Rytai - vakarai: kultūrų sankirtos

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
Su Vilniaus Universiteto Orientalistikos centru

2014 m. lapkričio 15d. (šeštadienį) rengia tryliktą respublikinę konferenciją “Rytai-Vakarai”:

RYTAI - VAKARAI: KULTŪRŲ SANKIRTOS

Konferencijos programa  >>>

Konferencijoje numatomos šios sesijos
:

  1. Rytų ir Vakarų kultūrų susitikimų tyrimo metodologijos ir jų kaita
  2. Etnokultūra ir geokultūra: atskirumas ir bendrumas globalėjimo amžiuje
  3. Rytų ir Vakarų kultūrinė apropriacija vizualinėje kultūroje
  4. Religinės praktikos bei jų sąveikos Azijos ir Vakarų kultūrose
  5. Rytų ir Vakarų kultūrų susitikimai filosofijoje, estetikoje ir meno teorijose
  6. Lietuva Rytuose, Rytai Lietuvoje: literatūriniai dialogai
  7. Rytų meno kolekcijos Lietuvoje
  8. Litvakų, karaimų ir Lietuvos totorių kultūrų susitikimai su Lietuvos kultūra

Konferencijos organizatoriai:

Loreta Poškaitė (pirmininkė), Valdas Jaskūnas, Antanas Andrijauskas, Audrius Beinorius, Aivaras Stepukonis, Odeta Žukauskienė

Už konferenciją atsakingi:
Loreta Poškaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vyr. moksl. darb.
tel. 8~611 76033, el. paštas: lposkaite@yahoo.com
Valdas Jaskūnas, Vilniaus Universiteto Orientalistikos centro direktorius
tel. 8~5 2687209, el. paštas: valdas.jaskunas@oc.vu.lt

Konferencijos koordinatorė Kristina Garalytė, tel. 8~686 95912,
el. paštas: kristinagaralyte@yahoo.com

                                                                     ******
Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2015-2016 metais.