Eglė Razumaitė


El. paštas: eglerrr@gmail.com
Tel.: 867930490

Humanitarinių mokslų bakalaurė, laborantė.
 
2016 m. Vilniaus universitete įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. 2018 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus laborantė.
Aktyviai kurianti tarpdisciplininio meno atstovė.
 
Mokslinių interesų sritys:
Kultūros filosofija, socialinė filosofija, kasdienybės filosofija, filosofijos istorija. 
2016 m. apgintas bakalaurinis darbas: ,,Kasdienybės transformavimo galimybės Henri Lefebvre’o ir Michel de Certeau teorijose’’, 
vadovas: Doc. Nerijus Milerius
 
Bakalaurinio darbo objektas ir problema:
Darbe kasdienybė ir joje besiskleidžiančios praktikos yra permąstoma kūrybiškumo kontekste. Tyrimo objektas - kūrybiškumo represavimo fenomenai ir kasdienybės transformavimo analizės Henri Lefebvre‘o ir Michel’io de Certeau teorijose. H. Lefebvre‘o atveju, per miesto ir jo erdvės produkcijos analizes, M. de Certeau - per strateginių ir taktinių veiksmų naudojimą. Problema, su kuria susiduriama - tai totalizuojantis kapitalizmą ir jo represinį efektyvumą požiūris, kurį darbe atspindi Jean Baudrillard‘o pozicija. Tokį požiūrį bandoma paneigti ir teigti kasdienybės trasformavimo galimybę.

Projektai ir parodos:

Meniniai interesai: