Konferencijos

2017 m. spalio 10 d. Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrius rengia respublikinę konferenciją

Viešieji intelektualai, „pilkieji“ inteligentai ir (iš)gyvenimo strategijos

Konferencijoje numatoma aptarti įvairių inteligentijos sluoksnių vaidmenį kuriant praeities ir nūdienos visuomenę, inteligentijos (ne)prisitaikymą, (po)sovietinio mąstymo, veikimo, gyvenimo būdo reliktus dabarties Lietuvos kultūroje. Tuo pat metu, laikantis prielaidos, jog sunku nustatyti istorinio virsmo ribas ir realius intelektualinio gyvenimo pokyčius, siekiama peržengti naujausių laikų kultūros istorijoje įprastas dichotomijas. Kalbant apie intelektualinę veiklą ir idėjų sklaidą, atsisakoma griežto laiko skirstymo į sovietinį ir posovietinį laikotarpius. Taigi siūloma pasigilinti į viešą intelektualinę veiklą tam tikrais reikšmingais istoriniais periodais, taip pat patyrinėti inteligentų, kaip „slaptųjų“ demokratijos agentų arba jos duobkasių, veiklą ir (iš)gyvenimo strategijų peripetijas. 

Kontaktai:
Stanislovas Juknevičius: juknevicius.s@gmail.com
Skaidra Trilupaitytė: skaidra_t@yahoo.com

Pranešimų pavadinimus ir anotacijas siųsti iki liepos 1 d.
Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute, Saltoniškių g. 58, Vilnius