Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ

humanitarinių m. dr., vyresn. mokslo darbuotoja
 
Gimė 1974 m Alytuje. 1994–1999 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete Menų fakultete ir įgijo menotyros bakalauro laipsnį, 2001–2003 m. – Vilniaus dailės akademijoje Dailės istorijos ir teorijos katedroje – menų magistro laipsnį. 2009 m. apgynė disertaciją: „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“. Nuo 2002 m. spalio mėn. dirba instituto (iki 2009 m. – Kultūros, filosofijos ir meno in-to, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų in-to) Sakralinio meno paveldo skyriuje (buv. Sakralinės dailės skyriuje).
 
Mokslinių tyrimų sritys: XVII–XIX a. istorinės tekstilės ir siuvinėjimo raida, XVII–XIX a. Lietuvos bažnytinė dailė (specializacija – Kristaus kančių tematika), Lietuvos religinė liaudies dailė, kryždirbystės istorija.
 
Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė, ekspertinė veikla:
El. paštas: gabisu@yahoo.com
 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:
Monografijos, studijos, kt. leidiniai:
Sudarytieji mokslo darbai:
Mokslo straipsniai:
Taikomieji tyrimai:
Kitos akademinės publikacijos: