Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrius

Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrius

Telefonas: (8~5) 275 3608, el. paštas: SLK@LKTI.LT
Skyriaus vedėja – mokslo darbuotoja, doc. dr. Rita Repšienė

Skyriaus mokslininkai tyrinėja Lietuvos kultūrą eurointegracijos ir globalizacijos sąlygomis. Tyrimų tikslas – analizuoti eurointegracijos ir globalizacijos poveikį pokomunistinės Lietuvos kultūros kaitai. Siekiant šio tikslo numatoma tirti santykį tarp kultūros, vertybių, tradicijų ir stereotipų, analizuoti religinių, moralinių, estetinių vertybių kaitą eurointegracijos procesų kontekste. Tyrinėjimais siekiama atskleisti globalizacijos veiksnių specifiką ir svarbą sprendžiant aktualiausias nūdienos Lietuvos visuomenės problemas, prisidėti prie kultūros politikos kūrimo ir plėtros.

Skyriaus darbuotojai:

Stanislovas Juknevičius, humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas
Skaidra Trilupaitytė, humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja
Aida Savicka,  humanitarinių mokslų (sociologijos) daktarė, mokslo darbuotoja
Aurelija Mykolaitytė, humanitarinių mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
 

Pagrindinės skyriaus darbuotojų publikacijos:

Post-communist Lithuania: Culture in Transition / Culture, Philosophy and Arts Research Institute; edited by Stanislovas Juknevičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. 183, [1] p.:  iliustr.
Kultūra globalizacijos sąlygomis, sudarė Stanislovas Juknevičius. Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2006. 371, [1] p.:  iliustr., lent., diagr. − Kultūrologija, t. 13.
Identity and Values of Lithuanians, edited by Aida Savicka. Washington: Council for Research in Values and Philosophy, 2007. 184 p. − Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IVA, Eastern and Central Europe, Volume 31, General Editor George F. Mclean.
Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir iliuzijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.
S. Juknevičius, R. Žiliukaitė, A. Mitrikas, T. Leončikas, A. Savicka, V. Savukynas, Dabartinės Lietuvos kultūros raidos tendencijos: vertybiniai virsmai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 191, [1] p.:  lent.
Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr. − Kultūrologija, t. 17.

Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė.Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p.  ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 1.

Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė.Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Asmenybės, lytys, bendruomenės, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 192 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 3.

Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-66-8. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.

Erosas kultūroje, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-74-3. – Lietuvos kultūros tyrimai, 5.

Atmintis, vaizdas, kultūra, sudarė Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-77-4. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.

Sovijus. Tarpdalykiniai  kultūros tyrimai. Sudarė Stanislovas Juknevičius. T. 1, Nr. 1. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.  280 p. ISSN 2351-471X.

Sovijus: Tarpdalykiniai  kultūros tyrimai. Sudarė Stanislovas Juknevičius. T. 2, Nr. 1. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014.  280 p. ISSN 2351-471X.