Šiuolaikinės filosofijos skyrius

Tel.: (8~5) 275 5912, el. paštas: SFS@LKTI.LT

Skyriaus vedėjas – vyriausias mokslo darbuotojas dr. Naglis Kardelis

Skyriaus mokslininkai tyrinėja dvi temas. Pirma tema - Filosofiniai šiuolaikinės kultūros tyrimai.
Tyrimų objektas – Lietuvos kultūrinės, visuomeninės ir politinės raidos, jos varomųjų jėgų ir įtampų metodologinė problematika bei šiuolaikinės kultūros ir socialinės filosofijos teorijos. Tyrimų tikslas – plėtoti ir taikyti kultūros bei socialinės filosofijos teorijas, kurios padėtų atskleisti ir aktualizuoti gilumines Lietuvos kultūros tendencijas, jas analizuoti bei vertinti, o taip pat reflektuoti Lietuvai, Europai ir visai Vakarų civilizacijai iškylančius iššūkius.

Antra tema - Vakarų filosofijos sklaida Lietuvoje. Temos tyrimų objektas – šiuolaikinei Lietuvos filosofijai ir kultūrai svarbūs filosofijos tekstai, formuojantys pamatines Vakarų vertybes. Tyrimų tikslas – analizuoti ir plėtoti aktualius Vakarų filosofinės tradicijos elementus, tyrinėti ir versti pamatinius Vakarų filosofijos tekstus, kurti filosofinę lietuvių kalbą. Tyrimų rezultatai leis Lietuvos filosofiją labiau susieti su Vakarų filosofijos kontekstu, pamatiniais Vakarų filosofinės minties raidos orientyrais.

Skyriaus darbuotojai:

 

Svarbiausios publikacijos:

A. Sverdiolas, Kultūros filosofija Lietuvoje. Vilnius, 1983;

A. Sverdiolas, Steigtis ir sauga, Vilnius. 1996;

A. Sverdiolas, Būti ir klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos – 1. Vilnius, 2002;

A. Sverdiolas, Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos – 2, Vilnius, 2003;

Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas. Vilnius, 2004;

A. Sverdiolas; Apie pamėklinę būtį ir kiti etiudai. Vilnius, 2006;

A. Katalynas, Estetinis suvokimas. Vilnius, 2003;

T. Kačerauskas. Filosofinė poetika, Vilnius. 2006;

N. Kardelis, Vienovės įžvalga Platono filosofijoje. Vilnius, 2007,

T. Kačerauskas. Tikrovė ir kūryba: kultūros fenomenologijos metmenys. Vilnius, 2008.

V. Gumauskaitė, Struktūralizmo apmatai: sąvokos, metodas, filosofija. Vilnius, 1997, 2000;

A. Žukauskaitė, Anapus signifikanto principo: psichoanalizė, rekonstrukcija, ideologijos kritika. Vilnius, 2001;

A. Žukauskaitė, Anamorfozės: nepamatinės filosofijos problemos. Vilnius, 2005;

A. Degutis, Individualizmas ir visuomeninė tvarka. Vilnius, 1998;

A. Degutis, Kalba, pažinimas ir veiksmas. Vilnius, 2007.