2015.05.30

 

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

2015 m. gegužės 30 d.  rengia keturioliktą respublikinę estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją

DABARTINĖS ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENO SOCIOLOGIJOS VIRSMAI

 

Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Nariai: dr. Nida Gaidauskienė, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Naglis Kardelis, dr. Rasius Makselis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Kęstutis Šapoka, dr. Odeta Žukauskienė.

Konferencija DABARTINĖS ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENO SOCIOLOGIJOS VIRSMAI numato šias sesijas:

Už renginį atsakingas prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus vadovas.

Kontaktai : (370–5) 241 6644, mob. 8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Ieva Kuzminskaitė,                                                                                                        

Kontaktai :  mob. 8 637 41 991, el. paštas: ieva.kuzminskaite@gmail.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki gegužės  20 d.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi šeštam „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų tomui”, kurį numatoma išleisti 2016-2017 metais.