2016 m. kovo 5 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

Respublikinė  konferencija

EGZISTENCIALIZMAS IR JO IDĖJŲ PĖDSAKAI XX a. KULTŪROJE

2016 m. kovo 5 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia penkioliktą ciklo „Neklasikinė ir XXa. filosofija“ respublikinę konferenciją “EGZISTENCIALIZMAS IR JO IDĖJŲ PĖDSAKAI XX a. KULTŪROJE”.
Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijosorganizacinis komitetas:

Pirmininkas - prof. Antanas Andrijauskas
Nariai: dr. Naglis Kardelis, prof. Bronius Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, prof. Vytautas Radžvilas, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, prof. Arvydas  Šliogeris.

Konferencijojenumatomos šios sesijos:

  1. Egzistencializmo ištakos ir pamatiniai principai
  2. Egzistencializmas ir neklasikinė filosofija
  3. Egzistencializmas ir Rytų tautų mąstymo tradicijos
  4. Egzistencializmas ir fenomenologija
  5. Egzistencializmas ir Heideggeris
  6. Egzistencializmas ir Merleau-Ponty
  7. Egzistencializmas ir Malraux
  8. Egzistencializmo estetika ir meno filosofija
  9. Egzistencializmo idėjų sklaida literatūroje ir mene

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti organizaciniam komitetui iki 2016 m. vasario 25 dienos.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi leidiniui „Egzistencializmo fenomeno interpretacijos“, kurį numatoma išleisti 2017 metais.

Už renginį atsakingas prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus vadovas.

Kontaktai : (8–5) 241 6644, mob. 8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Karolina Kaniušėnaitė,                                                         

Kontaktai : +370 693 55914 el. paštas: kkaniusenaite@gmail.com