Konferencijos

PROGRAMA >>>

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

 KOMPARATYVISTINIŲKULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

CIVILIZACIJŲ IR KULTŪRŲ KOMPARATYVISTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS

Konferencija “TRADICINĖS IR NAUJOS CIVILIZACINIŲ SĄVEIKŲ SISTEMOS”

2017 m.spalio 21 d.Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia devynioliktą ciklo „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“respublikinę konferenciją

“TRADICINĖS IR NAUJOS CIVILIZACINIŲ SĄVEIKŲ SISTEMOS”

Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

KonferencijosOrganizacinis komitetas:

Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, nariai: - prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė,  dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas,  dr. Rasius Makselis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis,  dr. Odeta Žukauskienė.

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki 2017  m. spalio 12 dienos.
Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi tęstiniam leidiniui „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“, kurį numatoma išleisti 2018-2019 metais.
Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas.
Kontaktai : (370–5) 241 6644, mob. 8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com
Konferencijos koordinatorė: Evelina Tomonytė,  
Kontaktai :  mob. 861304970, el. paštas: evelina.tomonyte@gmail.com 

PDF >>>   Word >>>

__________________________________________________________________________

 

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO

ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS

2017 m. spalio mėn. 27–28 d.

rengia konferenciją

DEKONSTRUOTI DERRIDA

                  ©George Maciunas Foundation Inc.

Surengti Jacques’o Derrida filosofijai skirtą konferenciją paskatino pastaruoju metu publikuojama šio mąstytojo seminarų, vestų tiek Prancūzijos, tiek JAV universitetuose, medžiaga. Jau išleisti penki paskaitų ir seminarų tomai – Žvėris ir suverenas I–II (2001–2003 m. seminarai), Mirties bausmė I–II (1999–2001 m. seminarai), Heideggeris: būties ir istorijos klausimas (1964–1965 m. seminarai) – atskleidžia labai platų Jacques’ą Derrida dominusių problemų lauką, pradedant būties istoriškumo, kitybės ir baigiant politikos, teisės, religijos, etikos klausimais. Visa tai leidžia sugrįžti prie filosofo analizuotų problemų atsižvelgiant į šiuolaikinį kontekstą, kelti klausimą apie Derrida minties aktualumą, o sykiu atidžiau pažvelgti į jo mąstymo būdą ir santykio su analizuojamais tekstais strategiją.

Pranešimuose siūloma atsižvelgti į šias problemas:

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir e-pašto adresą konferencijos adresu konferencijos.lkti.sfs@gmail.com iki spalio mėn. 2 d. Konferencijos dalyviai bus patvirtinti iki spalio mėn. 10 d.

Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Mintautas Gutauskas, Daina Habdankaitė, Linas Jokubaitis, Naglis Kardelis, Vaiva Klajumaitė-Kubeckienė, Audronė Žukauskaitė.

PDF >>>   Word >>>