Konferencijos

03.22 konferencija

03.29 konferencija

05.05 konferencija

 

2018 m. kovo 22 dieną Lietuvos kultūros tyrimų institutas rengia
tarptautinę konferenciją „Išvysti kitaip“,
skirta filosofo ir kūrėjo  Viliaus Storosto-Vydūno 150-osioms gimimo metinėms.

Vydūną pagrįstai laikome viena ryškiausių moderniosios Lietuvos istorijos asmenybių. Be jo dvasinio indėlio būtų sunku įsivaizduoti ne tik Mažosios Lietuvos, bet ir visos Lietuvos atgimimo bei sąmonėjimo kelią. Vis dėlto, idant Vydūno dvasinis palikimas taptų iš tiesų aktualus mąstančiam šių dienų žmogui, kiekvienai kartai būtina suprobleminti šio palikimo vertės klausimą. Atsižvelgdami į tai, kad asmens sąmoningumo ir sąmonėjimo klausimas buvo labai svarbus pačiam Vydūnui, o kartu turėdami galvoje aplinkybę, jog mąstymo laisvė, minties savarankiškumas ir gebėjimas kūrybingai integruoti svetimas mąstymo įtakas į savajį mąstymą, užuot aklai jomis sekus, yra tikrieji asmens ir asmenybės sąmoningumo ženklai, pagal kuriuos atpažįstame kiekvieną tikrą filosofą, be to, atsižvelgdami į Vydūno minties heterogeniškumą ir net tam tikrą eklektiškumą, galime kiek provokuojamai paklausti, ar Vydūno mąstymą iš tikrųjų galime laikyti autentiška filosofija. Konferencijoje bus svarstoma, kiek Vydūno mąstymas yra savarankiškas ir kiek jis buvo veikiamas svetimų įtakų – senosios indų išminties tradicijos, taip pat Vydūno gyvenamuoju metu madingų idėjų, savuoju etosu artimų teosofijai, antroposofijai ir etnosofijai.

Klausdami, ar Vydūno mąstymas atitinka klasikinės ir šiuolaikinės Vakarų filosofijos kriterijus, mes kartu keliame ir šios neabejotinai iškilios asmenybės, aistringo tautos žadintojo keltų idėjų aktualumo ne šiaip abstrakčiai tautai ar statistiniam tautiečiui, o kritiškam ir labai išsilavinusiam šių dienų intelektualui klausimą.

Kontaktai:
Rita Repšienė: r.repsiene@gmail.com
Naglis Kardelis:  naglis.kardelis@gmail.com
Odeta Žukauskienė: odeta.zukauskiene@gmail.com

 

03.22 konferencija

03.29 konferencija

05.05 konferencija

 
LIETUVOS MOKSLO ISTORIKŲ IR FILOSOFŲ BENDRIJA
LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
LMA MOKSLININKŲ RŪMAI
 
Maloniai kviečiame dalyvauti kasmetinėje nuo 1994 m. vykstančioje Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje
SCIENTIA ET HISTORIA–2018

Konferencija vyks 2018 m. kovo 29-30 d.
Konferencijos vieta – Lietuvos kultūros tyrimų instituto salė, 216 k., Saltoniškių g. 58, Vilnius.
Pageidaujama pranešimų trukmė – 15 min. (Programos vedėjas turi teisę ją koreguoti).

Kovo 29 d.
10.00 - 17.00 val.
 
ISTORINIAI TYRINĖJIMAI
Mokslo istorijos konferencija skiriama paminėti 250-ąsias Andriaus Sniadeckio (1768–1838) gimimo metines

Sekcija Lietuvos mokslo istorija

13 val.

Visuotinas Bendrijos narių susirinkimas.Trumpai apie pribrendusias problemas

13.30 val.
kab. 226

Sekcija Medicinos istorija.

13.30 val.
kab. 226

 

Kovo 30 d.
11.00 val.

 FILOSOFINIO BEI SOCIOLOGINIO
POBŪDŽIO TYRINĖJIMAI

Konferenciją rengė:
J.A. Krikštopaitis, tel.: 2710-719,  e-paštas: krikstop@ktl.mii.lt
B. Railienė, e-paštas, b.railiene@gmail.com
R. Juzefovičius, e-paštas,romju@inbox.lt
A. Noreika, e-paštas alvydasn@gmail.com
N. Kardelis ir kitiLietuvos kultūros tyrimų instituto teminių grupių nariai

*Konferencija SH numato 2018 m. balandžio 12 d. suruošti Edukacinę sesiją Skapiškyje (Kupiškio raj.). Plačiau apie tai teirautis:  <aldona.vasiliauskienee@gmail.com>

 

03.22 konferencija

03.29 konferencija

05.05 konferencija

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

2018 m. gegužės 5 d. (šeštadienį) rengia septynioliktą respublikinę estetikos ir meno filosofijosciklo konferenciją

KOMPARATYVIZMAS, GLOBALIZACIJA IR DABARTINIŲ ESTETIKOS BEI MENO FILOSOFIJOS DISKURSŲ KAITA

(Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58)

Numatomos šios sesijos:

1. Globalizacijos ir informacinės revoliucijos poveikis dabartinės estetikos ir meno filosofijos raidai
2.Dabartinės komparatyvistinės estetikos, meno filosofijos, meno istorijos teorinės ir metodologinės problemos.
3. Rytų ir Vakarų estetikos bei meno filosofijos tradicijų sąveikos problemos
4. Dabartinio tarpcivivilizacinio estetinio ir meninio diskurso ypatumai
5. Estetikos, meno filosofijos ir meno istorijos tyrinėjimo teritorijų kaita
6. Medijos ir vizualumo estetikos iškilimas
7. Lietuvos estetinės minties, meno filosofijos ir meno kritikos raidos problemos

Konferencijosorganizacinis komitetas:
Pirmininkas– akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, nariai: dr. Nida Gaidauskienė, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Naglis Kardelis,  dr. Rasius Makselis, akad., prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis,  prof. habil. dr. Juozas Mureika, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis,  dr. Odeta Žukauskienė, dr. Marija Vabalaitė
 
Paraiškas su glausta santrauka ir pranešimų pavadinimais siųsti iki balandžio 25 d.
 
Konferencijoje plenarinį pranešimą skaitys pasaulinės meno kritikų asociacijos vice-prezidentas Tarptautinio Akita universiteto Tokijuje prof. Hidemichi Tanaka
 
Už renginį atsakingas prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas.
Kontaktai : 
mob. 8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com
 
Konferencijos koordinatorė Ernesta Pauplienė,
Kontaktai : 
mob. 8 698 13124, el. paštas:Ernesta Pauplienė ernesta.paupliene@gmail.com
 
Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi šeštam „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų” tomui, kurį numatoma išleisti 2019 metais.