Leidiniai

2019 m. LKTI Leidinių katalogas

Monografijos, studijos, taikomieji leidiniai

Straipsnių rinkiniai

Tęstiniai leidiniai

Books in English

 


 

Naujausi leidiniai

 

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915

Jolanta Širkaitė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 170 x 230 • 336 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė 

ISBN 978-609-8231-07-6

Kaina 12,- €

 

 

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Laima Laučkaitė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 200 x 265 • 224 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė • 

ISBN 978-609-8231-03-8

 

Kaina 19,- €

 

Atminties ir žvilgsnio trajektorijos: vaizdo kultūros refleksija

Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17×24 cm • 304 p. • 

ISBN 978-609-8231-05-2

Kaina 12,- €

 

 

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Vytautas Rubavičius

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15×21 cm • 328 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-04-5

Kaina 12,- €

 

Lietuvos sakralinės dailė

Tomas II: Šiaulių vyskupija, dalis II: Šiaulių dekanatas, knyga 1: Agailiai – Juozapava

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilginytė–Žeimienė

2018 • LKTI • Kieti viršeliai • 18×25 cm • 448 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-00-7

Kaina 15,- €

 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 12.

GALIA, DISKURSAS IR SUBJEKTAS: MICHELIO FOUCAULT MĄSTYMO PARADIGMA

Sudarytojas Arūnas Sverdiolas

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 248 p. •

ISSN 1822-5047; ISBN 977-1822-504-00-7

Kaina 3,- € 

 

Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija

Sudarytojos Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė

2017 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 cm• 200 p. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-99-6

Kaina 5,- € 

 

 

Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė

Erika Grigoravičienė

2017 • Inter Se • Minkšti viršeliai • 17x24 cm • 292 p. • Str. angl. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-548-57-7

Kaina 19,- €

 

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai.

Sudarytojas ir vertėjas Dalius Viliūnas

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 336 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Vietovardžių ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-94-1

Kaina 8,- €

 

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Gabija Surdokaitė–Vitienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 544 p. • Str. angl. ir lenk. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-92-7

Kaina 18,- €

 

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Regimanta Stankevičienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 528 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-91-0

Kaina 20,- €

 

 

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Danutė Bacevičiūtė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-89-7

Kaina 10,- €

 

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja Milda Žvirblytė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 848 p. • iliustr., žml. • Dalis gretut. teksto liet., angl. • Aut. nurodyti priešantr. p. • Asmenvardžių r-klė 

ISBN 9986-638-61-5

Kaina 10,- € 

 

 


Lietuvos filosofijos istoriografija

Gintaras Kabelka

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-86-6

Kaina 5,- €

 

 

Dailės istorijos studijos 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai

Sudarytoja Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 cm • 304 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-87-3

Kaina 1,- € 

 

 

Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV

Sudarytojas Antanas Andrijauskas

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-90-3

Kaina 5,- €  

Dailės kūrinys – istorijos šaltinis

Sudarytoja Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 352 p. • Str. angl. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr. str. gale ir išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978-9955-868-85-9

Kaina 5,- € 

Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Audronė Žukauskaitė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x22 • 312 p. • Santr. angl. • Sąvokų ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-4272-45-5

Kaina 8,- €

 

 

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Algis Uždavinys

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 288 p. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-95089-2-4

Kaina 5,- €

 

 

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

Sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 592 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-8014-18-1

Kaina 12,- €

 

 

Jeanas-Jacques`as Rousseau ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 296 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Asmenvardžių r-klė

ISBN 978-9955-868-83-5

Kaina 10,- €

 

 

Lietuvos kultūros tyrimai 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos

Sudarytoja Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–81–1

Kaina 2,- €

 


 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 10.

Sudarytoja Danutė Bacevičiūtė

2015 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 206 p. •

ISSN 1822-5047

Kaina 1,- €

 

 

Filosofija išeivijoje

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Rūta Marija Vabalaitė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 256 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-78-1

Kaina 5,- €

 

 

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje

Alvydas Noreika

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 15x23 • 208 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-79-8

Kaina 3,- €

 

 

  Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas 

Antanas Andrijauskas

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-80-4

Kaina 10,- €

 

 

 

Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika

Skaidra Trilupaitytė

2015 • Demos • Minkšti viršeliai • 15x21 • 260 p. • Santr. angl. • Bibliografija • 

ISBN 978–609–95235–5–2

Kaina 2,- €

 


 

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Antanas Andrijauskas

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-75-0

Kaina 10,- €

 

 

Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra

Sudarytoja Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–77–4

Kaina 2,- €


 

 

Lietuvos sakralinės dailė

III tomas: Šiaulių vyskupija, I dalis: Joniškio dekanatas, 3 knyga: Skaistgirys–Žukančiai

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 576 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr. str. gale • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės • ISBN 9986-638-03-8

Kaina 8,- €

 

 

XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Vida Bakutytė

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 776 p. • Santr. angl. • Natos • Bibliogr. str. gale ir išnašose • Asmenvardžių r-klė • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-70-5

Kaina 8,-

 

 

Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje

Sudarytoja Rita Repšienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–74–3

Kaina 2,- €

 

 

 

Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas

Sudarytoja Basia Nikifirova

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 296 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978–9955–868–71–2

Kaina 1,- €

 

 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 9.

Sudarytoja Renata Šukaitytė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 220 p. •

ISSN 1822-5047

Kaina 1,- €

 

 

Ornamentas: XVI – XX a. I pusės paveldo tyrimai

Sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 456 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografija išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-69-9

Kaina 10,- €

 

 

Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija

Sudarytojas Mindaugas Paknys

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 376 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografija išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-67-5

Kaina 5,- €

 

 

Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys

Sudarytoja Rita Repšienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–66–8

Kaina 2,- €
 

  Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII ir XIX a. aprašymai

Mindaugas Paknys

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 232 p. • Santr. angl., lenk. • Iliustr. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–64–4

Kaina 5,- €

 

 

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Dalius Viliūnas

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 328 p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-65-1

Kaina 9,- €

 

 

Lietuvos sakralinės dailė II
Tomas II: Šiaulių vyskupija; Dalis I: Joniškio dekanatas; Knyga 2: Judeikiai–Rudiškiai

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilginytė–Žeimienė

2012 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 544 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-57-6

Kaina 8,- €

 

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 520 p. • Žemėlapiai • Dalis gretutinio teksto anglų kalba • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–63–7

Kaina 8,- €

 

 

Kūrybinė vaizduotė. Dailės kritika ir publicistika

Algis Uždavinys

2013 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 • 352 p. • Santraukos anglų kalba • Iliustracijos Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-62-0

Kaina 5,- €

 

 

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija

Mindaugas Paknys

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 320 p. • Str. angl., lenk. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–61–3

Kaina 5,- €

 

 

Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis

Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 576 p. • Str. angl. • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-60-6

Kaina 5,- €

 

 

  Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914 

Jolita Mulevičiūtė

2012 • LKTI •Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 304 p. • Str. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–54–5

Kaina 8,- €

 


 

Leidinių platinimu užsiima Instituto leidybos skyrius.

Informaciją apie turimus leidinius, jų kainas ir įsigijimo tvarką teikia Instituto leidybos skyriaus vadybininkas Egidijus Miltakis

Kontaktai:

Adresas - Saltoniškių g. 58 (kab. 219), LT-08105 Vilnius

Tel.: (8 5) 275 28 57; mob. tel. 865 697181 

El. paštas: knygynas@lkti.lt, egidijus.miltakis@gmail.com

LKTI knygyno darbo laikas:

pirmadienis – penktadienis 9–17 val.


Mūsų leidinius galite įsigyti šiuose knygynuose

Vilniuje:

„Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4)

VU knygynas "Littera" (Universiteto g. 5)

Kaune:

Knygynas "Kalbų centras"  (Donelaičio g. 61)

Internetu:

Patogu pirkti