Regimanta STANKEVIČIENĖ

humanitarinių mokslų daktarė, vyresn. mokslo darbuotoja
 
1953 m. gimė Kauno raj., Jonučių k. 1971–1976 m. studijavo dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademijoje). 2010 m. apgynė disertaciją: „Antakalnio Jėzus: atvaizdas, kultas, kartotės“. 1976–1990 m. Valstybinio dailės instituto Kultūros paminklų sąvado rengimo grupės mokslinė bendradarbė, šį skyrių reorganizavus 1991–2001 m. dirbo Kultūros ir meno instituto Sakralinės dailės skyriuje, šią įstaigą du kartus reorganizavus dabar yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto (LKTI) Sakralinio meno paveldo skyriaus mokslo darbuotoja. 
 
Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos XVII–XX a. sakralinė dailė ir katalikiškoji kultūra, Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų atvaizdai, jų pagerbimas, stebuklingojo atvaizdo fenomenas. 
 
Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė:
El. paštas: regimanta1@yahoo.com 
 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:
Monografijos, studijos:
Sudarytieji mokslo darbai:
Mokslo straipsniai:
Taikomieji tyrimai:

Kitos akademinės publikacijos: