Dalia VASILIŪNIENĖ

humanitarinių m. dr., vyresn. mokslo darbuotoja
 
1966 m. gimė Kaune. 1985–1991 m. studijavo dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademijoje). 1991–1997 m. užėmė archyvarės pareigas Lietuvos literatūros ir meno archyve. 1997–2002 m. dirbo Kultūros ir meno institute Sakralinės dailės skyriuje. Įstaigą reorganizavus į Kultūros, filosofijos ir meno institutą, vėliau – į Lietuvos kultūros tyrimų institutą, Sakralinio meno paveldo skyriuje dirba vyresn. mokslo darbuotoja. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją „Žemaičių Kalvarijos dominikonų architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija“ (menotyra, 03H). Nuo 2010 m. vadovauja Lietuvos mokslo tarybos finansuojamam projektui „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“, nuo 2013 m. – Sakralinio meno paveldo skyriaus vadovė.
 
Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė, ekspertinė veikla:
 
Mokslinių tyrimų sritys:
El. paštas: vasiliuniene.dalia@gmail.com
 
 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:
Monografijos:
Sudarytieji mokslo darbai:
Mokslo straipsniai:

Taikomieji tyrimai, šaltinių publikacijos:

Parodos:
Kitos akademinės publikacijos: