Konferencijos

2018.11.26 d. (pirmadienį) Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyrius kviečia į Vygando Aleksandravičiaus paskaitą T.Newtono dėmuo J.-J. Rousseau mąstyme