Leidybos skyrius

Tel.: (8~5) 275 5912, el. paštas: MLeidyba@LKTI.LT

Skyriaus vadovė:
Skaistė Ašmenavičiūtė,  tel. (8~5) 275 5912, el.paštas:  Skaiste.ASMENAVICIUTE@LKTI.LT

Skyriaus darbuotojai:
Redaktorė Margarita Dautartienė, el. paštas: Margarita.DAUTARTIENE@LKTI.LT
Maketuotoja Daiva Mikalainytė, el.paštas: Daiva.MIKALAINYTE@LKTI.LT
Vadybininkas Egidijus Miltakis, tel.: (8~656) 97181, el. paštas: Egidijus.MILTAKIS@LKTI.LT

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Leidybos skyrius yra valstybės mokslo įstaigos struktūrinis padalinys. Skyrius vykdo mokslo leidinių – mokslo monografijų, teminių straipsnių rinkinių, studijų, taikomųjų leidinių ir kitų knygų – leidybą bei platinimą. Leidybos skyriuje spaudai rengiamos mokslo monografijos, straipsnių rinkiniai, tęstiniai daugiatomiai mokslo leidiniai „Kultūrologija“, „Senovės baltų kultūra“, „Dailės istorijos studijos“, „Athena“, taip pat recenzuojamas tarpdisciplininis mokslo žurnalas „Lietuvos kultūros tyrimai“, mokslinis katalogas „Lietuvos sakralinė dailė“. Kas pusmetį išleidžiamas recenzuojamas  mokslo žurnalas „Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai“. Mokslo straipsniai akademiniuose leidiniuose spausdinami lietuvių, anglų ir kitomis tarptautinės mokslinės bendruomenės dažniausiai vartojamomis kalbomis.

Leidybos skyriaus veikloje išskirtinis dėmesys yra skiriamas institute parengtų mokslo leidinių meniniam apipavidalinimui bei spaudos kokybei. Mokslinius leidinius redaguoja, maketuoja ir rengia spaudai kvalifikuoti leidybos srities specialistai: profesionalūs redaktoriai, maketuotojai bei knygų dailininkai. Leidybos skyrius nuolatos dalyvauja tarptautinėse knygų parodose Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja ryšius su kitomis akademinėmis leidyklomis. Leidiniai platinami knygynuose bei internetu. Didžiąją dalį leidinių periodiškai įsigyja Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bibliotekos.

Skyriaus vadovė

 

Skyriaus vadovė

 

Skyriaus vadovė