Konferencijos

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

 2021 m. gegužės 21 d. (penktadienį) rengia jubiliejinę dvidešimtą nacionalinę estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją

  ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR RELIGINĖS SĄMONĖS RAIŠKOS FORMOS

(Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58)
Tikimės, jog konferencijoje galima bus dalyvauti gyvai, t. y. asmeniškai laikantis visų saugumo reikalavimų ir nuotoliniu būdu 

Numatomos šios sesijos:

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas – akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Nariai: dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Nida Gaidauskienė, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Stanislovas Juknevičius, prof. Naglis Kardelis,  dr. Rasius Makselis, akad., prof. Algis Mickūnas, prof. Stanislovas Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis,  dr. Odeta Žukauskienė

Paraiškas su glausta santrauka ir pranešimų pavadinimais siųsti iki gegužės 12 d.

Už renginį atsakingas prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas
Kontaktai :  mob. 8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė
Kontaktai :  tel. 8 64542406,el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų” tomui, kurį numatoma išleisti 2021 metais.


_________________________________________________

Lietuvos kultūros tyrimų instituto
Antikos ir viduramžių kultūros tyrimų skyrius

Vytauto Didžiojo Universiteto
Antikos ir Viduramžių tyrimų klasteris

ANTIKOS IR VIDURAMŽIŲ TYRIMAI 2020-2021

Vilnius, 2021 gegužės 28–29 d.

Pranešimų santraukos
Konferencija vyks virtualiu būdu naudojant Zoom platformą
Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/92005034258?pwd=RE1IOUdoTTJHb3NBV3VZa2liTWU5QT09

Gegužės 28 d., penktadienis

Sveikinimo žodis
LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys Eugenijus Jovaiša

 • I. 10.00–11.30 Filosofija ir politika
  mod. Tatjana Aleknienė

Raimondas Kazlauskas, KUIšminčius ir monarchas helenizmo epochoje.
Žilvinas Vareikis, LKTIAnarchizmo užuomazgos kinikų mokyme ir kinų filosofiniame daoizme.
Andrius Bielskis, MRUMisinterpretuojant Aristotelį: geriausios politinės santvarkos problema.


PERTRAUKA

 • II. 11.45–13.15 Antikinė filosofija: Aristotelio tradicija
  mod. Rasius Makselis

Egidijus Mardosas, VU, MRUAristotelis marksistinėje tradicijoje: keletas metodologinių klausimų.
Tadas Snuviškis, VUAristotelis senovės Indijoje? Aristoteliškos vaiśeṣikos filosofijos ištakos arba vaiśeṣikos recepcija Vakarų tyrinėtojų darbuose.
Albinas Plėšnys, VUTomistinis „reiškinių gelbėjimo“ principas. Jo kilmė ir reikšmė.

 

13.15–14.15 PIETŲ PERTRAUKA

 • III. 14.15–15.30 Antikinė literatūra ir jos interpretacijos
  mod. Miglė Miliūnaitė

Audronė KairienėNeseniai rasti Sapfo eilėraščiai ir jų vertimas į lietuvių kalbą.
Helmutas Šabasevičius, LKTIValdovo kilniaširdiškumas: Aleksandras Makedonietis, Seleukas I Nikatoras ir Scipionas Afrikietis XVIII–XIX a. dailėje ir teatre.

PERTRAUKA

 • IV. 15.45–17.15 Antikinė filosofija: Platono tradicija
  mod. Saulius Rumšas

Nida Vasiliauskaitė, VGTUBalsas be kūno, arba filosofas ir cikados.
Tatjana Aleknienė, VDU. Sokratas Filono Aleksandriečio veikaluose.
Rasius Makselis, LKTIKaip skaityti Proklo (412–485) veikalą Teologijos pradmenys?

Gegužės 29 d., šeštadienis

 • V. 10.00–11.30 Patristika ir medievistika I
  mod. Darius Alekna

Gintautas Vyšniauskas, Logos žurnalasPrisiminti pamirštą: Laktancijaus palikimas.
Lina Šulcienė, VDUKrikščioniškos iniciacijos programa IV a. Jeruzalėje ir jos istorinis kontekstas.
Gintaras Sungaila, VDUFilosofija Maksimo Išpažinėjo Mistagogijoje.

 

PERTRAUKA

 • VI. 11.45–13.15 Patristika ir medievistika II
  mod. Darius Alekna

Saulius Rumšas, LKTIPasaulio kūrimas kaip priešlaikinis ir laikinis vyksmas pagal Bazilijaus Cezariečio svarstymus In hexaemeron.
Rūta Šileikytė Zukienė, VDU, VUBelaikės amžinybės samprata Boetijaus filosofijoje.
Kristina Mitalaitė, LKTI. Ginant popiežių: visuotinės Bažnyčios (ecclesia universalis) samprata ir diskursas karolingų autorių traktatuose prieš Fotijų ir Konstantinopolį.


13.15–14.00 PIETŲ PERTRAUKA

 • VII. 14.00–15.30 Antika ir Baltica
  mod. Tomas Baranauskas

Jūratė Sofija LaučiūtėHidronimai brėžia senųjų baltų genčių paplitimo ribas.
Elvyra Usačiovaitė, LKTISenovės baltų kultas Antikos kontekste.
Darius Alekna, LKTIPtolemajo finai prie Vyslos? Mįslės įminimo paieškos.

PERTRAUKA

 • VIII. 15.45–17.15 Viduramžių Lietuva

Tomas Baranauskas, VDU ŠAČekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio 1329 m. žygis į Žemaitiją.
Inga Baranauskienė, Draugija PilisOnos Vytautienės kilmė ir giminė.
Egidijus Miltakis, LKTIPrūsijos vyskupas Kristijonas ir lokalinės istoriografijos raida Prūsijoje (XV–XVI a.).

 • 17.15–17.30 Apibendrinimai

Rengėjai: Tatjana Aleknienė, Saulius Rumšas, Darius Alekna, Kristina Mitalaitė, Tomas Baranauskas, Arturas Mickevičius

Pranešimų santraukos ( PDF )