Dalius VILIŪNAS

Humanitarinių mokslų dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, skyriaus vadovas
G. 1968 m. Marijampolėje. 1986–1989 Vilniaus un-to Filologijos f-te lietuvių kalbos ir literatūros studijos.  1990–1997 Vilniaus un-te, Filosofijos f-te filosofijos studijos; magistras.
1995–1997  Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus laborantas Filosofijos, sociologijos ir teisės (dabar – LKTI) institute.  1997–1999 vyresnysis specialistas LGGRTC, Specialiųjų tyrimų skyriuje.  
1997–2002 doktorantūra Filosofijos ir sociologijos institute (dabar - LKTI) 
1998 Filosofijos, teologijos ir filologijos redakcijų mokslinis redaktorius Mokslo ir enciklopedijų leidybos in-te.
2002 daktaro disertacija „Apšvietos epistemologija Lietuvoje XIX a. pirmojoje pusėje“.
Nuo 2002 LKTI mokslinis bendradarbis (nuo 2009 – vyr. m. d). 
Nuo 2002  LKTI Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vadovas. 
 
2012–2015 Ilgalaikės LKTI Filosofijos tyrimų programos vadovas. LKTI atestacinės ir konkursų komisijos narys; Nuo 2017 LKTI, VDU ir  EHU junginės dokrantūros komisijos narys. 2010-2013 Vilniaus universiteto Filosofijos faktulteto lektorius (Lietuvos filosofijos istorijos kursas).  Lenkijos Immanuelio Kanto draugijos narys; Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto Filosofijo instituto mokslinio mėnraščio Studia z historii filozofii redakcinės kolegijos narys. Stažavosi Varšuvos, Krokuvos, Torunės, Minsko, Kijevo mokslo centruose (mokslų akademijose, universitetuose). Nuo 2016 m. rašo fundamentinį Lietuvos filosofijos istorijos II tomą Apšvieta – romantizmas.     
Mokslinių interesų sritys: Apšvietos ir romantizmo epochų filosofija Lietuvoje; vokiškojo ir lenkiškojo filosofinio Lietuvos paveldo vertimai į lietuvių kalbą; Užnemunės sociokultūrinio lauko XVIII–XIX a. tyrimai. 
 
Svarbiausi mokslo darbai
Lietuvos filosofijos istorijos šaltinių ir tyrimų vertimai
Publikacijos Užnemunės istorijos tema