Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

1988 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos diplomą. 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų krypties daktaro disertaciją „Lietuvos bažnyčių dailė XX a. I pusėje: determinuojantys veiksniai“.
Nuo 1995 m. spalio mėn. dirba instituto (iki 2002 m. – Kultūros ir meno instituto, iki 2009 m. – Kultūros, filosofijos ir meno in-to, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų in-to) Sakralinio meno paveldo skyriuje. 2008–2013 m. vadovavo skyriui.

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos bažnyčių dailė, XIX–XX a. Lietuvos dailė, liaudies dailės ir kryždirbystės istorija.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė:
Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos II nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narė.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos narė.
Tęstinių mokslinių leidinių Religinės kultūros paveldo studijos ir Lietuvos sakralinė dailė II redakcinės kolegijos narė.
El. paštas: s.zeimiene@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografija

Smilingytė-Žeimienė Skirmantė.Lietuvos bažnyčių dailė: XX a. I pusė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009.

Sudarytieji mokslo darbai

Mokslo straipsniai