Konferencijos

 

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO

 

ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS

 

2016 m. spalio 21-22 d.

rengia konferenciją:


 

GALIA, DISKURSAS IR SUBJEKTAS:

MICHELIO FOUCAULT MĄSTYMO PARADIGMA

Prancūzų mąstytojas Michelis Foucault dažniausiai pristatomas kaip filosofas, tačiau jo tyrimai neapsiriboja viena disciplina. Juose taip pat liečiamos sociologijos, istorijos, psichologijos ir kitos sritys, kurios savaip integruojamos į filosofinį mąstymą. Disciplinų bei nagrinėjamų fenomenų daugybėje atsiskleidžia Foucault dėmesingumas galios santykiams, kurių analizė bei kritika tampa didžiosios jo kūrybos pagrindu. Tyrėją domino galios ir diskurso santykiai, jų istoriniai lūžiai; galios santykis su subjektu ir kūnu. Foucault sukūrė naują mąstymo ir tyrimo būdą, kuriame teleologinį istorijos aiškinimą pakeičia galios santykių raidos analizė (filosofas ją pavadina genealogija, terminą pasiskolindamas iš F. Nietzsche’s). Konferencijoje kviečiame naujai apsvarstyti ir užklausti Foucault mąstymo paradigmos genezę, raidą ir specifiką šiuolaikiniame filosofiniame diskurse.

Pranešimuose skatinama atsižvelgti į šias problemas:

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir e-pašto adresą konferencijos koordinatorei Vaivai Klajumaitei adresu konferencijos.lkti.sfs@gmail.com iki rugsėjo 15 d. Konferencijos dalyviai bus patvirtinti iki rugsėjo 22 d.

Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Valdas Bertašavičius, Linas Jokubaitis, Naglis Kardelis, Vaiva Klajumaitė, Alvydas Noreika, Kęstutis Šapoka, Audronė Žukauskaitė.

Skelbimas >>>