Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja
 
1988 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos diplomą. 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų krypties daktaro disertaciją „Lietuvos bažnyčių dailė XX a. I pusėje: determinuojantys veiksniai“. 
Nuo 1995 m. spalio mėn. dirba instituto (iki 2002 m. – Kultūros ir meno instituto, iki 2009 m. – Kultūros, filosofijos ir meno in-to, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų in-to) Sakralinio meno paveldo skyriuje. 2008–2013 m. vadovavo skyriui. 
 
Mokslinių tyrimų sritys:
 
Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė
Ekspertinė veikla:
El. paštas: s.zeimiene@gmail.com
 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:
Monografija:
Sudaryti leidiniai:
Mokslo straipsniai:
Kai kurie taikomieji darbai:
Sudarytos bibliografijos: