P R O G R A M A

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
LYGINAMŲJŲ KULTŪROS STUDIJŲ SKYRIUS

Aštuoniolikta ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinė konferencija
HEIDEGGERIO IŠŠŪKIS VAKARŲ MĄSTYMO TRADICIJAI

2015 m. balandžio 11 d. Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Posėdžių salė. Saltoniškių g. 58.

P R O G R A M A

Rytinis posėdis. I sesija. Moderuoja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Vytautas Rubavičius.
 

10:00-10:20 Naglis Kardelis. Klasikinis ir neklasikinis mąstymo registrai M. Heideggerio filosofijoje.

10:20-10:40 Tomas Kačerauskas. Ar M. Heideggeris atsakingas už filosofijos griuvėsius?

10:40-11:00 Antanas Andrijauskas. M. Heideggeris ir „kelio“ samprata skirtingose mąstymo tradicijose

11:00-11:20 Vytautas Rubavičius. „Žmogiškieji ištekliai" prieš (n)esančio Dievo veidą.

11:20-11:40 Povilas Aleksandravičius. Naujoji mąstymo pradžia pagal M. Heideggerį.

11:40-12:00 Žilvinas Svigaris. Ką M. Heideggeriui reiškia mąstyti?

 

12:00-12:20  Kavos pertrauka

II sesija.  Moderuoja prof. dr. Tomas Sodeika, prof. dr. Gintautas Mažeikis.

12:20-12:40  Tomas Sodeika. Martinas Heideggeris ir medijų filosofija.

12:40-13:00  Gintautas Mažeikis. M. Heideggerio Humanitas ribos: Po-Aušvico.

13:00-13:20  Laurynas Adomaitisir Marius Povilas Šaulauskas. Ką byloja „Heideggerio bylos“?

13:20-13:40  Rasius Makselis. Kalbos vaidmuo M. Heideggerio tapatybės tezės interpretacijoje.

13:40-14:00  Lina Vidauskytė. M. Heideggerio fundamentalioji ontologija ir Dasein analizė.

14:00-14:20  Jolanta Saldukaitytė. Daseinslėpiningumas ir svetimybė.

14:20-15:20 PIETŲ PERTRAUKA

Popietinis posėdis. III sesija. Moderuoja dr. Naglis Kardelis, dr.  Rasius Makselis.

15:20-15:40 Rūta Marija Vabalaitė. Žmogaus tapatybės samprata vėlyvojoje M. Heideggerio filosofijoje.

15:40-16:00 Agnieska Juzefovič. Filosofija ar pramoga? M. Heideggeris ir daoizmas.

16:00-16:20 Tautvydas Vėželis. Niekis ir daiktas M. Heideggerio ir daoizmo filosofijoje.

16:20-16:40 Andrius Tamoševičius. Tiesos ginčo užuomazgos M. Heideggerio filosofijoje ir jo atspindžiai Žemės mene.

16:40-17:00 Tadas Čapanauskas. M. Heideggerio Gestell koncepto transformacijos.

17:00-17:20 Henrikas Pupelis.M. Heideggerio filosofijos santykis su ideologijomis.


       17:20-18:40 Diskusijos
 

KonferencijosOrganizacinis komitetas:

Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, nariai:  prof. dr. Tomas Kačerauskas, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronislavas Kuzmickas, dr. Rasius Makselis, prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis,  prof. dr. Vytautas Radžvilas, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis.

Už renginį atsakingas prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, LKTI Lyginamųjų kultūros studijų skyriaus vadovas.

Kontaktai : (370–5) 241 6644, mob. 8 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Kristina Garalytė,                                                                                                         

Kontaktai :  tel. 8 68 695 912, el. paštas:kristinagaralyte@yahoo.com

Pranešėjus savo straipsnių tekstus prašome pateikti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.