Teresė JURKUVIENĖ

Humanitarinių m. dr., Sakralinio meno paveldo skyriaus mokslo darbuotoja
 
Gimė 1956 m. liepos 10 d. Kėdainiuose. 
1978-1983 m. studijavo meno istoriją Valstybiniame Lietuvos TSR dailės institute (Dabar Vilniaus dailės akademija)
2011 m. apgynė daktaro disertaciją “Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje”.
 
Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.
 
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: lietuvių liaudies menas XIX – XXI a., tautinis kostiumas XIX – XX a., religinė dailė XVIII – XX a.
 
Kontaktai:
El. p.: terese.jurkuviene@gmail.com
 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:
Monografijos:
Straipsniai: