruodžio 15 d.  Žilvinas Vareikis apgynė daktaro disertaciją „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 
2017 m. lapkričio 28 d.  Vaiva Kubeckienė apgynė daktaro disertaciją „Žaidžiantis žmogus baroko kultūroje“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 

2016 m. spalio 14 dieną Lijana Birškytė Klimienė apgynė daktaro disertaciją tema ŠV. ONOS KULTAS IR ATVAIZDAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE(Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>

2016 m. gegužės 27 d. Kasparas Pocius apgynė daktaro disertaciją tema „G. Deleuze'o ir F. Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste“ (Filosofija 01 H). Plačiau >>>

2015 m. spalio 9 d. Julija Fomina apgynė daktaro disertaciją tema „MENO PARODŲ KURATORYSTĖ LIETUVOJE: SAMPRATOS IR RAIDA“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>

2014 m. gruodžio 17 d. Edita Budrytė apgynė daktaro disertaciją tema „Meno kūrinio interpretacijos validumo problema analitinėje estetikoje. Analitinės ir hermeneutinės prieigų sankirtos” (filosofija 01H) Plačiau >>>

2014 m. gruodžio 15 d. Leonida Gaidauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>

2014 m. gruodžio 12 d. Margarita Poškutė apgynė daktaro disertaciją tema „Pasaulėžiūrų įtampų laukai lietuvoje XIX–XX a. sandūroje" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>

2014 m. birželio 13 d. Rasius Makselis apgynė daktaro disertaciją tema „Neoplatoniškoji „MĄSTYMO GYVENIMO‟ samprata: plotino, proklo ir pseudo dionisijo areopagiečio koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija 01H) Plačiau >>>

2014 m. birželio 12 d. Tautvydas Vėželis apgynė daktaro disertaciją tema „Gamtos ir technikos santykio problema heideggerio dialoge su daoizmu“ (filosofija 01H) Plačiau >>>

2014 m. birželio 12 d. Agnė Kulbytė apgynė daktaro disertaciją tema „Romantizmas kaip postmoderniosios meninės reprezentacijos šaltinis“ (filosofija 01H) Plačiau >>>

2012 m. rugsėjo 20 d. Kristina Karvelytė apgynė daktaro disertaciją tema „Posūkis nuo kalbos link vaizdo postmoderniojoje filosofijoje“ (Filosofija 01H). Plačiau >>>

2012 m. gegužės 18 d. Julius Vaitkevičius apgynė daktaro disertaciją tema sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje (konfucianizmo ir daoizmo teorijų lyginamoji analizė)“ (Filosofija 01H)  Plačiau >>>

2011 m. gegužės 20 d.  Renata Dubinskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Dokumentalumo koncepcijos ir formos Lietuvos videomene: tarp dokumentinio kino ir vaizduojamojo meno“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).

2011 m. gegužės 6 d. Gediminas Degėsys apgynė daktaro disertaciją tema „Estetinių principų sklaida užsachario Afrikos skulptūroje" (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).

2011 m. balandžio 29 d. Aušra Urbonienė apgynė daktaro disertaciją tema „Referencijos problema Jacques‘o Derrida filosofijoje.“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).

2011 m. balandžio 15 d. Teresė Jurkuvienė apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje" (Menotyra 03H, meno istorija H 310).

2010 m. lapkričio 26 d. Daiva Šabasevičienė apgynė daktaro disertaciją tema „Jono Vaitkaus režisūros modeliai“ (Menotyra 03H, teatrologija H 330).

2009 m. gruodžio 18 d. Vaida Asakavičiūtė apgynė daktaro disertaciją tema „Gyvenimo sampratos sklaida Friedricho Nietzsche`s filosofijoje (kritinė analizė)“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 

2009 m. gruodžio 18 d. Daiva Tamošaitytė apgynė daktaro disertaciją tema „Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 

2009 m. spalio 30 d.  Gabija Surdokaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).