Konferencijos

Š.m. spalio 28 d., penktadienį, Saltoniškių g. 58, 216 kab.,  Lietuvos kultūros tyrimų institute vyks tarptautinė mokslinė konferencija

"Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai"

Konferencijos programa >>>

Lankstinukas >>>

 

_____________________________________________

Programa >>>

Konferencija

RYTAI – VAKARAI IR DABARTINĖS CIVILIZACINĖS KOMPARATYVISTIKOS SLINKTYS“

2016 m. spalio 29 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia penkioliktą respublikinę konferenciją RYTAI – VAKARAI  IR  DABARTINĖS CIVILIZACINĖS KOMPARATYVISTIKOS SLINKTYS“ Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimųinstitute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijosorganizacinis komitetas:

Pirmininkas –  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai - prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius,  dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijojenumatomos šios sesijos:

  1. Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys
  2. Civilizacinės komparatyvistikos santykiai su geopolitika ir geoistorija
  3. Mezooamerikos, Andų ir Juodosios subsacharinės Afrikos civilizacijos
  4. Užmirštos ir marginalinės civilizacijos
  5. Kolonijinės transformacijos ir pokolonijinis diskursas
  6. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai
  7. Glokalizacija ir naujos civilizacijų sąveikų sistemos
  8. Rytų tautų kultūrinių įtakų apraiškos Lietuvos kultūroje
  9. Žydų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171

El. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Ernesta Pauplienė, tel. 8698 13 124

el. paštas: <ernesta.paupliene90@gmail.com>

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais siųsti Organizaciniam komitetui iki 2016 m. spalio 20 dienos.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi penkioliktam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2017-2018 metais.

Skelbimas >>>