Arūnas Sverdiolas

profesorius, humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras (hp), Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslinė biografija:
2007 m. Vilniaus universitete atliko humanitarinių mokslų daktaro habilitacijos procedūrą.
Šiuo metu yra Kultūros, filosofijos ir meno instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
kultūros filosofija, fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija, kultūros teorija, humanitarinių mokslų metodologija.

Svarbiausios publikacijos
Monografijos:
Kultūros filosofija Lietuvoje, Vilnius, 1983;
Steigtis ir sauga, Vilnius, 1996; Būti ir klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos – 1, Vilnius, 2002;
Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos – 2, Vilnius, 2003;
Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas, Vilnius, 2004;
Apie pamėklinę būtį: ir kiti etiudai / Arūnas Sverdiolas. – Vilnius, 2006.

Knygų sudarymas:
Stasys Šalkauskis, Raštai, T.1-8, Vilnius: Mintis, 1990-2005.
Baltos lankos, nr. 2, 4, 7, 11, 14, 22/23 ir kt.
Paul Ricoeur, Egzistencija ir hermeneutika. Interpretacijų konfliktas, Vilnius, 2001.
Clifford Geertz, Kultūrų interpretavimas : straipsnių rinktinė. Vilnius, 2005.
Algis Mickūnas, Demokratija šiandien : straipsniai ir esė. Vilnius, 2007.

Vertimas
Stasys Šalkauskis. Vladimiras Solovjovas ir jo pasaulio sielos koncepcija, in Stasys Šalkauskis. Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 1993.
Algis Mickūnas, David Stewart. Fenomenologinė filosofija, Vilnius: Baltos lankos, 1994.
Emmanuel Levinas, Etika ir begalybė, Vilnius: Baltos lankos, 1994.
Hans-Georg Gadamer, Istorija, menas, kalba, Vilnius: Baltos lankos, 1999.
Paul Ricoeur, Egzistencija ir hermeneutika. Interpretacijų konfliktas, Vilnius: Baltos lankos, 2001.

Išspausdino keliasdešimt straipsnių moksliniuose leidiniuose, parengė ir išvertė per 20 knygų.

Kontaktams: el. paštas: arunas.sverdiolas@gmail.com.