Kronika

2021 kovo 23 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko konkursas pareigoms užimti:   Daugiau >>>

2021 kovo 18 d. (ketvirtadienį) 17 val. Zoom platformoje Šiuolaikinės filosofijos skyriaus doktorantė Diana Romanskaitė skaitė pranešimą „Brachos L. Ettinger Matricos teorija“  Daugiau >>>

2021 vasario 24 d.17 val. Zoom platformoje Šiuolaikinės filosofijos skyriaus doktorantas Denisas Petrina skaitė pranešimą "Medijos šiuolaikiniame kiberbiopolitiniame kapitalizme"Daugiau >>> 

2021 m. vasario 2 d. 17 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyrius kvietė į viešą dr. Audronės Žukauskaitės paskaitą-diskusijąmos „Autopoetinės siste: kriterijai ir rūšys“  Daugiau >>>

2020 m. sausio 26 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko konkursas eiti pareigas Daugiau >>>

2020 m. gruodžio 17 d. vyko nuotolinė mokslinė konferencija „Tautodailė modernioje visuomenėje: tradicija, transformacijos, iššūkiai“, skirta Tautodailės metams ir dailėtyrininko, muziejininko Pauliaus Galaunės 130-osioms gimimo metinėms paminėti.
PROGRAMA (PDF) >>> 

2020 m. gruodžio 10-11 d. vyko nuotolinė konferencija Vladui Drėmai atminti "Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai"
PROGRAMA  (PDF) >>>

2020 m. gruodžio mėn. 4–5 d. vyko konferencija MEDIJOS IR TECHNOLOGIJOS ŠIUOLAIKINĖJE FILOSOFIJOJE: VEIKĖJAI, SĄVEIKOS, TERPĖS
PROGRAMA  (PDF)

2020 m. lapkričio 20 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Muzika, teatras, visuomenė“   
Daugiau >>>

2020 lapkričio 14 d. vyko dvidešimta nacionalinė nuotolinė konferencija RYTAI –VAKARAI: POLICENTRINIO (DAUGIAPOLIO) PASAULIO KAITA 
Daugiau >>>

2020 m. spalio 27  d., LKTI salėje  17  val. doktorantas Aistis Žekevičius vedė seminarą tema „Rasė, kapitalizmas ir biogalia:  Mirzoeff vizualumo kompleksai ir Mbembe filosofija“.
 
2020 m. spalio 16 d. vyko kasmetinė Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija SCIENTIA ET HISTORIA –2020: ASMENYBĖS, IDĖJOS, STUDIJOS  Daugiau >>>
 
2020 m. spalio 10 d. (šeštadienį) vyko atidėtą devynioliktą nacionalinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija
LANKSTINUKAS (PDF)
 
2020 m. rugsėjo 15 d. įvyko rinkimai į Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybą. 
 
2020 m. rugsėjo 8 d. vyko konkursas eiti pareigas ... 

2020 m. birželio 30 d. vyko dvidešimt pirma nacionalinė konferencija iš ciklo EGZISTENCIALIZMAS, JO IDĖJINĖS IŠTAKOS, SKLAIDA IR PĖDSAKAS KULTŪROJE
SKELBIMAS (DOC) (PDF)
LANKSTINUKAS (DOC) (PDF)

2020 m. kovo 10 d.  vyko „Athena: filosofijos studijos“ nr. 14 pristatymas-diskusija FILOSOFIJOS (KLIMATO) KAITA ANTROPOCENO EPOCHOJE 
Daugiau >>>

2020 m. vasario 3 d.  LNB Kino salėje pristatya Vidos Bakutytės knyga „Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai“

2020 m. sausio 21 d. vyko konkursas eiti pareigas:
Daugiau >>>

2020 m. sausio 20 d. vyko konkursas Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pareigoms eiti.
Daugiau >>>
 
2019 m. gruodžio 14 d. vyko mokslinė konferencija "Intelektas ir vaizduotė XIX amžiaus sociokultūriniame lauke"
Lietuvos istorijos instututas ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas vykdo bendrą ilgalaikę mokslinių tyrimų programą  "XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos".
Skelbimas >>>   Programa >>>
 

2019 m. gruodžio 6-7 d. vyko konferencija "Ideologijų šmėklos".
Daugiau >>>   Programa >>>

 
2019 m.  gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko tarptautinė konferencija „NAUJOSIOS MEDIJOS“ IR IŠŠŪKIAI KULTŪRAI, TAPATYBEI IR (DIRBTINIAM) INTELEKTUI
 
2019 m.  lapkričio 29 d. vyko konferencija "ĮVAIZDŽIŲ GALIA"
Programa >>>
 
2019 m. spalio 26 d. vyko devyniolikta nacionalinė konferencija "RYTAI –VAKARAI: CIVILIZACINIO MĄSTYMO, POLITIKOS IR VAIZDUOTĖS AKTUALĖJIMAS“ 
 
2019 m.  spalio 4 d. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė apgynė daktaro disertaciją tema Vakarų Europos dailė Lietuvos kolekcijose XIX amžiuje ir grafas Vladislovas Tiškevičius“ (Menotyra – H 003). Daugiau >>>
 
2019 m. birželio 20 d. įvyko dvidešimta ciklo „neklasikinė ir XX a. filosofija“ nacionalinė konferencija EGZISTENCIALIZMAS, JO IŠTAKOS, SKLAIDA IR PĖDSAKAS KULTŪROJE  
Daugiau >>>
 
2019 m. gegužės 17 d. vyko konkursas pareigoms eiti Daugau>>>
 
2019 m. gegužės 7 d., Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9 vyko pakartotinis seminaras „SIUVINĖJIMAS LIETUVOJE: TECHNIKOS, STILIAI, ĮTAKOS, ORNAMENTAI“.
Daugiau>>>
 
2019 m. balandžio 26 d. vyko aštuoniolikta respublikinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENO ISTORIJOS SĄVEIKŲ TERITORIJOS: TARPKULTŪRINIAI ATVAIZDO FUNKCIONAVIMO LAUKAI   
Daugiau >>>
 
2019 m. balandžio 16 d. skelbtas menotyros krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir vadovų konkursas. ( Lentelė Nr. 1-2, Priedas Nr. 1, VDA tinklapyje >>> )

2019 m. kovo 28–29 d. vyko mokslo istorikų ir mokslo filosofų konferencija SCIENTIA ET HISTORIA – 2019  
Daugiau >>>

2019 m. kovo 15 d. vyko konkursas eiti pareigas:
Daugiau >>>

2019 m. kovo 8 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Laura Petrauskaitė gynė daktaro disertaciją tema „Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai“ (Menotyra – 03H). Daugiau >>>
 

2019 m. kovo 26 d., Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9, vyko seminaras „SIUVINĖJIMAS LIETUVOJE: TECHNIKOS, STILIAI, ĮTAKOS, ORNAMENTAI“ Daugiau >>>
 

2019 m. vasario 18 d.  Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Marius Daraškevičius skaitė paskaitą, skirtą Lietuvos dvarų tradicijoms. Daugiau >>>

2019 m. vasario 11 d.,  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko Laimos Laučkaitės knygos „Vilniaus dailė Didžiojo karo metais“ pristatymas (vitražo aukštas) Daugiau >>>

2019 m. sausio 15 d., Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) paskaitą skaitė LKTI partneris Haridvaro VIshvavidyalaya universiteto vicerektorius, Baltijos studijų centro įkūrėjas ir vadovas Dr. Chinmay Pandya.  Daugiau >>>

2018 m. gruodžio 19 d., Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Ernestas Jančenkas  apgynė daktaro disertaciją „Filosofinė soteriologija klasikinės arabų filosofijos tradicijoje: Alfarabijaus ir Avicenos filosofinių koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija – 01 H).  Daugiau >>>

2018 m. lapkričio 30 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Karina Simonson apgynė daktaro disertaciją tema „Žydų fotografai Pietų Afrikos respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“ (Menotyra – 03H). Daugiau >>>

2018 m.  lapkričio 27 d. vyko konkursus eiti pareigas:
Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje, 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato..
 
2018 m.  lapkričio 26 d. Lietuvos filosofijos istorijos skyrius rengė viešą Vygando Aleksandravičiaus paskaitą "I. Newtono dėmuo J.-J. Rousseau mąstyme",.  Daugiau >>>
 
2018 m. lapkričio 22 d. vyko tarpdalykimis seminaras „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos“  Daugiau >>>
 
2018 m. lapkričio 16 d. vyko respublikinė konferencija FILOSOFIJOS (KLIMATO) KAITA ANTROPOCENO EPOCHOJE Daugiau >>>
 
2018 m. spalio 27 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengė septynioliktą ciklo „Rytai-Vakarai“ respublikinę konferenciją
KINTANČIOS CIVILIZACIJŲ KONFIGŪRACIJOS: ISTORIJA IR DABARTIS 
Konferencija vyko Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58). Daugiau >>>

2018 m. gegužės  4 - 5 d.  vyko septyniolikta respublikinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija KOMPARATYVIZMAS, GLOBALIZACIJA IR DABARTINIŲ ESTETIKOS BEI MENO FILOSOFIJOS DISKURSŲ KAITA . Daugiau >>>
 
2018 m. balandžio 10 d. vyko konkursus eiti pareigas:
Muzikos ir teatro istorijos skyriuje: 1 mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
 
2018 m. kovo 29 - 30 d. vyko kasmetinė Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija SCIENTIA ET HISTORIA–2018. Daugiau >>>
 
2018 m. kovo 24 d. vyko konkursus eiti pareigas:
Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyriuje1 mokslo darbuotojo – 0,75 etato.

2018 m. kovo 22 d. vyko  tarptautinė konferencija „Išvysti kitaip“, skirta filosofo ir kūrėjo  Viliaus Storosto-Vydūno 150-osioms gimimo metinėms. Daugiau >>>
 
2018 m. vasario 13 d. vyko konkursus eiti pareigas:
Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriuje 1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 etatui.

2017 m. gruodžio 28 d. vyko Lietuvos kultūros tyrimų instituto Darbo tarybos rinkimai. Plačiau >>>

2017 m. gruodžio 15 d., 12.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Žilvinas Vareikis gynė daktaro disertaciją „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“ (Filosofija 01 H). Plačiau >>>

2017 m. lapkričio 28 d., 15.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Vaiva Kubeckienė gynė daktaro disertaciją „Žaidžiantis žmogus baroko kultūroje“ (Filosofija 01 H). Plačiau >>>

2017 m. spalio mėn. 31 d. nutarta vykdyti papildomą priėmimą į nuolatines Filosofijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2017 m.

2017 m. spalio mėn. 27–28 d. vyko konferencija DEKONSTRUOTI DERRIDA PDF >>>   Word >>>

2017 m. spalio 21 d. vyko devyniolikta ciklo „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ respublikinė konferencija “TRADICINĖS IR NAUJOS CIVILIZACINIŲ SĄVEIKŲ SISTEMOS” Programa >>>

2017 m. spalio 10 d. vyko respublikinė konferencija "Viešieji intelektualai, „pilkieji“ inteligentai ir (iš)gyvenimo strategijos" Programa >>>

2017 m. birželio 8 d. vyko respublikinė konferencija PAULIAUS NORMANTO KELIONĖ Į TOLUMAS IR Į SAVE  Plačiau >>>   Programa >>>

2017 m. balandžio 29 d. vyko šešiolikta respublikinė estetikos ir meno filosofijosciklo konferencija DABARTINIŲ ESTETIKOS IR MENO FILOSOFIJOS DISKURSŲ KAITA 
Plačiau >>>   Programa >>>   Lankstinukas >>>

2017 m. kovo 30–31 d. vyko kasmetinė Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija Plačiau >>>

2017 m. vasario 18 d. vyko devyniolikta ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinė konferencija EGZISTENCIALIZMO IŠTAKOS, SKLAIDA IR POVEIKIS KULTŪRAI Plačiau >>>

2017 m. sausio 26 d. buvo skelbiamas konkursas pareigoms eiti. Plačiau >>>

2017 m. sausio 19 d. buvo skelbiamas KONKURSAS Filosofijos krypties doktoranto vadovo vietai užimti tematikoje „Lyginamoji ir tarpkultūrinė filosofija globaliųjų sąveikų amžiuje“.
Vadovo konkurso sąlygos ir tvarka Plačiau >>>

2016 m. gruodžio 20 d. vyko atviras papildomas konkursas į filosofijos mokslo krypties doktorantūros studijas Lietuvos kultūros tyrimų institute 2016 metais Plačiau >>>

2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute dr. Danutė Bacevičiūtė skaitė viešą paskaitą „Fenomenologinės laiko sampratos transformacija: E. Levinas“

2016 m. lapkričio 29 d. vyko apskritojo stalo diskusija pasitinkant prof. Algio Uždavinio monografiją FILOSOFIJA IR TEURGIJA VĖLYVOJOJE ANTIKOJE Plačiau>>>

Lapkričio 16 d. Vilniuje vyko Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto konferencija „Stoka, žmogus ir moralė: tarpdisciplininės prieigos” >>>.

2016 m. spalio 29 d., šeštadienį, Saltoniškių g. 58, 216 kab.,  Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko penkioliktoji respublikinė konferencija iš ciklo „Rytai-Vakarai“  „Rytai – vakarai ir dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys“   Programa >>>

2016 m. spalio 28 d., penktadienį, Saltoniškių g. 58, 216 kab.,  Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija "Naujausi baltų religijos, mitologijos ir folkloro tyrimai" Konferencijos programa >>>   Lankstinukas >>>

2016 m. spalio 21-22 d. vyko konferencija GALIA, DISKURSAS IR SUBJEKTAS: MICHELIO FOUCAULT MĄSTYMO PARADIGMA   Skelbimas >>>  Konferencijos programa >>>

2016 m. spalio 14 dieną Lijana Birškytė Klimienė apgynė daktaro disertaciją tema ŠV. ONOS KULTAS IR ATVAIZDAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE(Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>

2016 m. liepos 13 d. buvo skelbiamas doktorantų PRIĖMIMAS FILOSOFIJOS krypties doktoranturos studijose  UŽIMITI.

2016 m. liepos 1 d. Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbė konkursą pareigoms eiti: Plačiau >>>

2016 m. birželio 30 d. Vyko  priėmimas į nuolatines MENOTYROS krypties doktorantūros studijas (4 valstybės finansuojamos vietos: 2 – VDA, 2 – LKTI) Plačiau >>>

2016 m. birželio 11 d. vyko penkiolikta respublikinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją  DABARTINĖ ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA: TARP TRADICIJOS IR INOVACIJŲ
Programa >>>

Plačiau >>>

2016 m. gegužės 27 d. Kasparas Pocius apgynė daktaro disertaciją tema „G. Deleuze'o ir F. Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste“ (Filosofija 01 H).
Plačiau >>>

2016 m. gegužės 9 d.  vyko konkursai pareigoms eiti:
Sakralinio meno paveldo skyriuje: 1 mokslo darbuotojo – 0,5 etato;
Muzikos ir teatro istorijos skyriuje: 1 mokslo darbuotojo – 0,75 etato.

2016 m. balandžio mėn. buvo Skelbiamas FILOSOFIJOS krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas
SKELBIMAS >>>

2016 m. balandžio mėn. buvo skelbiamas MENOTYROS krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir vadovų konkursas 2016-ųjų metų priėmimui į Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto menotyros krypties mokslo doktorantūrą.
Visą informaciją rasite ČIA. >>>

2016 m. kovo 5 d. (šeštadienį) Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia penkioliktą ciklo „Neklasikinė ir XXa. filosofija“ respublikinę konferenciją “EGZISTENCIALIZMAS IR JO IDĖJŲ PĖDSAKAI XX a. KULTŪROJE”. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58). Programa >>>

2016 m. vasario 25-28 d. Lietuvos kultūros tyrimų institutas dalyvavo 17-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.

2016 metų vasario 19 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrius organizavo mokslinę konferenciją „Lietuvių tauta sovietmečiu: tapatybės konfigūracijos“
Programa spausdinimui >>>

2016 m. sausio 26 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko konkursas pareigoms eiti baltų ir Lietuvos kultūros istorijos, sakralinio meno paveldo, Muzikos ir teatro istorijos, šiuolaikinės Lietuvos kultūros, komparatyvistinių kultūros tyrimų, Lietuvos filosofijos istorijos ir šiuolaikinės filosofijos skyriuose.

2015 m. lapkričio 27 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute, Saltoniškių g. 58 (pradžia 10 val.) ir lapkričio 28 d. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Vilniaus g. 41 (pradžia 10 val.) vyko konferencija "Istorinės teatro patirtys ir refleksija visuomenės gyvenime (1785–1914)"
Plačiau >>>

Programa >>>

2015 m. lapkričio 24 d. 13–15 val. LKTI 217 auditorijoje vyko metodologinis seminaras Kavolistikos plėtojimo perspektyvos  >>>

2015 m. lapkričio 21 d. vyko keturiolikta respublikinė konferencija iš ciklo “Rytai-Vakarai”: "RYTAI - VAKARAI: GLOBALIZMO IŠŠŪKIAI LYGINAMIESIEMS TYRIMAMS"
Programa >>>

2015 m. spalio 26 – 27 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko mokslinė konferencija "SIMBOLIS LIETUVOS KULTŪROJE"
Konferencijos programa >>>

2015 m. spalio 23 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko mokslinė konferencija "Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje"
Plačiau >>>

2015 m. spalio 9 dieną 12.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Julija Fomina apgynė daktaro disertaciją tema „MENO PARODŲ KURATORYSTĖ LIETUVOJE: SAMPRATOS IR RAIDA“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). >>>

2015 m. spalio 2 d. (penktadienį) Lietuvos kultūros tyrimų institute (kab. 216) vyko mokslinė konferencija "Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai: dailės kūrinys kaip vaizdinys ir aprašymas"  Plačiau >>>

2015 m. rugsėjo 19-20 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius ir Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrius rengė respublikinę konferenciją "KULTŪRŲ SĄVEIKA: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS XX IR XXI a. SANDŪROJEPlačiau >>>

2015 m. rugsėjo mėn. vyko priėmimas į bendros Vytauto Didžiojo universiteto, Europos humanitarinio universiteto irLietuvos kultūros tyrimų instituto filosofijos krypties nuolatines doktorantūros studijas.

Vilniaus dailės akademija kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu skelbė priėmimą į menotyros krypties nuolatines studijas (03 H).
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems, vyko 2015 07 01 d., 10 val., VDA 102 aud., Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

2015 m. Birželio 25 d.  (ketvirtadienį) 16 val. Lietuvos kultūros tyrimų institute (Saltoniškių 58), 224 kab. Mykola Symčičius  (Mykola Symchych) (Ukrainos mokslų akdemija,  Filosofijos institutas, Kijevas) skaitė pranešimą "Filosofija Kijevo Mohylos akademijoje XVII-XVIII a." Plačiau>>>

2015 m. gegužės 30 d. vyko keturiolikta respublikinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija DABARTINĖS ESTETIKOS, MENO FILOSOFIJOS IR MENO SOCIOLOGIJOS VIRSMAI Plačiau >>>

2015 m. gegužės 22–23 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija KULTŪRINĖS IR RELIGINĖS SIENOS EUROPOJE: TĘSTINUMAS IR KAITA. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58  Konferencijos programa >>>

2015 m. gegužės mėn. vyko menotyros krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir vadovų konkursas 2015-ųjų metų priėmimui į Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto menotyros krypties mokslo doktorantūrą. Plačiau >>>

2015 m. gegužės mėn. vyko Filosofijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2015 m. Plačiau >>>

Š. m. balandžio 21 d. kvietėme dalyvauti viešame seminare, skirtame šiuolaikinio teatro tyrimams.
Pranešimus skaitė LMTA teatro studijų specialybės magistrantės Rima Jūraitė („Tendencijos ir novacijos operos pastatymuose ir režisūroje. Ryškiausi kūrėjai, etapiniai darbai“) ir Aušra Kaminskaitė („K. Stanislavskio sistemos sampratos klaidos“).
Dalyvavo: dr. Vida Bakutytė, prof. dr. Rasa Vasinauskaitė, doc. dr. Šarūnė Trinūnaitė, doc. dr. Helmutas Šabasevičius.

Nuo balandžio 16 d. vyko disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas ( iki gegužės 11 d. ). Plačiau >>>

Š.m. balandžio 14 d. vyko rinkimai į Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybą Plačiau >>>

2015 m. balandžio 11 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius rengė aštuonioliktą ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinę konferenciją „HEIDEGGERIO IŠŠŪKIS VAKARŲ MĄSTYMO TRADICIJAI“. Plačiau>>>
Konferencijos programa Plačiau>>>

Š.m. kovo 26 - 27 d. vyko konferencija "Scientia et Historia 2015" . Plačiau>>>

2015 m.  kovo 6 d., 11.00 valandą vyko konferencija, skirta Vytautui Bereniui atminti. Plačiau>>>

LKTI mokslininkai knygų mugėje 2015 Plačiau>>>

2015 m. vasario 11 d., 17.00 pristatėme leidinį "Ornamentas: XVI – XX a. I pusės paveldo tyrimai". Plačiau>>>

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbė konkursą pareigoms eiti. Plačiau>>>

2014 m. gruodžio 17 d., 14.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Edita Budrytė gynė daktaro disertaciją tema Meno kūrinio interpretacijos validumo problema analitinėje estetikoje. Analitinės ir hermeneutinės prieigų sankirtos” (filosofija 01H). Plačiau >>>

2014 m. gruodžio 15 d., 14.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Leonida Gaidauskienė gynė daktaro disertaciją tema Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida (filosofija – 01 H). Plačiau >>>

2014 m. gruodžio 12 d., 12.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Margarita Poškutė gynė daktaro disertaciją tema PASAULĖŽIŪRŲ ĮTAMPŲ LAUKAI LIETUVOJE XIX–XX A. SANDŪROJE (filosofija – 01 H).  Plačiau >>>

2014 gruodžio 11 d. buvo rengiama penkta respublikinė mokslinė konferencija „LITVAKŲ KULTŪRA LIETUVOJE IR UŽ JOS RIBŲ“. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58. Plačiau >>>
Konferencijos programa >>>


2014 m. lapkričio 15 d. (šeštadienį) vyko trylikta respublikinė konferencija “Rytai-Vakarai”: RYTAI - VAKARAI: KULTŪRŲ SANKIRTOS Plačiau >>>
Konferencijos programa  >>>

Spalio 24 dieną, penktadienį, 10 val. Lietuvos kultūros tyrimų institute, 202 kab. buvo rengiamas viešas seminaras aptarti „Kultūrinės atminties pokyčius XX–XXI a. sandūroje“ ir įvertinti pokyčių svarbą šiuolaikinės kultūros raidai. Dalyvo doc. dr. Rita Repšienė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aida Savicka, doc. dr. Stanislovas Juknevičius ir dr. Odeta Žukauskienė.

2014 spalio 21 d. 15 val. LKTI  salėje (216 k.) vyko vieša paskaita „ROLANDO PAVILIONIO PRASMIŲ SISTEMA KAIP VISŲ DAIKTŲ PRASMIŲ SISTEMA”. Pranešėjas – Vygandas Aleksandravičius. Organizavo LKTI Lietuvos filosofijos istorijos skyrius. Plačiau >>>

2014 spalio 11 d. 10 – 16 val. virtualioje erdvėje (Skype sistemoje, LKTI  (216 k.)) įvyko tarptautinė konferencija –  Lietuvių – Baltarusių filosofijos istorikų III –asis kolokviumas “Filosofijos likimai Rytų europoje”. Organizavo LKTI Lietuvos filosofijos istorijos skyrius, Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos Filosofijos institutas. Plačiau >>>

2014 m. spalio 10–11 d. Šiuolaikinio meno centre ir Prancūzų kultūros institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūrinės atminties pokyčiai XX a. ir XXI a. sandūroje: nacionaliniai prioritetai“ Plačiau >>>

2014 m. rugsėjo 26-27 d. kvietėme dalyvauti tarptautinėje konferencijoje apie afektą ir vizualumą “Šešėlių scena: negatyvumas afektų, politikos ir estetikos kontekste”   Plačiau >>>


2014 m. rugpjūčio 25 d., 10 val., VDA 202 kab. ( Maironio g. 6, Vilnius. ) dalyvaujant stojantiesiems, vyko priėmimo komisijos posėdis papildomam priėmimui į nuolatines menotyros krypties doktorantūros studijas 2014 m. (2 valstybės finansuojamos vietos: 1 – VDA, 1 – LKTI)

2014 m. birželio 12 d., 13.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Tautvydas Vėželis apgynė daktaro disertaciją Plačiau >>>

2014 m. birželio 12 d., 16.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Agnė Kulbytė apgynė daktaro disertaciją Plačiau>>>

2014 m. birželio 13 d., 13.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Rasius Makselis apgynė daktaro disertaciją  Plačiau>>>

2014 m. birželio 14 d. vyko  respublikinė  estetikos ir meno filosofijos konferencija „ČIURLIONIO FENOMENAS:  NAUJŲ INTERPRETACIJŲ GALIMYBĖS“
Konferencija vyko Kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58. Plačiau>>>

Kvietėme teikti pranešimų tezes respublikinei konferencijai "Filosofiniai materializmai: istorinė ir šiuolaikinė perspektyvos". Plačiau >>>

2014 m. gegužės 30-31 d.
vyko Lietuvos filosofų draugijos konferencija "Filosofiniai materializmai: istorinė ir šiuolaikinė perspektyvos" Plačiau>>>

2014 m. gegužės 27 d. (antradienį), 13 val. Lietuvos kultūros tyrimų institutas maloniai kvietė dalyvauti viešame seminare "Šokis XIX a Lietuvos teatre". Plačiau>>>

2014 m. gegužės 20 d. (antradienį), 13 val. Lietuvos kultūros tyrimų institutas maloniai kvietė dalyvauti viešame seminare. Plačiau >>>

2014 m. gegužės 13 d. (antradienį), 13 val. Lietuvos kultūros tyrimų institutas maloniai kvietė dalyvauti viešame seminare. Plačiau >>>

2014 m. kovo 27-28 d. Maloniai kvietėme dalyvauti kasmetinėje Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų Konferencijoje, įsteigtoje 1994 m. "SCIENTIA  ET HISTORIA–2014". Plačiau >>>

2014 m. kovo 22 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius ir Lietuvos estetikų asociacija rengė dvyliktą respublikinę  estetikos ir meno filosofijos konferenciją „MENO PSICHOLOGIJOS SĄLYČIAI  SU ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA“. Programa >>>. Plačiau >>>

Skelbti konkursai pareigoms eiti: Plačiau>>>

Mirė Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vytautas Berenis >>>

Kvietėme teikti straipsnius moksliniam leidiniui "TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE Virsmai ir atmintys". Plačiau>>>

2013 m. gruodžio 6 d. kvietėme dalyvauti LKTI Lyginamųjų kultūros tyrimų ir Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrių organizuojamoje konferencijoje „Atminties problema vizualumo kultūroje“. Registracija būtina. Programa >>>  Plačiau>>>

Kvietėme siųsti paraiškas konferencijai "ATMINTIES PROBLEMA VIZUALUMO KULTŪROJE". Plačiau>>>

2013 gruodžio 4 d. kvietėme dalyvauti LKTI Sakralinio meno paveldo skyriaus rengiamoje konferencijoje "Dailės kūrinys – istorijos šaltinis". Programa >>>   Plačiau >>>

2013 m. lapkričio 29-30 d. kvietėme dalyvauti LKTI Šiuolaikinės filosofijos skyriaus rengiamoje konferencijoje "Erdvė šiuolaikinėje filosofijoje". Programa>>>  Plačiau>>>

Konkursas pareigoms eiti Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje. Plačiau>>>

2013 m. lapkričio 21-22 d. kvietėme dalyvauti LKTI Baltų kultūros skyriaus rengtoje konferencijoje „Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika, sąsajos, jų teorinės refleksijos“. Programa >>>

2013 m. lapkričio 8 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius rengė simpoziumą "Antropologinių prieigų taikymas Lietuvos kultūros tyrinėjimams". Plačiau>>> Programa>>>

2013 m. spalio 24–25 d. Maloniai kvietėme dalyvauti Lietuvos kultūros tyrimų instituto rengtoje tarpdalykinėje konferencijoje „Vaizdo kontrolė“, skirtoje vaizdų produkavimo, sklaidos ir recepcijos (vartojimo) valdymui aptarti. Programa>>> Tezės>>> Plačiau>>>

2013 m. spalio  26 d.  Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius rengia konferenciją "RYTAI - VAKARAI: ANTROPOLOGINIAI IR TNOPSICHOLOGINIAI KULTŪROS TIPŲ TYRINĖJIMAI". Programa>>>  Plačiau>>>

Atviras laiškas Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui prof. Eugenijui Butkui. Plačiau >>>

2013 m. birželio 15 d. buvo rengiama vienuolikta respublikinė  estetikos ir meno filosofijos konferencija “ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR DABARTINĖS MENO PSICHOLOGIJOS VIRSMAI”. Konferencijos programa>>>  Plačiau>>>

2013 m. gegužės 4 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų ir Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyriai rengė respublikinę konferenciją TAUTINĖS MAŽUMOS LIETUVOJE: VIRSMAI IR ATMINTYS.  Konferencija vyko Lietuvos kultūros tyrimų institute (Saltoniškių g. 58, Vilnius). Plačiau>>> Konferencijos programa>>>

2013 m. balandžio 16 d. (antradienį), 14 val. įvyko viešasis seminaras „Metateatriškumo formos šiuolaikiniame lietuvių teatre“ iš ciklo „Šiuolaikinis Lietuvos teatras ir jo teorinis diskursas“. Plačiau >>>

2013 m. balandžio 9 d. (antradienį), 14 val. įvyko viešasis seminaras iš ciklo „Šiuolaikinis Lietuvos teatras ir jo teorinis diskursas“. Plačiau >>>

2013 m. balandžio 2 d.  14 val. vyko viešasis seminaras „Oskaro Koršunovo spektaklių vizualumas. Žvilgsnis per komunikacinę prizmę“. Plačiau >>>

2013 m. kovo 29 d.  europos socialinio fondo finansuojamo projekto ,,Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ baigiamoji  konferencija. Plačiau >>>

2013 m. kovo 21–22 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencija "SCIENTIA ET HISTORIA – 2013".  Plačiau >>>

2013 m.  kovo 19 d. seminaras iš ciklo  „Šiuolaikinis Lietuvos teatras ir jo teorinis diskursas“.  Plačiau >>>

2013 m. kovo 5 d. (antradienį), 14 val. vyko viešas seminaras „Herojaus ilgesys šiuolaikinėje scenoje“Plačiau >>>

2012 m. gruodžio 18 d. (antradienį), 13 val. vyko viešas seminaras „Vokiečių muzikų veiklos Lietuvoje žymės (XIX a.)“Plačiau>>>

2012 m. gruodžio 4 d. (antradienį), 13 val. vyko seminaras „XIX a. litvakų sakralinė muzika: istoriniai aspektai“. Plačiau>>>

2012 m. lapkričio 27 d. (antradienį) 15 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (216 kab.) vyko vieša paskaita  Vilniaus baroko mokyklos sklaida Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūroje. Paskaitą skaitė dr. Auksė Kaladžinskaitė.

2012 lapkričio 24 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius rengė vienuoliktą respublikinę konferenciją „RYTAI-VAKARAI: TARPKULTŪRINĖS SĄVEIKOS IR AKULTŪRACIJOS PROCESAI“. Plačiau >>>

2012 m. lapkričio 20 d. (antradienį), 13 val. vyko seminaras „Kai kurie Mišių nekintamųjų giesmių ypatumai Lietuvoje XVI–XVII a.“. Plačiau>>>

2012 m. lapkričio 6 d. (antradienį), 13 val. vyko seminaras „Giesmė kaip Lietuvos muzikos istorijos tyrimų objektas  (XVI–XVIII a.)“. Plačiau>>>

2012 m. spalio 25 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko nacionalinė mokslinė konferencija Lietuvos kultūros raida XXI a. pradžioje: dialogai ir sankirtos. Plačiau>>>

2012 m. spalio 25 d. 18 val. ŠMC skaitykloje buvo pristatytas „Lietuvos kultūros tyrimų“ antrasis numeris „Muziejai, paveldas, vertybės“. Plačiau>>>

2012 spalio 12 d.   vyko mokslinę konferenciją "MĄSTYMAI ĮŠEIVIJOJE".. Plačiau >>>

2012 spalio 11 d. vyko ketvirta respublikinė mokslinė konferencija „LITVAKŲ BENDRUOMENĖS KULTŪROS, RELIGIJOS IR MENO RECEPCIJA LIETUVOJE“. Plačiau>>>

2012 spalio 02 d.  Maloniai kviečiame dalyvauti viešame seminare „Muzikinio spektaklio scenografijos principai XIX a. Lietuvos teatre“. Plačiau>>>

2012 m. rugsėjo 20-22 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „BIOPOLITIKA ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS, POLITIKOS IR MENO KONTEKSTE“. Plačiau >>>

2012 m. rugsėjo 20 d., 15.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Kristina Karvelytė gynė daktaro disertaciją tema Posūkis nuo kalbos link vaizdo postmoderniojoje filosofijoje“(filosofija 01H). Plačiau>>>

2012 metais baigtas vykdyti  projektas „Rytų Europos sienų pertvarkymas: socialinių, moralinių ir materialinių tinklų studija keičiant Rytų Europos periferijas“ („Remaking eastern borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of Europes eastern peripheries“).
Projekto vadovas: Dr. Basia Nikiforova.
Projekto trukmė: 2009-2012 metai.
Daugiau informacijos: http://www.cost-lcri.lt/

 

2012 metų liepos mėnesį pradėtas vykdyti  projektas „DOSINFA: dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas“. Plačiau >>>

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyrius kvietė į dar vieną Biopolitikos seminarų ciklo renginį. Šiuose seminaruose skaitant ir aptariant įvairių laikų filosofinius tekstus gilinamasi į biopolitikos – gyvybės, gyvenimo ir politikos santykio problemas. Penktasis seminaras įvyks 2012 metų gegužės 29 d., antradienį, 18 val.  Plačiau >>>

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyrius ir Baltarusijos nacionalinėsmokslų akademijos Filosofijos institutas 2012.05.16 rengė tarptautinį mokslinį seminarą Apšvieta ir modernumas LDK teritorijoje: Europos kontekstas ir regiono ypatybės. Plačiau>>>

Lietuvos kultūros tyrimų instituto lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius ir Lietuvos estetikų asociacija 2012 m. gegužės 19 d. rengė dešimtą jubiliejinę respublikinę estetikos ir meno filosofijos konferenciją “MENO PSICHOLOGIJA MENĄ TYRINĖJANČIŲ MOKSLŲ SISTEMOJE”. Konferencijos programa>>>

2012 m. gegužės 18 dieną 11.00 valandą  Julius Vaitkevičius apgynė daktaro disertaciją tema sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje (konfucianizmo ir daoizmo teorijų lyginamoji analizė)“ (Filosofija 01H).

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyrius kvietė į dar vieną Biopolitikos seminarų ciklo renginį. Šiuose seminaruose skaitant ir aptariant įvairių laikų filosofinius tekstus gilinamasi į biopolitikos – gyvybės, gyvenimo ir politikos santykio problemas. Ketvirtasis seminaras vyko 2012 metų balandžio 24 d., antradienį, 18 val.  Plačiau >>>

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbė konkursus:
>>>dokumentų priėmimas iki 2012 m. kovo 8 d.

>>>dokumentų priėmimas iki 2012 m. kovo 22 d.

Š. m. vasario 14 d. (antradienį) 14 val. vyko seminaras Nacionalinis tapatumas ir kultūrinė atmintis,
kuriame pranešimą tema „Lenkakalbės ir lenkiškos kultūros skirtis arba kokiai kultūrai atstovavo lenkakalbis Lietuvos bajoras?“ skaitė dr. Stasys Mostauskis.

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyrius organizavo knygos Lietuvos sakralinė dailė t. II: ŠIAULIŲ VYSKUPIJA, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 1: Balkaičiai – Joniškis sutiktuves, kurios vyko 2012 m. vasario 9 d. 18 val. Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9, Vilniuje. 

Sausio 20 d., penktadienį, 18 val. ŠMC buvo pristatomi du Gilles’iui Deleuze’ui skirti leidiniai: Audronės Žukauskaitės monografija Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari filosofija:
daugialypumo logika
(Baltos lankos, 2011) ir straipsnių  rinktinė Intensyvumai ir tėkmės: Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste (LKTI, 2011).

Sausio 9 dieną (pirmadienį) 15 val. kavinėje „Esse“, esančioje šalia „Vagos“ knygyno (Gedimino pr. 50 / Rotundo g. 2, Vilnius) buvo pristatomas naujo kultūros mokslo žurnalo „Lietuvos kultūros tyrimai“ pirmasis numeris „Medijos, politika, vaizduotė“. Dalyvavo žurnalo kūrėjai ir kritikai.

2011 m. gruodžio 19 d., pirmadienį, 16 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (216 kab.) vyko viešas seminaras „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo aktualizavimo problemos“.
Pranešimą skaitė doc. dr. Irena Vaišvilaitė. Dalyvavo projekto „Vadovas po LDK" dalyvės dr. Dalia Klajumienė, dr. Jolita Liškevičienė, dr. Aistė Paliušytė

2011 m. gruodžio 13 d., antradienį, 15 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (216 kab.) vyko viešas seminaras ŠIUOLAIKINIS LIBERALIZMAS: VEIDAI IR KAUKĖS. Pranešimą „Dabartinė mūsų ideologija“ skaitė dr. Algirdas Degutis.

2011 m. lapkričio 25 d., penktadienį, 17 val. vyko dr. Pilles Veljatagos, Lietuvos kultūros tyrimo instituto darbuotojos, monografijos sutiktuvės. Renginys vyko Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (216k.) (Vilnius, Saltoniškių g. 58). Monografijos anotaciją rasite čia >>

2011 m. lapkričio 22 d. 18.30 val. Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31) Lietuvos kultūros tyrimo institute vyko į dr. Vidos Bakutytės monografijos „VILNIAUS MIESTO TEATRAS: EGZISTENCINIŲ POKYČIŲ KELIU 1785–1915“ pristatymo vakarąs.

2011 m. lapkričio 19 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Lyginamųjų kultūros studijų skyrius rengė dešimtą respublikinę konferenciją „RYTAI–VAKARAI: MULTIKULTŪRIŠKUMAS IR TRANSKULTŪRINĖS SĄVEIKOS“ . Konferencija vyko Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58). Konferencijos programą rasite čia >>

2011 m. lapkričio 15 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (216 kab.) 14 val. vyko viešas seminaras Nacionalinis tapatumas ir kultūrinė atmintis. Pranešimą „Tapatumas ir atmintis medijų menuose“ skaitė dr. Žilvinė Gaižutytė.  Diskusijoje apie medijų įtakas vizualiniams menams kalbėjo dr. Stasys Mostauskis.

2011 m. lapkričio 11 d.  Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyrius rengė respublikinę konferenciją LAIKO REFLEKSIJA ŠIANDIENKonferencija vyko Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (216 kab.)   Konferencijos programą rasite čia >>

2011 m. lapkričio 5 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius rengė penkioliktą ciklo „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinę konferenciją „Egzistencializmo idėjų sklaida XX a. humanistikoje ir mene“. Konferencija vyko Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Š. m. spalio 18 dieną (antradienį) 15 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (216 kab.) įvyko viešas seminaras ŠIUOLAIKINIS LIBERALIZMAS: VEIDAI IR KAUKĖS. Įžanginį pranešimą „Filosofija ir tikėjimas šiuolaikinėje intelektualinėje kultūroje“ skaitė dr. Naglis Kardelis.

Š. m. spalio 4 dieną (antradienį) 14 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (216 kab.) įvyko viešas seminaras  „NACIONALINIS TAPATUMAS IR KULTŪRINĖ ATMINTIS“.

 

2011 m. rugsėjo 28 ir 29 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko tarptautinė konferencija
        
Kultūros tyrinėjimai XXI amžiuje: paveldas, tapatumai ir naujoji retorika

   

2011 m. gegužės 20 dieną 11.00  Renata Dubinskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Dokumentalumo koncepcijos ir formos Lietuvos videomene: tarp dokumentinio kino ir vaizduojamojo meno“

2011m. gegužės 12-13
Tarptautinė konferencija Dailė dviejų pasaulinių karų metu
Konferencija skirta dailės ir karo santykių klausimams pasaulinių karų metu. Šių karų, ypač Antrojo pasaulinio karo atminimas gyvas šalyse, įtrauktose į karinius veiksmus, tačiau to meto meninė kultūra ir dailė iki šiol menkai pažįstamos ir tyrinėtos. Pirmoji konferencijos diena skirta Pirmojo pasaulinio karo, antroji – Antrojo pasaulinio karo laikotarpiui, pranešėjai nagrinės karo metų dailės santykius su politika, ideologija ir propaganda, aptars dailės tendencijas ir meninio gyvenimo ypatumus, vizualinių karo įvaizdžių formavimąsi, dailininkų laikyseną, kultūros netektis. Pranešimai apima karo metų dailės aspektus įvairiose Europos šalyse – Vengrijoje, Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, ypatingas dėmesys skiriamas Baltijos kraštų – Latvijos, Lietuvos, Estijos patyrimui, nes sovietinėje ir posovietinėje istoriografijoje ši tema buvo arba ignoruota arba nušviesta tendencingai.

2011 m. gegužės 7 d. buvo rengiama devinta respublikinė estetikos ir meno filosofijos konferencija “DABARTINĖ ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SISTEMOJE”

2011 m. gegužės 6 dieną 15.00 Gediminas Degėsys apgynė daktaro disertaciją tema  "Estetinių principų sklaida užsachario Afrikos skulptūroje"

2011 m. balandžio 29 dieną 15.00 Aušra Urbonienė apgynė daktaro disertaciją tema Referencijos problema Jacques‘o Derrida filosofijoje.“

2011 m. balandžio 15 dieną 11 Teresė Jurkuvienė apgynė daktaro disertaciją tema "Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje." (Menotyra, Meno istorija).

ALGIO UŽDAVINIO FENOMENAS
2011 m. sausio 29 d. įvyko respublikinė konferencija skirta Algio Uždavinio atminimui.

2011 m. sausio 22 dieną, šeštadienį, Kauno valstybinėje filharmonijoje įvyko pianisto Petro Geniušo labdaros koncertas, skirtas iškilaus kultūrologo, filosofo, menotyrininko prof. Algio Uždavinio (1962-2010) atminimui. 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2010 m. gruodžio 17 d. parengė respublikinę mokslinę konferenciją NACIONALINIS TAPATUMAS MEDIJŲ KULTŪROJE.

Šių metų  Gruodžio 3 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute įvyko Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos baletui – 85“.
 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas, lyginamųjų kultūros studijų skyrius, civilizacijų is kultūros komparatyvistynių studijų centras, Vilniaus universiteto orientalistikos centras parengė 2010 m. lapkričio 27 d. devintąją respublikinę konferenciją RYTAI-VAKARAI: LIETUVIŠKI KONTEKSTAI. Konferencija vyks LKTI Posėdžių salėje (Saltoniškių g. 58). 
 

2010 m. gruodžio 1 d. (trečiadienį) Lietuvos kultūros tyrimų instituto (Saltoniškių g. 58, Vilnius) salėje (216 kab.) įvyko mokslinė konferencija Ornamento istorijos tyrimai. Lietuvos kultūros tyrimų institutas- Lietuvos filosofijos istorijos skyrius 2010 11 22–24 surengė I-ajį Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos tyrinėtojų kolokviumą.

 
2010 m. lapkričio 26 dieną 11 val. Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir  Lietuvos muzikos ir teatro akademija praneša, kad  (Lietuvos kultūros tyrimų instituto Konferencijų salėje, Saltoniškių g. 58, Vilniuje, LT-08105) Daiva Šabasevičienė apgynė daktaro disertaciją tema Jono Vaitkaus režisūros modeliai (humanitariniai mokslai, menotyra 03 H, teatrologija H 330).
Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą pareigoms eiti.
2010 m. gruodžio 11 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros studijų skyrius parengė keturioliktą ciklo „neklasikinė ir XX a. filosofija“ respublikinę konferenciją „Egzistencializmo ir fundamentinės ontologijos aktualumas”. Konferencija vyko Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).