Algirdas Degutis

humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras (hp), Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinė biografija:
1969-1974 m. studijos Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.
1975-79 m. aspirantūra Vilniaus universiteto Filosofijos katedroje.
1980 m. Vilniaus universitete apgynė filosofijos mokslų kandidato laipsnį.
2008 m. atliko humanitarinių mokslų daktaro habilitacijos procedūrą.
1980-1985 m. Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto jaun. moksl. bendradarbis.
Nuo 1985 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto vyr. moksl. bendradabis.
1985-1990 m. vyr. dėstytojas Vilniaus universiteto Filosofijos ir logikos katedroje.
Nuo 2006 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto asocijuotasis ekspertas.
Šiuo metu yra Kultūros, filosofijos ir meno instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
analitinė filosofija, politinė filosofija.

Svarbiausios publikacijos:
Knygos:
Kalba, mąstymas ir tikrovė, Vilnius: Mintis, 1984 (rusų kalba);
Kanto filosofijos profiliai, A.Degutis (sudarytojas), Vilnius: Mintis, 1988; Individualizmas ir visuomeninė tvarka, Vilnius: Eugrimas, 1998;
Kalba, pažinimas ir veiksmas, Vilnius: Versus Aureus, 2007.

Straipsniai:
‘Rights: negative, positive and ‘social’’ Acta Philosophica Fennica, Helsinki, vol. 65, 2000;
“Deconstructing Postmodern Xenophilia”, The Journal of Ayn Rand Studies, 8, No.1 (Fall 2006);
“Atskirtis, įtrauktis ir ksenofilijos baigtis”, Athena, Vilnius, 2006 Nr. 1;
“Reflections on Western Self-Deconstruction: Extinction via Liberal Openness”, Athena, 2007, Nr. 3;
““Atviros visuomenės” spąstai”, Athena, 2008, Nr. 4;
“Liberaliosios pasaulėžiūros aporijos” (1 dalis), Logos, Vilnius, 2008/57.

Vertimai:
Hayek, F. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė, 3 t., V., Eugrimas, 1997-1999;
Nozick, R., Anarchija, valstybė ir utopija, V., Eugrimas, 2003;
Rawls, J. Politinis liberalizmas, V., Eugrimas, 2002;
Barry, B., Teisingumo teorijos, V. Eugrimas, 2002;
Nozick, R., Anarchija, valstybė ir utopija, V., Eugrimas, 2003.

Kontaktams: el. paštas: algirdas@ktl.mii.lt.