Knygų mugė 2015

 

       

 KETVIRTADIENIS. VASARIO 19 D

11.00 LRT studijoje-forume (3 salėje) Tiesioginė laida „Aktualijų  studija“. Vedėjas Virginijus Savukynas.

16.00 konf. salė 5.2 Viktorijos Šeinos monografijos „Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje“,straipsnių rinkinio „Sostinė kaip tapatumo simbolis:Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje“, Almos Lapinskienės studijos„Atėjęs Vilniun. Rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis“aptarimas.
Dalyvauja autorės, L. Laučkaitė, M. Kvietkauskas,I. Vidugirytė-Pakerienė(LLTI)

PENKTADIENIS. VASARIO 20 D

10.00 LRT studijoje-forume (3 salėje) Diskusija „Laisvės ir nelaisvės socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje“  (Lietuvos kultūros tyrimų institutas).
Dalyvauja Naglis Kardelis, Vytautas Rubavičius, Kęstutis Šapoka, Virginijus Savukynas. Filmuoja LRT.

13.00 konf. salė 3.2 Diskusija „Kas mes Lietuvoje: svetimtaučiai, kitataučiai, mažuma?“
Dalyvauja A. Andrijauskas, S. Jastrumskytė, N. Kardelis, A. Stepukonis (LKTI)

15.00 konf. salė 5.1 Algio Mickūno ir Daliaus Jonkaus knygos „Fenomenologijos filosofija ir jos šešėlis“ pristatymas.
Dalyvauja autoriai, A. Sverdiolas, M. Gutauskas (Baltos lankos)

16.00 konf. salė 3.2 Knygos „XVIII amžiaus studijos 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių“ pristatymas.
Dalyvauja L. Balaišytė, R. Šmigelskytė-Stukienė, L. Glemža, G. Sliesoriūnas (LII)

16.00 konf. salė 5.5 Knygos „Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino. 1695 m. Kražių rankraščio prozos fragmentai“, „Ištakų“ serija, pristatymas.
Dalyvauja Ž. Nedzinskaitė, L. Jovaiša, D. Antanavičius (LLTI)

17.00 konf. salė 5.1 Valdo Adamkaus knygos „Pareigos, kurios nesibaigia. Prezidento dienoraščiai“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, V. Bartasevičius,V. Savukynas, L. Bielinis (Tyto alba)

19.00 konf. salė 3.2 Diskusija „Moderniosios lietuvybės ypatumai. Ką pastebime šiandien?“.
Dalyvauja V. Sventickas, V. Rubavičius, V. Radžvilas, N. Kardelis (LRS leidykla)

20.00 konf. salė 5.5 Vienamatis pasaulis kaip H. Marcuse’s pranašystė.
Dalyvauja D. Pocevičius, K. Kirtiklis, A. Žukauskaitė (Kitos knygos)

ŠEŠTADIENIS. VASARIO 21 D. 

13.00 konf. salė 5.3 Arvydo Anušausko knygos „KGB. Visiškai slaptai“ pristatymas.
Dalyvauja autorius, V. Savukynas (Versus aureus)

16.00konf. salė 3.1 Posovietinės antiutopijos Viktoro Pelevino romanuose „Omonas Ra“, „Vabzdžių gyvenimas“ ir „Snuff“.
DalyvaujaG. Baranauskas,G. Mažeikis, V. Rubavičius (kitos knygos)

19.00konf. salė 5.3 Sugrįžimas: Ernestas Hemingway’us.
Dalyvauja R. Rastauskas, P. Lankauskas, P. Gasiulis, V. Rubavičius (Baltos lankos, JAV ambasada Lietuvoje)

PASTABA: LRT iki šiol skirtoje erdvėje nebeišsiteko, tad knygų mugėje 2015 kviečia susitikti naujoje, gerokai talpesnėje erdvėje – „Litexpo“ parodų centre įsikūrusioje LRT studijoje-forume (3 salėje)!
Negalintiems dalyvauti - siūlomą programą iš LRT studijos stebėti tiesiogiai internetu.