Rūta Marija VABALAITĖ

Humanitarinių mokslų dr., mokslo darbuotoja
Gimusi 1967 m. Vilniuje. 1985–1990 studijos Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.
1992–1996 doktorantūra Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. 1998 m. humanitarinių mokslų filosofijos krypties daktaro laipsnis, disertacijos tema: „Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)“ (01H1). 1997–2011 dėstė Vilniaus Pedagoginiame universitete, 2004 m. suteiktas docento vardas. Nuo 2009 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje mokslo darbuotoja. 2011–2013 Mykolo Romerio universiteto Filosofijos katedros profesorė, nuo 2013 m. Humanitarinių mokslų instituto docentė. Tyrinėjimus pristatė daugiau negu 40 mokslinių straipsnių recenzuojamuose leidiniuose, 49 pranešimuose mokslinėse konferencijose, vykdė 4 mokslo projektus, buvo 3 mokslo darbų rinkinių sudarytoja, publikavo 2 mokymo priemones. Stažavosi Varšuvos ir Kijevo mokslo centruose (mokslų akademijose, universitetuose).
E-mail: marijavabalaite@gmail.com 
 
Mokslinių interesų kryptys:
Lietuvos filosofijos istorija (romantizmas ir filosofija išeivijoje), naujųjų ir naujausiųjų laikų filosofija, meno filosofija. 
 
Mokslo publikacijos 2008–2018