Dalia Vasiliūnienė

humanitarinių m. dr., vyresn. mokslo darbuotoja

1966 m. gimė Kaune. 1985–1991 m. studijavo dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademijoje). 1991–1997 m. užėmė archyvarės pareigas Lietuvos literatūros ir meno archyve. 1997–2002 m. dirbo Kultūros ir meno institute Sakralinės dailės skyriuje. Įstaigą reorganizavus į Kultūros, filosofijos ir meno institutą, vėliau – į Lietuvos kultūros tyrimų institutą, Sakralinio meno paveldo skyriuje dirba vyresn. mokslo darbuotoja. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją „Žemaičių Kalvarijos dominikonų architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija“ (menotyra, 03H). Nuo 2010 m. vadovauja Lietuvos mokslo tarybos finansuojamam projektui „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos bažnyčių dailė, auksakalystė.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė:
Tęstinio leidinio Lietuvos sakralinė dailė redakcinės kolegijos narė (nuo 2011 m.)
Mokslo periodinio leidinio Kultūros paminklai redakcinės kolegijos narė (nuo 2010 m.)
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos narė (nuo 2009 m.)
Tęstinio leidinio Religinės kultūros paveldo studijos redakcinės kolegijos pirmininkė (nuo 2006 m.)
Lietuvos dailės istorikų draugijos narė (nuo 1999 m.), 2006–2010 m. jos pirmininkė.
El. paštas: vasiliuniene.dalia@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:

Monografijos:

Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarija: piligriminio centro istorija ir dailėXVII–XIX a., Vilnius: Aidai, 2010. – ISBN 978-9955-656-76-0.

Sudarytieji mokslo darbai:

Mokslo straipsniai:


Taikomieji tyrimai:

Kitos akademinės publikacijos: