2018.10.27

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS 

Rengia konferenciją
KINTANČIOS CIVILIZACIJŲ KONFIGŪRACIJOS: ISTORIJA IR DABARTIS
 
2018 m. spalio 27 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia septynioliktą ciklo „Rytai-Vakarai“ respublikinę konferenciją KINTANČIOS CIVILIZACIJŲ KONFIGŪRACIJOS: ISTORIJA IR DABARTIS  Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).
 
Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas –  akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas 
Nariai - prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, akad., prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius,  dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė
 
Konferencijoje numatomos šios sesijos:
 1. 1. Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys
 2. 2. Geoistorija  ir civilizacinių konfigūracijų kaita
 3. 3. Geopolitika ir civilizacinių centrų kaita
 4. 4. Metacivilizacijos kontūrai ir kintančios civilizacijų konfigūracijos
 5. 5. Mezooamerikos, Andų ir  Užsachario Afrikos civilizacijų kultūrinis įnašas
 6. 6. Užmirštos (marginalinės) civilizacijos pokolonijinio diskurso perspektyvoje
 7. 7. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Vakarų  ir neeuropinių civilizacijų sąveikos aspektai
 8. 8. LDK imperinės ambicijos ir neįgyvendintas lietuvių civilizacijos projektas
 9. 9. Žydų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą
Už renginį atsakingas akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel.: 8 683 49 171
El. paštas: aandrijauskas@gmail.com  
Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel.: 8 645 42 406
El. paštas: ingalauzonyte@gmail.com
 
Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais siųsti Organizaciniam komitetui iki 2018 m. spalio 18 dienos.
 
Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2019-2020 metais.
 

PROGRAMA >>>

2018 m. spalio 27 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia septynioliktą ciklo „Rytai-Vakarai“ respublikinę konferenciją
KINTANČIOS CIVILIZACIJŲ KONFIGŪRACIJOS: ISTORIJA IR DABARTIS 
Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).
 

LKTI Posėdžių salė.
Įėjimas laisvas

 
Rytinis posėdis. I sesija.
Pirmininkauja prof. habil. dr. A. Andrijauskas, dr. V. Rubavičius
 
 • 10:00-10:20 Naglis Kardelis. Įvietinti teritoriją ir įžeminti vietą: mąstymo topografinėmis ir topofilinėmis sąvokomis įvairovė pasaulio kultūrose
 • 10:20-10:40 Vytautas Rubavičius. Islamiškosios civilizacinės vaizduotės stiprėjimas: Turkijos atvejis
 • 10:40-11:00 Antanas Andrijauskas.  Žydų civilizacijos ilgai gyvavusios be savo valstybės ir teritorijos unikalumas
 • 11:00-11:20 Rasius Makselis. Gimtosios kalbos metafizika: civilizacinių virsmų iššūkiai lituanistikai ir humanistikai
 • 11:20-11:40 Žilvinas Svigaris. Etninės lietuvių savasties išsaugojimas ir kūrimas civilizacinių virsmų sąlygomis
 • 11.40-12.00 Diskusijos
 • 12.00-12.20 Kavos pertrauka
 
II sesija. 
Pirmininkauja dr. S. Juknevičius, dr. L. Poškaitė
 
 • 12.20-12.40 Stanislovas Juknevičius. Ar reikalinga metafizika? Rytietiškos ir vakarietiškos patirtys
 • 12.40-13.00 Bhrigu Bagga and Nilachal. Impact of Service based education on Society/civilization
 • 13.00-13.20 Loreta Poškaitė. Meilės sampratos transformacijos XXa. I pusės Kinijoje: tarp Vakarų ir kinų tradicijos
 • 13.20-13.40 Konstantinas Andrijauskas. Hidraulinės civilizacijos tezės sugrįžimas XXI a. Kinijoje nuo teorijos iki praktikos
 • 13.40-14.00 Aušra Pažėraitė. Apie Vilniaus Gaono minties palikimą
 • 14.00-14.20 Diskusijos
 
                                                                    14.20-15.20 Pietų pertrauka
       
Popietinis posėdis. III sesija.
Pirmininkauja prof. habil. dr. A. Andrijauskas, dr. N.  Gaidauskienė
 
 • 15.20-15.40 Andrius Kulikauskas. Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas, 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas
 • 15.40-16.00 Algimantas Litvinas. Lyginamasis feministės El Saadawi požiūris į islamo ir kitus civilizacinius pasaulius 
 • 16.00-16.20 Nida Gaidauskienė.  Rytų meno ir filosofinių mokymų interpretacijos XX a. pradžios Krokuvoje
 • 16.20-16.40 Valentinas Butanavičius. Mokytojo - mokinio kelias dabartinių radikalių civilizacinių pokyčių procese
 • 16.40-17.00 Inga Laužonytė. Rytų Azijos kaligrafijos fenomeno savitumas: nuo blyškaus pilkumo iki giliausio juodumo
 • 17.00-17.20 Laura Varnauskaitė. Teatras po II-ojo pasaulinio karo: tarpcivilizacinis lygmuo
 • 17.20-17.40 Diskusijos
 
Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas –  akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas 

Nariai: 
 • prof. (h.p.) Audrius Beinorius,
 • dr. Žilvinė Gaižutytė,
 • dr. Naglis Kardelis,
 • prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas,
 • dr. Rasius Makselis,
 • akad., prof. dr. Algis Mickūnas,
 • dr. Stasys Mostauskis, 
 • dr. Loreta Poškaitė,
 • dr. Vytautas Rubavičius, 
 • dr. Aivaras Stepukonis,
 • dr. Odeta Žukauskienė
 
Už renginį atsakingas akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171
El. paštas: aandrijauskas@gmail.com  
Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06, el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com