Konferencijos

2019.03.28-29____________________________________________
 
 BALTIJOS VALSTYBIŲ MOKSLO ISTORIJOS IR FILOSOFIJOS ASOCIACIJA
              LIETUVOS MOKSLO ISTORIKŲ IR FILOSOFŲ BENDRIJA
            LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
               LIETUVOS MA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA
 
 
2019 m. kovo 28–29 d.  Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, (216 k.) rengia mokslo istorikų ir mokslo filosofų konferenciją  SCIENTIA ET HISTORIA–2019
 

Renginys skirtas profesoriaus
Juozo Algimanto Krikštopaičio šviesiam atminimui pagerbti (1931–2018)

 
Konferenciją rengia:   
R. Juzefovičius, e-paštas, romju@inbox.lt                             
A. Noreika, e-paštas alvydasn@gmail.com
B. Railienė, e-paštas, b.railiene@gmail.com
N. Kardelis ir kiti Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojai
 
Konferencijos programa >>>
 
Konferencija vyks 2019 m. kovo 28-29 d.
Konferencijos vieta - Lietuvos kultūros tyrimų instituto salė, 216 k., Saltoniškių g. 58, Vilnius.
Pranešimams skiriama po 20 min., programoje nurodytiems stendiniams pranešimams - po 10 min. tezėms pristatyti.
 
Mokslo istorijos tyrimų sekcija
Kovo 28 d. 10 vai.
 
 • Libertas Klimka. Profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio (1931-2018) mokslinės veiklos horizontai.
 • Romualdas Sviedrys. Profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio edukacinė veikla: mokslo istorijos ir filosofijos magistrantūros studijų programa KTU Humanitarinių mokslų fakultete.
 
Visuotinis Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos narių susirinkimas.
 
 • Laima Petrauskienė. Vytauto Pociaus (1930-2017) darbai mokslo istorijos srityje.
 • Gunaras Kakaras. Lietuvos etnokosmologijos muziejus: pirmas pasaulyje savo koncepcijoje ir veikloje apjungęs istorinius žmogaus ir žmonijos ryšius su Kosminiu pasauliu.
 • Algirdas Sulčius. Mokslas ir politika: valdžios palankumas mokslininko atradimo prioriteto pripažinimui.
 • Juozas Banionis. Minint Lietuvos matematikų draugijos 60-metį.
 • Algimantas Jakimavičius. Iš mokslo istoriko profesoriaus Stasio Biziulevičiaus kūrybinio palikimo.
 • Vilma Gudienė, Justė Domarkaitė. Privalomos farmacininkui žinios ir Įgūdžiai XVII a.: archyvinio dokumento Examen. Pharmac tyrimas.
 • Aistis Zalnora. Andriaus Sniadeckio darbai apie fizinį vaikų lavinimą ir jo atminimas.
 • Irena Katilienė. Šis bei tas apie pirmąją Vilniaus kliniką pagal Andriaus Sniadeckio Medicinos, chirurgijos ir farmacijos žurnalo Pratarmę.
 • Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė. Moterų nervų ligos ir jų gydymas XIX a. pr. Vilniuje: nuo kraujo nuleidimo iki vitalinio magnetizmo.
 • Nerijus Pipiras. Arkivyskupo Mečislovo Reinio pedagoginės idėjos.
 • Aldona Vasiliauskienė. Kankinių pagerbimas - vardo įamžinimas. Arkivyskupui Mečislovui Reiniui - 135.
 • Dobilas Kirvelis. A.-M. Ampero kibernetikai 175, o Norberto Vynerio tik 70.
 • Povilas Rimkus. Vytautas Antanas Kleiza - dviejų dešimtmečių sveikatos ministras.
 • Andrius Šukys. Muziejaus (su)kūrimo Skapiškyje (Kupiškio r.) aktualioji dimensija ir sklaidos galimybės visuomenei.
 • Alina Sveistytė, Violeta Apšegaitė. M. Voitonis ir J. Dembovskis - su Lietuva susiję antropoidų tyrėjai (stendinis pranešimas). Henryka Ilgievič. Michal Siedleckis - pirmasis Stepono Batoro universiteto rektorius (stendinis pranešimas). Romualdas Juzefovičius. Lituanistinių mokslų centro įsteigimo koncepcija 1938-1939 m. (stendinis pranešimas).
 • Diskusijos

 

Filosofinių ir sociologinių tyrinėjimų sekcija
Kovo 29 d. 10 vai.

 
 • Naglis Kardelis. Profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio pamokos Lietuvos fdosofijai, mokslui ir visai nacionalinei kultūrai.
 • Rūta Bagdanavičiūtė. Nepakeliama homo consumens būties lengvybė heideggeriškame būties kontekste.
 • Rūta Marija Vabalaitė. Egzistencinės problemos Juozapo Čepėno filosofijoje.
 • Povilas Aleksandravičius. P. Teilhard de Chardin noosferos sąvokos prasmė ir aktualumas: tarpdisciplininė perspektyva.
 • Aistė Bartkienė, Renata Bikauskaitė. Reliacinės etikos teorijos ir ekologinis pilietiškumas.
 • Margarita Poškutė, Aistė Bartkienė. Genetinio redagavimo keliami etiniai iššūkiai. Tomas Kavaliauskas. Būtis ir menas: meno filosofija.
 • Jonas Čiurlionis. Leonardo da Vinci: keturių elementų paradigma.
 • Aušra Rimaitė. Memų kultūra: visuomenės depresijos atspindys.
 • Kęstutis Šapoka. Sąvokų kapitalizmas lietuvių dailės kritikoje ir lietuvių poezijoje: statistinis tyrimas.
 • Andrius Konickis. Filosofinė poezija žemaičiuos.
 • Vytis Valatka. Aristotelio kategorijų aiškinimas scholastinėje logikoje.
 • Gintaras Kabelka. Prieštaros Lietuvos filosofijoje sovietmečiu.
 • Alvydas Noreika. Simbolinių formų fenomenologija Vytauto Kavolio civilizacijų analizėje.
 • Diskusijos
 
Pertraukų metu LKTI bibliotekoje vyks profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio darbų ir LMA Vrublevskių bibliotekoje gautų naujų leidinių mokslo istorijos tematika parodos (parengė Birutė Valeckienė ir Birutė Railienė).
 
2019.04.26____________________________________________

 

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

2019 m. balandžio 26 d. rengia aštuonioliktą respublikinę estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją

ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENO ISTORIJOS SĄVEIKŲ TERITORIJOS: TARPKULTŪRINIAI ATVAIZDO FUNKCIONAVIMO LAUKAI

(Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58)
 

Numatomos šios sesijos:

1. Iš atvaizdo tyrinėjimo istorijos: tarpkultūriškumo problemos
2. Civilizaciniai ir sociokultūriniai atvaizdo funkcionavimo kontekstai 
3. Globalizacijos ir informacinės revoliucijos poveikis vizualumo aktualėjimui dabartinėje postmodernioje estetikoje, meno filosofijoje ir meno istorijoje
4. Rytų ir komparatyvistinės estetikos, meno filosofijos, meno istorijos teorinės bei metodologinės problemos
5. Dabartinio postmodernaus tarpcivivilizacinio estetinio ir meninio diskurso ypatumai
6. Lietuvos estetinės minties, meno filosofijos ir meno istorijos raidos problemos
 
Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas:
akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Nariai:
dr. Nida Gaidauskienė, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Naglis Kardelis,  dr. Rasius Makselis, akad., prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis,  prof. habil. dr. Juozas Mureika, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis,  dr. Odeta Žukauskienė
 
Paraiškas su glausta santrauka ir pranešimų pavadinimais siųsti iki balandžio 15 d.
 
Už renginį atsakingas:
prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas.
Kontaktai: 
mob. 8 683 49171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com
 
Konferencijos koordinatorė:
Ernesta Pauplienė.
Kontaktai: 
mob. 8 698 13124, el. paštas: ernesta.paupliene@gmail.com
 
Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi šeštam „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų” tomui, kurį numatoma išleisti 2019 metais.
 
PDF >>>
DOC >>>