Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ

humanitarinių m. dr., mokslo darbuotoja

Gimė 1974 m Alytuje. 1994–1999 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete Menų fakultete ir įgijo menotyros bakalauro laipsnį, 2001–2003 m. – Vilniaus dailės akademijoje Dailės istorijos ir teorijos katedroje – menų magistro laipsnį. 2009 m. apgynė disertaciją: „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“.
Nuo 2002 m. spalio mėn. dirba instituto (iki 2009 m. – Kultūros, filosofijos ir meno in-to, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų in-to) Sakralinio meno paveldo skyriuje (buv. Sakralinės dailės skyriuje).

Mokslinių tyrimų sritys: XVII–XIX a. Lietuvos bažnytinė dailė (specializacija – Kristaus kančių tematika), Lietuvos religinė liaudies dailė, kryždirbystės istorija.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė:
Nuo 2004 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) narė, nuo 2012 m. LDID pirmininkė.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos narė.
El. paštas: gabisu@yahoo.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:

Sudarytieji mokslo darbai:

Mokslo straipsniai:


Taikomieji tyrimai:

Kitos akademinės publikacijos: