Vygandas ALEKSANDRAVIČIUS

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Gimė  1970 m. Klaidėdoje. Baigė atkurtą VU Filosofijos f-tą (pirmoji jo laida), filosofijos magistras. Buvo Lietuvos filosofijos ir sociologijos in-to doktorantas (vadovas A. Šliogeris), tyrinėjo fenomenologinę filosofiją, Alphonso Lingio koncepciją.   
Mokslinių interesų sritys: Lietuvos analitinė filosofija, naujųjų amžių filosofija (I. Newtonas, J.-J. Rousseau); teisingumo ir demokratijos teorijų problemos. 
Verčia filosofijos tekstus iš prancūzų, anglų ir rusų k., taip pat Lietuvos filosofinį paveldą – į anglų k.  Lietuvos URM ir ESBO pavedimais dalyvavo rinkimų stebėtojo misijose Artimųjų Rytų, Centrinės Azijos, Afrikos ir kt. pasaulio šalyse. 
El. paštas: Vygandas.Aleksandravicius@LKTI.LT
 
Svarbiausios publikacijos
Vertimai