Muzikos ir teatro istorijos

Tel.: (8 5) 275 5912, e-paštas: MTIS@LKTI.LT

Skyriaus vedėja – vyresnioji mokslo darbuotoja prof. dr. Rasa Vasinauskaitė
Tyrimų tikslas – analizuoti Lietuvos muzikos ir teatro raidą, išskiriant ir įvertinant šios raidos bruožus bei savitumą Lietuvos ir Europos kultūrinio gyvenimo kontekste.

Skyriaus darbuotojai:

Vyda Bakutytė Jauniškienė, vyriausioji mokslo darbuotoja, dr.
Rasa Vasinauskaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja, prof. dr.
Helmutas Šabasevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas, doc. dr.
Šarūnė Trinkūnaitė, mokslo darbuotoja, doc. dr.
Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk, mokslo darbuotoja, doc. dr.
Laima Budzinauskienė, mokslo darbuotoja, dr.
Vytautė Markeliūnienė, mokslo darbuotoja, dr.
Jūratė Landsbergytė Becher, mokslo darbuotoja, dr.
Lina Klusaitė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, dr.
 

Skyriaus temos:

1. Lietuvos muzikos istorijos tyrimai(temos vadovė – dr. L. Budzinauskienė). Temos tikslas – analizuoti muzikos istoriją, muzikinio gyvenimo bei kūrybos tendencijas, stilių kaitą, muzikos mokymo istoriją, muzikos kolektyvų, kūrėjų bei atlikėjų, pedagogų veiklą ir biografijas, muzikinio teatro raidą. Temos tyrimus vykdo skyriaus muzikologai: dr. L. Budzinauskienė, dr. V. Bakutytė Jauniškienė, dr. I. Jankauskienė, doc. dr. K. Rupeikaitė-Mariniuk, L. Kiauleikytė, J. Landsbergytė Becher.

2. Lietuvos teatro istorijos tyrimai (temos vadovė – prof. dr. R. Vasinauskaitė). Temos tikslas – tyrinėti ir vertinti Lietuvos scenos meno raidos ypatumus pasaulio teatro kontekste, sisteminti ir tirti Lietuvos scenos meno ir jo kūrėjų palikimą, analizuoti istorinius, teorinius ir metodologinius teatro ir šokio praktikos aspektus. Temos tyrimus vykdo skyriaus teatrologai: R. Vasinauskaitė, doc. dr. H. Šabasevičius, doc. dr. Š. Trinkūnaitė.

Skyriaus mokslininkai vykdo ilgalaikę MTEPprogramą Lietuvos muzika ir teatras: asmenybės, savitumai, kontekstai (XIX – XXI a.) (programos trukmė 2013 01 01 – 2016 01 01, vadovė – prof. dr. R. Vasinauskaitė). Programos tikslas – tirti XIX a. – XXI a. pr. Lietuvos muzikos ir teatro raidos ypatumus, išskleidžiant ir įvertinant muzikinio ir teatrinio gyvenimo Lietuvoje lokalius savitumus ir europinio konteksto įtakas. Tyrimai grindžiami naujais šaltiniais, šiuolaikinėmis estetinėmis ir metodologinėmis prieigomis, rezultatai publikuojami mokslo straipsniuose, pristatomi nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose. Vykdant programą rengiami: 1. fundamentinis kolektyvinis leidinys – mokslinė monografija „Lietuvos muzikos istorija. XIX a.“ (sudarytoja – dr. V. Bakutytė Jauniškienė), aprėpianti įvairių XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo sričių – pasaulietinės ir bažnytinės kūrybos tendencijų, muzikos kritikos ir publicistikos, muzikos mokymo, dvarų muzikinės kultūros, muzikos kolektyvų bei muzikinio teatro veiklos, iškilių muzikų veiklos – analizę; 2. Kolektyvinis mokslinis taikomasis leidinys – „Teatro žodynas: asmenybės, datos, terminai“ (sudarytoja – prof. dr. R. Vasinauskaitė), pristatantis svarbiausius Lietuvos ir užsienio teatro raidos periodus, estetines kryptis, kūrėjus ir asmenybes, praktinius ir teorinius terminus.
Skyriaus mokslininkai kasmet parengia po vieną tęstinio recenzuojamo mokslinio leidinio „Menotyra“ numerį, skirtą istoriniams ir teoriniams muzikologijos ir teatrologijos tyrimams.

Skyriaus mokslininkų monografijos:

Bakutytė, V. Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1785 – 1915. Vilnius: LKTI, 2011.
Vasinauskaitė, R. Laikinumo teatras. Lietuvių režisūros pokyčiai 1990 – 2001 metais. Vilnius: LKTI, 2010.
Šabasevičius, H. A Concise History of Lithuanian Balet. Vilnius: Krantai, 2009.
Šabasevičius, H. Šokiu išsakytas gyvenimas: balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės kūrybos bruožai. Vilnius: „Krantų“ redakcija, KFMI, 2008.
Landsbergytė, J. Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas. Vilnius: Kronta, 2008.
Kiauleikytė, L. XVIII a. II pusės – XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus epochų sankirtose. Vilnius: KFMI, 2008.
Jasinskaitė-Jankauskienė, I. Pagoniškasis avangardizmas. Teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai. Vilnius: KFMI, 2001.

Kolektyvinės monografijos:

Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980 – 1990. (Sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2009.
Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga 1970 – 1980. (Sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2006.
Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga 1935 – 1940. (Sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2002.
Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga 1929 – 1935. (Sudaryt. A. Girdzijauskaitė). Vilnius: Gervelė, KMI, 2000.

Kiti leidiniai:

Gintaro Varno teatras: pokalbiai, straipsniai, recenzijos / 1989 – 2009. (Sudarytojas H. Šabasevičius). Vilnius: LKTI, 2012.
Rimo Tumino teatras: recenzijos, straipsniai / 1990 – 2010. (Sudarytoja Š. Trinkūnaitė). Vilnius: LKTI, 2012.
Eimunto Nekrošiaus teatras: pokalbiai, recenzijos, straipsniai / 1991 – 2010. (Sudarytoja R. Vasinauskaitė). Vilnius: LKTI, 2012.
Lithuanian Theater(ed. G. Aleknonis, H. Šabasevičius). Vilnius: KFMI, 2009.
Lietuvos teatras. Trumpa istorija. (Sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2009.