Asta Giniūnienė

humanitarinių m. dr., vyresn. mokslo darbuotoja
 
1984 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute įgijo meno istorijos ir teorijos diplomą. 2010 m. apgynė humanitarinių mokslų krypties daktaro disertaciją „Kryžiaus kelio stotys Žemaičių vyskupijoje XVIII a. II pusėje – XX a. pradžioje“. 
Nuo 2007 m. dirba Kultūros paveldo centro Duomenų skyriuje, nuo 2014 m. – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje. 
 
Mokslinių tyrimų sritys: XVIII–XX a. I p. Lietuvos bažnytinė dailė, ikonografija
 
Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė:
Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. 
 
El. paštas: a.giniuniene@gmail.com
 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:
Monografija:
Mokslo straipsniai: