Aida Savicka

Dr. Aida SAVICKA – mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų (sociologijos) daktarė. 1991–1995 m. studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, kur įgijo sociologijos bakalauro laipsnį. Studijas tęsė Centrinės Europos universiteto Sociologijos fakultete Varšuvoje, kur 1996 m. įgijo sociologijos ir politikos mokslų magistro laipsnį. 1996–2000 m. studijavo doktorantūroje Varšuvos Aukštojoje socialinių tyrimų mokykloje (Graduate School for Social Research) prie Lenkijos Mokslų akademijos. 2001 m. Krokuvos Jogailaičių universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Postmaterializmo dinamika Centrinės Europos visuomenėse: naujas R. Ingleharto koncepcijos įvertinimas“. Institute dirba nuo 1998 m. LKTI Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyriaus mokslo darbuotoja. Planinė tema – Lietuvos kultūros raidos XX–XXI a. sandūroje tyrimai: tapatybės ir atmintys.

Mokslinių tyrimų sritys:

Šiuolaikinės visuomenės vertybiniai pokyčiai, Lietuvos kultūra globalizacijos procesų kontekste, naujųjų bendravimo technologijų įtaka asmens savivokai bei tapatybės formavimuisi.

El. paštas: aida.savicka@lkti.lt

MOKSLO PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Monografijos:

Savicka, Aida. Postmaterialism and Globalization: The Specificity of Values Change in the Post-Communist Milieu.ISBN 9986-638-51-8. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2004, 163 p.

Mokslo straipsniai:

Savicka, Aida. Materialism and Postmaterialism in Lithuanian Culture // Spectrum. Studies in the History of Culture. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.1998, Nr. 2 (4), p. 171-187.

Savicka, Aida. Economic Performance and Work Ethic: The Comparison of European Countries // J. Koralewicz. (ed.) The European Value System. ISBN 978-8386-759-72-9. Warsaw: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences. 1999, p. 131-165.

Savicka, Aida. Lietuvos gyventojų darbo vertybės 1990-99 // Kultūrologija. ISBN 9986-638-19-4. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2000, Nr. 6, p. 252–277.

Savicka, Aida.Darbas // Europa ir mes (sudarytojas S. Juknevičius). ISBN 9986-638-22-4. Vilnius, Gervelė. 2001, p. 144-162.

Juknevičius, Stanislovas, Savicka, Aida. From Restitution to Innovation: Volunteering in Postcommunist Countries // P. Dekker, L. Halman (eds.) The Values of Volunteering: Cross-Cultural Perspectives.  ISBN 978-1-4615-0145-9. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003, p. 127– 142.

Savicka, Aida.Darbo civilizacijos destrukcija? // Besivienijanti Europa: vertybinis aspektas. ISBN 9986-638-37-2. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2003, p. 60-70.

Juknevičius, Stanislovas, Savicka, Aida.Savanoriškas darbas: nuo neapmokamo darbo iki aktyvaus pilietiškumo // Besivienijanti Europa: vertybinis aspektas. ISBN 9986-638-37-2. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2003, p. 134-154.

Savicka, Aida. Asmens tapatybė permainų metu: tarp lemties ir pasirinkimo // Kultūros savitumas ir universalumas. Kultūrologija. ISBN 9986-638-52-6. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2004, Nr. 11, p. 77–94.

Savicka, Aida. Voluntary Work: Our Way Back to a Civil Society? // Post-Communist Lithuania: Culture in Transition. ISBN 978-9986-638-63-1. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2005, p. 111–126.

Savicka, Aida. Rationalizing the Relation of Globalization and Nationalism // T. Buksinski, D. Dobrzanski (eds.) Cultural Heritage and Contemporary Change Series, IVa, vol. 27, Eastern Europe and the Challenges of Globalization . ISBN 978-1565-182-18-9. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy. 2005, p. 213–228.

Savicka, Aida. Globalizacja i nacjonalizm: analiza wzajemnej relacji // D. Dobrzanski, J. Jakubowski, A. Wawrzynowicz(eds.) Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja. ISBN 83-7092-085-3. Poznan: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. 2005, p. 235–255.

Savicka, Aida. Darbas ir laisvalaikis: naujõs jų tarpusavio ryšio sampratos paieškos // Kultūra globalizacijos sąlygomis. Kultūrologija. ISBN 9986-638-68-2. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2006, Nr. 13, p. 183–204.

Savicka, Aida. Virtualus etniškumas: iliuzija ar viltis // Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. ISNB 9986-638-71-2. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2006, p. 155–168.

Savicka, Aida. Laisvalaikis: laisvė rinktis ar priedermė vartoti? // Dabartinės Lietuvos kultūros raidos tendencijos: vertybiniai virsmai. ISNB 978-9986-638-94-0. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2007, p. 108-127.

Savicka, Aida. Personal Identity: In Between Destiny and Choice // A. Savicka (ed.) Identity and Values of Lithuanians. ISNB 978-1-5651-8236-3. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy. 2007, p. 15-36.

Savicka, Aida. Internetas: pilietinės visuomenės duobkasys ar naujas visuomenės integracijos įrankis? // Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos. ISNB 9986-638-93-3. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2007, p. 81-94.

Savicka, Aida. Globalios tikrovės iššūkiai tautinei asmens tapatybei // Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis. ISNB 978-609-401-016-3. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2008, p. 184-201.

Savicka, Aida. Volunteer Work: Our Way Back to a Civil Society? Specifics of Volunteering in a Post-Communist Milieu // D. Janušauskienė, A. M. Blasko (eds.) Political Transformation and Changing Identities in Central and Eastern Europe. ISNB 978-1565-182-46-2. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy. 2008, p.281-297.

Savicka, Aida. Įtinklinta tapatybė: vientisumo problema // Lietuvos kultūros tyrimai: Medija, politika, vaizduotė (sudarytoja R. Repšienė). ISBN 978-9955-868-42-2. Vilnius: LKTI. 2011, Nr. 1, p. 50-62.

Savicka, Aida. Virtualūs socialiniai tinklai: viešumo ir privatumo problematika // Lietuvos kultūros tyrimai: Asmenybės, lytys, bendruomenės (sudarytoja R. Repšienė). ISBN 978-9955-868-59-0. Vilnius: LKTI. 2012, Nr. 3, p. 29-44.

Savicka, Aida. Šiuolaikinės bendruomenės sampratos transformacijos // Lietuvos kultūros tyrimai (sudarytoja R. Repšienė). Vilnius: LKTI. 2013, Nr. 4, p. 154-170.