Heideggerio iššūkis vakarų mąstymo tradicijai

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
 LYGINAM
ŲJŲKULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
CIVILIZACIJ
Ų IR KULTŪRŲ KOMPARATYVISTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS

 2015 m. balandžio 11 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius rengia aštuonioliktą ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinę konferenciją „HEIDEGGERIO IŠŠŪKIS VAKARŲ MĄSTYMO TRADICIJAI“. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijos organizatoriai:

Pirmininkas - prof. Antanas Andrijauskas, nariai:  prof. Tomas Kačerauskas, dr. Naglis Kardelis, prof. Bronislavas Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis,  prof. Vytautas Radžvilas, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis.

Konferencijojenumatomos šios sesijos:

1. Heideggerio filosofijos ištakos
2. Heideggerio ontologijos ypatumai
3. Heideggeris ir neklasikinė filosofija
4. Heideggerio filosofijos santykiai su fenomenologija, egzistencializmu ir kitomis filosofijos kryptimis
5. Heideggeris ir Rytų tautų mąstymo tradicijos
6. Heideggeris ir komparatyvistinės studijos
7. Heideggerio įnašas į egzistencializmą
8. Heideggeris ir postmodernizmo filosofija
9. Heideggerio estetika ir meno filosofija
10. Heideggerio meno kūrinio interpretacijos aktualumas
11. Heideggerio technē  ir civilizacijos raidos perspektyvos

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti aandrijauskas@gmail.com iki 2015 m.  kovo 30 d.
Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi planuojamam Heideggerio filosofijai skirtam leidiniui knygų serijoje  „Didieji mąstytojai“, kurį numatoma išleisti 2016-2017 metais.
Už renginį atsakingas prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas.

Kontaktai :
(370–5) 241 6644,
mob. 8 683 49 171,
el. paštas: aandrijauskas@gmail.com