Leidiniai

2017 m. LKTI Leidinių katalogas

Monografijos, studijos, taikomieji leidiniai

Straipsnių rinkiniai

Tęstiniai leidiniai

Books in English

 


 

Naujausi leidiniai

 

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai.

Sudarytojas ir vertėjas Dalius Viliūnas

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 336 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Vietovardžių ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-94-1

Kaina 8,- €

 

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Gabija Surdokaitė–Vitienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 544 p. • Str. angl. ir lenk. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-92-7

Kaina 18,- €

 

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Regimanta Stankevičienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 528 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-91-0

Kaina 20,- €

 

 

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Danutė Bacevičiūtė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-89-7

Kaina 15,- €

 

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja Milda Žvirblytė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 848 p. • iliustr., žml. • Dalis gretut. teksto liet., angl. • Aut. nurodyti priešantr. p. • Asmenvardžių r-klė 

ISBN 9986-638-61-5

Kaina 20,- € 

 

 


Lietuvos filosofijos istoriografija

Gintaras Kabelka

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-86-6

Kaina 8,- €

 

 

Dailės istorijos studijos 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai

Sudarytoja Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 cm • 304 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-87-3

Kaina 5,- € 

 

 

Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV

Sudarytojas Antanas Andrijauskas

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-90-3

Kaina 10,- €  

Dailės kūrinys – istorijos šaltinis

Sudarytoja Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 352 p. • Str. angl. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr. str. gale ir išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978-9955-868-85-9

Kaina 10,- € 

Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Audronė Žukauskaitė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x22 • 312 p. • Santr. angl. • Sąvokų ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-4272-45-5

Kaina 12,- €

 

 

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Algis Uždavinys

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 288 p. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-95089-2-4

Kaina 5,- €

 

 

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

Sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 592 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-8014-18-1

Kaina 15,- €

 

 

Jeanas-Jacques`as Rousseau ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 296 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Asmenvardžių r-klė

ISBN 978-9955-868-83-5

Kaina 12,- €

 

 

Lietuvos kultūros tyrimai 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos

Sudarytoja Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–81–1

Kaina 5,- €

 


 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 10.

Sudarytoja Danutė Bacevičiūtė

2015 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 206 p. •

ISSN 1822-5047

Kaina 3,- €

 

 

Filosofija išeivijoje

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Rūta Marija Vabalaitė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 256 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-78-1

Kaina 8,- €

 

 

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje

Alvydas Noreika

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 15x23 • 208 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-79-8

Kaina 6,- €

 

 

  Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas 

Antanas Andrijauskas

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-80-4

Kaina 15,- €

 

 

 

Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika

Skaidra Trilupaitytė

2015 • Demos • Minkšti viršeliai • 15x21 • 260 p. • Santr. angl. • Bibliografija • 

ISBN 978–609–95235–5–2

Kaina 4,- €

 


 

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Antanas Andrijauskas

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-75-0

Kaina 15,- €

 

 

Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra

Sudarytoja Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–77–4

Kaina 5,- €


 

 

Lietuvos sakralinės dailė

III tomas: Šiaulių vyskupija, I dalis: Joniškio dekanatas, 3 knyga: Skaistgirys–Žukančiai

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 576 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr. str. gale • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės • ISBN 9986-638-03-8

Kaina 12,- €

 

 

XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Vida Bakutytė

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 776 p. • Santr. angl. • Natos • Bibliogr. str. gale ir išnašose • Asmenvardžių r-klė • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-70-5

Kaina 12,-

 

 

Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje

Sudarytoja Rita Repšienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–74–3

Kaina 5 €

 

 

 

Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas

Sudarytoja Basia Nikifirova

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 296 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978–9955–868–71–2

Kaina 6,- €

 

 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 9.

Sudarytoja Renata Šukaitytė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 220 p. •

ISSN 1822-5047

Kaina 3,- €

 

 

Ornamentas: XVI – XX a. I pusės paveldo tyrimai

Sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 456 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografija išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-69-9

Kaina 12,00 €

 

 

Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija

Sudarytojas Mindaugas Paknys

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 376 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografija išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-67-5

Kaina 10,- €

 

 

Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys

Sudarytoja Rita Repšienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–66–8

Kaina 5,- €
 

  Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII ir XIX a. aprašymai

Mindaugas Paknys

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 232 p. • Santr. angl., lenk. • Iliustr. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–64–4

Kaina 8,- €

 

 

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Dalius Viliūnas

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 328 p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-65-1

Kaina 9,- €

 

 

Lietuvos sakralinės dailė II
Tomas II: Šialių vyskupija; Dalis I: Joniškio dekanatas; Knyga 2: Judeikiai–Rudiškiai

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilginytė–Žeimienė

2012 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 544 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-57-6

Kaina 10,- €

 

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 520 p. • Žemėlapiai • Dalis gretutinio teksto anglų kalba • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–63–7

Kaina 8,50 €

 

 

Kūrybinė vaizduotė. Dailės kritika ir publicistika

Algis Uždavinys

2013 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 • 352 p. • Santraukos anglų kalba • Iliustracijos Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-62-0

Kaina 8,50 €

 

 

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija

Mindaugas Paknys

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 320 p. • Str. angl., lenk. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–61–3

Kaina 10,- €

 

 

Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis

Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 576 p. • Str. angl. • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-60-6

Kaina 10,- €

 

 

  Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914 

Jolita Mulevičiūtė

2012 • LKTI •Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 304 p. • Str. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–54–5

Kaina 8,50 €

 


 

Leidinių platinimu užsiima Instituto leidybos skyrius.

Informaciją apie turimus leidinius, jų kainas ir įsigijimo tvarką teikia Instituto leidybos skyriaus vadybininkas Egidijus Miltakis

Kontaktai:

Adresas - Saltoniškių g. 58 (kab. 219), LT-08105 Vilnius

Tel.: (8 5) 275 28 57; mob. tel. 865 697181 

El. paštas: knygynas@lkti.lt, egidijus.miltakis@gmail.com

LKTI knygyno darbo laikas:

pirmadienis – penktadienis 9–17 val.


Mūsų leidinius galite įsigyti šiuose knygynuose

Vilniuje:

„Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4)

VU knygynas "Littera" (Universiteto g. 5)

Kaune:

Knygynas "Kalbų centras"  (Donelaičio g. 61)

Internetu:

Patogu pirkti