Asta Giniūnienė

humanitarinių m. dr., vyresn. mokslo darbuotoja

1984 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute įgijo meno istorijos ir teorijos diplomą. 2010 m. apgynė humanitarinių mokslų krypties daktaro disertaciją „Kryžiaus kelio stotys Žemaičių vyskupijoje XVIII a. II pusėje – XX a. pradžioje“.
Nuo 2007 m. dirba Kultūros paveldo centro Duomenų skyriuje, nuo 2014 m. balandžio mėn. – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje.

Mokslinių tyrimų sritys: XVIII–XX a. I p. Lietuvos bažnytinė dailė, ikonografija

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė:
Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.
El. paštas: a.giniuniene@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografija:
Giniūnienė,  Asta. Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje–XX a. pradžioje: Sklaida ir raiška. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,2013.

Mokslo straipsniai:
Giniūnienė, Asta. Veiviržėnų bažnyčios iliuzinė tapyba ir XVIII a. II pusės–XIX a. I pusės Kristaus kapo dekoracijos. Menotyra, 2012, t. 19, Nr. 1, p. 18–36.
Giniūnienė, Asta. Straipsniai tęstiniame leidinyje Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 6, Vilnius, 2006–2007; Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 1, 2, Vilnius, 2011, 2012.
Giniūnienė, Asta. Kryžiaus kelio iliustracijos Lietuvos XIX a. leidiniuose, Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 1, p. 48–66.
Giniūnienė, Asta. Pamirštas skulptūrų  rinkinys  Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono evangelisto bažnyčioje,  Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai [sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė], Vilnius, 2010, p. 229–240.
Giniūnienė, Asta. Petro (?) Rozalino ir Giandomenico Tiepolo Kryžiaus kelio paveikslai, Menotyra,  2010, t. 17, Nr. 1, p. 26–36.
Giniūnienė, Asta. Bernardinų įnašas į Kryžiaus kelio sklaidą XVIII a. vid.–XIX a. vid., Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai [sudarytoja Aleksandra  Aleksandravičiūtė], Vilnius, 2009, p. 397–432.
Giniūnienė, Asta. Viešpaties Kančios kelio paveikslų kelionė, Kuriantis protas brangesnis nei turtai [sudarytoja Giedrė Mickūnaitė], Vilnius, 2009, p. 137–149.
Giniūnienė, Asta. Kryžiaus kelias bažnyčių šventoriuose XVIII a. pab.–XIX a. pr., Kultūros paminklai,  2009, Nr. 14, p. 152–165.
Giniūnienė, Asta. Viešpaties Kančios kelio pamaldumo tradicija – XVIII–XIX a. Lietuvos kalvarijos, Kultūros paminklai, 2008, Nr. 13, p. 78–87.
Giniūnienė, Asta. Kryžiaus kelias XVIII a. II p.–XIX a. grafikoje, Menotyra, 2008, t. 15, Nr. 3, p. 8–22.
Giniūnienė, Asta. Josefo von Führicho Kryžiaus kelio ciklas Vienos Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, jo kartotės Lietuvoje, Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje[sudarytojai Liudas Jovaiša, Gabija Surdokaitė], Vilnius, 2008, p. 245–271.
Giniūnienė, Asta. Užnemunės Kryžiaus kelio stotys, Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai [sudarytoja Skirmantė Smilingytė–Žeimienė], Vilnius, 2005, p. 209–226.
Giniūnienė, Asta. Dievo tarno Mykolo Giedraičio ikonografija, Pirmavaizdis ir kartotė: Vaizdinių transformacijos tyrimai, [sudarytojai Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė], (ser. Vilniaus dailės akademijos darbai, Dailė, Nr. 35), Vilnius, 2004, p. 123–135.
Giniūnienė, Asta. Plungės apylinkės kryžiaus kelio stotys, Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Vilnius, 2003, t. 18, kn. 2, p. 895–914.