Konferencijos

2017 m. spalio 10 d. Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrius rengia respublikinę konferenciją

Viešieji intelektualai, „pilkieji“ inteligentai ir (iš)gyvenimo strategijos

Konferencijoje numatoma aptarti įvairių inteligentijos sluoksnių vaidmenį kuriant praeities ir nūdienos visuomenę, inteligentijos (ne)prisitaikymą, (po)sovietinio mąstymo, veikimo, gyvenimo būdo reliktus dabarties Lietuvos kultūroje. Tuo pat metu, laikantis prielaidos, jog sunku nustatyti istorinio virsmo ribas ir realius intelektualinio gyvenimo pokyčius, siekiama peržengti naujausių laikų kultūros istorijoje įprastas dichotomijas. Kalbant apie intelektualinę veiklą ir idėjų sklaidą, atsisakoma griežto laiko skirstymo į sovietinį ir posovietinį laikotarpius. Taigi siūloma pasigilinti į viešą intelektualinę veiklą tam tikrais reikšmingais istoriniais periodais, taip pat patyrinėti inteligentų, kaip „slaptųjų“ demokratijos agentų arba jos duobkasių, veiklą ir (iš)gyvenimo strategijų peripetijas. 

Kontaktai:
Stanislovas Juknevičius: juknevicius.s@gmail.com
Skaidra Trilupaitytė: skaidra_t@yahoo.com

Pranešimų pavadinimus ir anotacijas siųsti iki liepos 1 d.
Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute, Saltoniškių g. 58, Vilnius

________________________________________________________________

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO

ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS

2017 m. spalio mėn. 27–28 d.

rengia konferenciją

DEKONSTRUOTI DERRIDA

                  ©George Maciunas Foundation Inc.

Surengti Jacques’o Derrida filosofijai skirtą konferenciją paskatino pastaruoju metu publikuojama šio mąstytojo seminarų, vestų tiek Prancūzijos, tiek JAV universitetuose, medžiaga. Jau išleisti penki paskaitų ir seminarų tomai – Žvėris ir suverenas I–II (2001–2003 m. seminarai), Mirties bausmė I–II (1999–2001 m. seminarai), Heideggeris: būties ir istorijos klausimas (1964–1965 m. seminarai) – atskleidžia labai platų Jacques’ą Derrida dominusių problemų lauką, pradedant būties istoriškumo, kitybės ir baigiant politikos, teisės, religijos, etikos klausimais. Visa tai leidžia sugrįžti prie filosofo analizuotų problemų atsižvelgiant į šiuolaikinį kontekstą, kelti klausimą apie Derrida minties aktualumą, o sykiu atidžiau pažvelgti į jo mąstymo būdą ir santykio su analizuojamais tekstais strategiją.

Pranešimuose siūloma atsižvelgti į šias problemas:

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir e-pašto adresą konferencijos adresu konferencijos.lkti.sfs@gmail.com iki spalio mėn. 2 d. Konferencijos dalyviai bus patvirtinti iki spalio mėn. 10 d.

Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Mintautas Gutauskas, Daina Habdankaitė, Linas Jokubaitis, Naglis Kardelis, Vaiva Klajumaitė-Kubeckienė, Audronė Žukauskaitė.

PDF >>>   Word >>>