Alvydas NOREIKA


Humanitarinių m. dr., mokslo darbuotojas
Gimė 1972 m. Kauno rajone.  1997 m. Vilniaus universitete įgijo filosofijos bakalaurą, o 1999 m. ten pat – filosofijos magistro laipsnį. 2000–2001 m. ėjo Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos laboratorijos asistento pareigas. 2000–2004 m. studijavo Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto (nuo 2002 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) filosofijos doktorantūroje. 2001–2017 m. dirbo LMTA Filosofijos ir kultūros mokslų katedroje (2001–2004 m. asistentas, 2004–2009 m. lektorius, 2009–2017 m. docentas). 2004–2011 m. užėmė Kultūros, filosofijos ir meno instituto (nuo 2009 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto) Dabartinės filosofijos skyriaus (nuo 2009 m. Šiuolaikinės filosofijos skyriaus) jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, o 2011–2017 m. ten pat – mokslo darbuotojo pareigas. 2008 m. apgynė humanitarinių mokslų filosofijos krypties daktaro disertaciją „Bendrieji metodologiniai Vytauto Kavolio kultūros sociologijos principai“. 2012–2013 m. ėjo VGTU Filosofijos ir politologijos katedros docento pareigas. Nuo 2017 m. eina LKTI Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotojo pareigas. Nuo 2018 m. užima VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedros lektoriaus pareigas.
El. paštas: alvydasn@gmail.com
 
Mokslinių interesų sritys:
lietuvių išeivių filosofija, socialinių mokslų filosofija, Vakarų filosofijos istorija, civilizacijų teorija, kultūros sociologija, meno sociologija, populiariosios kultūros studijos ir sociologiškai orientuota socialinė psichologija.
 
Svarbiausi mokslo darbai
Monografijos
Šaltiniai
Sudaryti leidiniai
Mokslo straipsniai
Metodinė priemonė
Taikomieji darbai
Vertimai
  • Noreika, Alvydas, vertimas iš anglų k.: Stevphen Shukaitis „Šokiai liepsnose: vaizduotė ir mažosios saviorganizacijos formos“, Athena: filosofijos studijos, 4, 2008, p. 230–245.