Konferencijos

 

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO

 

ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS

 

2016 m. spalio 21-22 d.

rengia konferenciją:


 

GALIA, DISKURSAS IR SUBJEKTAS:

MICHELIO FOUCAULT MĄSTYMO PARADIGMA

Prancūzų mąstytojas Michelis Foucault dažniausiai pristatomas kaip filosofas, tačiau jo tyrimai neapsiriboja viena disciplina. Juose taip pat liečiamos sociologijos, istorijos, psichologijos ir kitos sritys, kurios savaip integruojamos į filosofinį mąstymą. Disciplinų bei nagrinėjamų fenomenų daugybėje atsiskleidžia Foucault dėmesingumas galios santykiams, kurių analizė bei kritika tampa didžiosios jo kūrybos pagrindu. Tyrėją domino galios ir diskurso santykiai, jų istoriniai lūžiai; galios santykis su subjektu ir kūnu. Foucault sukūrė naują mąstymo ir tyrimo būdą, kuriame teleologinį istorijos aiškinimą pakeičia galios santykių raidos analizė (filosofas ją pavadina genealogija, terminą pasiskolindamas iš F. Nietzsche’s). Konferencijoje kviečiame naujai apsvarstyti ir užklausti Foucault mąstymo paradigmos genezę, raidą ir specifiką šiuolaikiniame filosofiniame diskurse.

Pranešimuose skatinama atsižvelgti į šias problemas:

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir e-pašto adresą konferencijos koordinatorei Vaivai Klajumaitei adresu konferencijos.lkti.sfs@gmail.com iki rugsėjo 15 d. Konferencijos dalyviai bus patvirtinti iki rugsėjo 22 d.

Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Valdas Bertašavičius, Linas Jokubaitis, Naglis Kardelis, Vaiva Klajumaitė, Alvydas Noreika, Kęstutis Šapoka, Audronė Žukauskaitė.

Skelbimas >>>

 

 

________________________________________________

 

Konferencija

RYTAI – VAKARAI IR DABARTINĖS CIVILIZACINĖS KOMPARATYVISTIKOS SLINKTYS“

2016 m. spalio 29 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia penkioliktą respublikinę konferenciją RYTAI – VAKARAI  IR  DABARTINĖS CIVILIZACINĖS KOMPARATYVISTIKOS SLINKTYS“ Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimųinstitute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijosorganizacinis komitetas:

Pirmininkas –  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai - prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius,  dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijojenumatomos šios sesijos:

  1. Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys
  2. Civilizacinės komparatyvistikos santykiai su geopolitika ir geoistorija
  3. Mezooamerikos, Andų ir Juodosios subsacharinės Afrikos civilizacijos
  4. Užmirštos ir marginalinės civilizacijos
  5. Kolonijinės transformacijos ir pokolonijinis diskursas
  6. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai
  7. Glokalizacija ir naujos civilizacijų sąveikų sistemos
  8. Rytų tautų kultūrinių įtakų apraiškos Lietuvos kultūroje
  9. Žydų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171

El. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Ernesta Pauplienė, tel. 8698 13 124

el. paštas: <ernesta.paupliene90@gmail.com>

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais siųsti Organizaciniam komitetui iki 2016 m. spalio 20 dienos.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi penkioliktam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2017-2018 metais.

Skelbimas >>>