Tarptautiniai ryšiai

COST – EUROPOS BENDRADARBIAVIMO MOKSLINIŲ IR TECHNINIŲ TYRIMŲ SRITYJE PROGRAMA (EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH).

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslininkų parengtas projektas laimėjo COST – Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) programos konkursą.
Projekto pavadinimas: COST Action IS1307: „New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matterʼ” / „Naujasis materializmas: ‘Kaip materija tampa daiktu’ – Europos akademinės bendruomenės tinklo perspektyvos”.
LKTI projekto pavadinimas: „Kūno transformacijos Lietuvos vizualiniame mene: materialumo rekonceptualizacija“ / “The Body Transformations in the Lithuanian Visual Arts: reconceptualization of materiality”.

Lietuvos atstovu į COST IS1307 veiklos valdymo komitetą paskirtas dr. Kęstutis Šapoka, jį pavaduoja dr. Basia Nikiforova.
Projekto dalyvė dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė.
Projekto trukmė: 2013 m. lapkritis – 2017 m. lapkritis.

 

LIETUVOS–BALTARUSIJOS DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ SRITYJE PROGRAMA

Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkų (bendradarbiaujant su Baltarusijos mokslininkais) 2012–2014 m. vykdė Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos finansuotą projektą.

Projekto pavadinimas: „Baltarusijos–Lietuvos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas: tarp Minsko ir Vilniaus“ (TAP-LB-12-001). Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos dvišalės komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu projektui buvo paskirtas finansavimas.

Projekto trukmė: 2013 m. sausis–2014 m. gruodis.

Projekto vadovė: Basia Nikiforova, humanitarinių mokslų (filosofijos) daktarė.

Projektui realizuoti buvo suburti mokslininkai iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Baltarusijos kultūros, kalbos ir literatūros tyrimų centro, o projekto tema suteikė galimybę abiem projekto šalims-narėms atlikti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, kuriuose dalyvavo menotyrininkai, kultūrologai, etnologai, kalbininkai ir filosofai. Lietuvos kultūros tyrimų instituto dalyviai:

Jolanta Širkaitė, humanitarinių mokslų (menotyra) daktarė,
Regimanta Stankevičienė, humanitarinių mokslų (menotyra) daktarė,
Henryka Ilgevič, humanitarinių mokslų (istorijos) habilituota daktarė,
Romualdas Juzefovičius, humanitarinių mokslų (istorijos) daktaras,
Nastazija Keršytė, humanitarinių mokslų (istorijos) daktarė,
Aistė Paliušytė, humanitarinių mokslų (menotyra) daktarė,
Rolandas Kregždys, humanitarinių mokslų (filologijos) daktaras.

Per ataskaitinį projekto laikotarpį (2013 m. sausis–2014 m. gruodis) buvo atlikti tokie darbai:

1.   Lietuvos mokslininkai buvo išvykę į Baltarusiją tirti kultūros paveldo objektus, juos ištyrė, aprašė ir pristatė akademinei bendruomenei.
2.   Minske 2013 m. rugsėjo 26–28 d. įvyko tarptautinis mokslinis projekto dalyvių seminaras „Baltarusijos–Lietuvos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas / Историко-культурное наследие белорусско-литовского пограничья", kuriame penki Lietuvos mokslininkai perskaitė mokslinius pranešimus tiriama tematika.
3.   2014 m. gegužės 21–23 d. Vilniuje, surengta projekto baigiamoji tarptautinė mokslinė konferencija „Baltarusijos-Lietuvos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas: tarp Minsko ir Vilniaus”. Šioje konferencijoje buvo perskaityta keturiolika mokslinių pranešimų: iš jų penkis pranešimus perskaitė kaimyninės Baltarusijos mokslininkai, o devynis pristatė Lietuvos mokslininkai.
4.   Projekto rezultatai: pagal atliktus mokslinius tyrimus ir tarptautinėje konferencijoje aptartą mokslinę tyrimo medžiagą sudaryta ir Vilniuje išleista mokslinių straipsnių knyga Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas (sudarytoja B. Nikiforova), kurios pristatymas numatomas 2015 m. pradžioje.