Sakralinio meno paveldo skyrius

Vadovė – vyresn. m. d., dr. Dalia Vasiliūnienė
El. paštas: vasiliuniene.dalia@gmail.com 
 
Skyriaus darbuotojai:
 
Aleksandra Aleksandravaičiūtė, dr. (hp), vyriaus. m. d., prof.
Asta Giniūnienė, dr. vyresn. m. d.
Teresė Jurkuvienė, dr. m. d.
Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, dr. vyresn. m. d.
Regimanta Stankevičienė, dr. vyresn. m. d.
Gabija Surdokaitė-Vitienė, dr. vyresn. m. d.
Skaidrė Urbonienė, dr. m. d.
Gražina Marija Martinaitienė, dr. (hp), emeritė
 
SKYRIAUS TEMA:
Lietuvos sakralinio ir liaudies meno paveldo tyrimai Skyriaus tikslas – nuosekliai ir sistemingai tyrinėti Lietuvos sakralinės dailės ir architektūros paveldą, sudarantį didžiausią išlikusią mūsų šalies meno paveldo dalį. Tyrimų objektas – bažnyčių dailė ir architektūra, liaudies dailė. Darbo uždaviniai: tirti XIV–XX a. bažnytinės dailės istoriją, ikonografiją, pamaldumo tradicijų, įvairių veiksnių ir religinės dailės sąsajas; sakralinio meno indėlį į Lietuvos kultūrą; profesionaliosios ir liaudies dailės ryšius; meno ir amato sąveikos ir atskirties problemas; dailininkų, amatininkų ir liaudies meistrų kūrybą. Atrasti, ekspertuoti ir įvertinti Lietuvos bažnyčių dailės objektus, kaupti archyvinių ir dailės šaltinių duomenis, sisteminti, interpretuoti ir publikuoti bažnytinio profesionalaus ir liaudies meno palikimą.
 
SVARBIAUSI SKYRIAUS DARBAI:
 
PAGRINDINĖS SKYRIAUS PUBLIKACIJOS:
 
Nuo 1996 m. skyrius leidžia tęstinį mokslinį leidinį Lietuvos sakralinė dailė:
 
Monografijos, studijos:
 
 
Parengti straipsnių rinkiniai:
Taikomieji tyrimai, šaltinių publikacijos: