Konferencijos

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA


2016 m. birželio 11 d. rengia penkioliktą respublikinę estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją

DABARTINĖ ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA: TARP TRADICIJOS IR INOVACIJŲ

(Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute, Saltoniškių g. 58, Vilnius)


Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Nariai: dr. Nida Gaidauskienė, dr. Žilvinė Gaižutytė , dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronislovas Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, prof. habil. dr. Juozas Mureika, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Ţukauskienė.

Konferencijoje numatomos šios sesijos:
1. Teorinės ir metodologinės slinktys dabartinėje estetikoje, meno filosofijoje ir menotyroje;
2. Komparatyvistinės estetikos ir meno filosofijos metodologiniai virsmai Indijoje, Kinijoje, Japonijoje, islamo pasaulyje, Lotynų Amerikoje, subsacharinėje Afrikoje ir kituose kraštuose;
3. Estetikos ir meno filosofijos transformacijos postmodernioje kultūroje;
4. Šiuolaikinė vaizdo kultūra ir kūrybinės industrijos: technologijų ir medijų poveikis;
5. Meno rinka: muziejininkystė, kuratorystė, mecenavimas, kolekcionavimas;
6. Meno politika ir dabartinis Lietuvos menas.

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti organizaciniam komitetui iki 2016 m. birželio 1 dienos.
Už renginį atsakingas prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas.
Kontaktai : mob. 8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com
Konferencijos koordinatorė Karolina Kaniušėnaitė,
Kontaktai : +370 693 55914 el. paštas: kkaniusenaite@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi šeštam „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų” tomui, kurį numatoma išleisti 2017 metais.

Skelbimas >>>