Lietuvos filosofijos istorijos skyrius

Tel.: (8~5) 275 5912, el. paštas:  LFIS@LKTI.LT

Vedėjas – vyresnysis mokslo darbuotojas, dr. Dalius Viliūnas

Skyriaus mokslininkų darbo tema - Lietuvos filosofijos istorijos tyrimai.
Tyrimų objektas – Lietuvos filosofų, kūrusių tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, tekstai ir netekstinės filosofijos formos. Tyrimų tikslai – atskleisti visuminį Lietuvos filosofijos vaizdą, pradedant jos ištakomis, baigiant pastaruoju laikmečiu, apibrėžti bendriausias jos raidos tendencijas ir vietą pasauliniame filosofijos kontekste, nustatyti šiuolaikinės filosofijos reikšmę Lietuvos kultūrai ir sąsajas tarp Lietuvoje ir už jos ribų kūrusių Lietuvos filosofų teorijų. Tyrimai atskleis istorinę Lietuvos filosofijos raidą, rekonstruos aktualius, bet mažai žinomus ir netyrinėtus jos momentus, aktualizuos Lietuvos filosofiją, parodant jos sąsajas su Lietuvos kultūra ir valstybės vystymusi.

Skyriaus darbuotojai:

Pagrindinės skyriaus darbuotojų publikacijos:

Serija LIETUVOS FILOSOFIJOS ISTORIJA. PAMINKLAI IR TYRINĖJIMAI

Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1990.

Kęstutis Masiulis, Moderniojo mokslinio pasaulėvaizdžio formavimasis Lietuvoje. Fizikos ir matematikos problemos 1920–1940 m., Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1992.

Gražina Pranckietytė, Jono Šliūpo filosofinė kūryba,  Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1993.

Andrius Konickis, ...Vienintelėj iš begalybės vietų nuskirtoj. Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos, Vlinius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1996.

Steponas Tunaitis, Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004.

Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse. Filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – pirmoje XIX a. pusėje, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008.