2019.10.26

2019 m. spalio 26 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia devynioliktą nacionalinę konferenciją

"RYTAI –VAKARAI: CIVILIZACINIO MĄSTYMO, POLITIKOS IR VAIZDUOTĖS AKTUALĖJIMAS“ 

Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas,

Nariai:
prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr.  Bronius Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, akad. prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis,  dr. Odeta Žukauskienė.

Už renginį atsakingas: 
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas,    Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas.

Kontaktai : (370–5) 241 6644, mob.  8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė:
Inga Laužonytė, tel. 8 64542406, el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2020-2021 metais.

P R O G R A M A

Spalio 26 d. (šeštadienis)

Rytinis posėdis. I sesija. 

Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Vytautas Rubavičius

II sesija.

Moderuoja prof. Romualdas Dulskis, dr. L. Poškaitė

Popietinis posėdis. III popietinė sesija

Moderuoja dr. Andrius Kulikauskas, Algimantas Litvinas

IV sesija.  

Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Antanas Stančius

Programa >>> (PDF)

Programa >>> (DOC)