Naglis Kardelis

Humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyriausias mokslo darbuotojas.

Mokslinė biografija:
1995–2000 m. studijos Vilniaus universiteto filosofijos doktorantūroje.
1998 m., 1999 m. – Miunsterio  universiteto (Vokietija) stipendija.
Nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno instituto Dabartinės filosofijos skyriaus j. m. d., m. d., vyresn. m. d.
2003 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete apginta filosofijos daktaro disertacija tema Vienovės įžvalga Platono filosofijoje: dialektika, mitas ir jų sąveika.
Nuo 1996 m. Vilniaus universiteto Filologijos ir Filosofijos fakultetuose, o 2006 m. ir Vilniau universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute skaityti apie 20 pavadinimų paskaitų kursai iš antikinės ir Viduramžių filosofijos, antikinės literatūros, antikinės kultūros, antikinės estetikos, etikos, senosios graikų kalbos, senovės Romos istorijos, kalbos istorijos ir kt.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
struktūralizmas, postmodernizmas, šiuolaikinė filosofija. Platono filosofija, dabartinė filosofija, kalbos filosofija, religijos filosofija, mokslo filosofija, lyginamoji kalbotyra, civilizacijų istorija, senosios kalbos, antikinė literatūra, kultūrinė antropologija, senovės istorija.

Svarbiausios publikacijos
Monografija:
Vienovės įžvalga Platono filosofijoje, Vilnius: Versus aureus, 2007.

Straipsniai:
Filosofiniai Platono stiliaus aspektai, in: Literatūra, 2001, 43 (3).
Poetiniai paradoksai ir filosofinės minties užuomazgos Hesiodo Teogonijoje, in: Literatūra, 2002, 44 (3) p. 8-14.
Poetinė Hesiodo teologija, in: Hesiodas, Teogonija, Vilnius: Aidai, 2002, p. 147-268.
Religija ir atvirumas: graikiškosios etoso sampratos požiūriu, in: (Po)etikos: kaip galima šiuolaikinė etika, sud. N.Putinaitė ir A.Žukauskaitė, Vilnius: LFSI/Aidai, 2002, p. 12-22.
Literatūros kūrinių autorystė Graikijoje ir senovės Artimuosiuose Rytuose: filosofinis aspektas, in: Literatūra, 2003, 45 (3), p. 39-48.
Tikėjimas ir mąstymo patirtis: kaip galimi Dievo buvimo įrodymai šiandien?, in: N.Putinaitė (sud.), Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos, Vilnius: Aidai, 2003, p. 49-91.
Simbolis kaip dalis ir visuma, in: Filosofija. Sociologija, 2005, Nr. 1, p. 2-14.
Suvaržančios ir išlaisvinančios ribos: ribos ir beribiškumas senovės graikų ir šiuolaikinėje filosofijoje. Athena: Filosofijos studijos Nr. 1, Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 12-27.
Egipto vaizdas Herodoto Istorijoje: recepcijos privalumai ir trūkumai. A. Andrijauskas (sud.). Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos VI. Vilnius: KFMI, 2007, p. 213-228.

Kontaktams: el. paštas: sfs@kfmi.lt.