Gintaras KABELKA

Humanitarinių mokslo dr., mokslo darbuotojas
Gimė 1979 m. Kalvarijoje. 1997–2003 m. studijavo filosofiją Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, įgijo praktinės filosofijos magistro laipsnį. 2004–2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto doktorantas, 2008 m. apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų metodologija XX a. antroje pusėje (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Romanas Plečkaitis). 2003–2010 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto Filosofijos, teologijos ir filologijos redakcijos vyresnysis mokslinis redaktorius (nuo 2008 m. antraeilės pareigos). Nuo 2008 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto (iki 2010 m. Kultūros, filosofijos ir meno institutas) Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. 2009–2015 m. dėstė Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose. 2011–2012 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros mokslininkas stažuotojas (podoktorantūros stažuotė, vadovas prof. Z. Norkus). 2012 m. stažavo Tartu universitete (Estija) ir Latvijos universitete Rygoje. Mokslinių tyrimų sritys: XX a. Lietuvos filosofijos istorija, filosofijos istoriografijos metodologija, filosofijos sociologija, marksistinė filosofija.
El. paštas: Gintaras.Kabelka@LKTI.LT
 
Svarbiausios publikacijos