Viešieji pirkimai

Pirkimų planas
  • Lietuvos kultūros tyrimų instituto planuojami viešieji pirkimai 2017 m.
  • 2017 m. sausio 18 d. įsakymas dėl 2017 metų Lietuvos kultūros tyrimų instituto viešųjų pirkimų plano tvirtinimo

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m.  >>>

Sutarčių viešinimas >>>

Pirkimų ataskaitos
   • Viešųjų pirkimų ataskaitos  (At-6)

Kiti dokumentai
   • LKTI viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (2015-01-07)
   • Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus 2015 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-3 dėl  Lietuvos kultūros tyrimų instituto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo
   • Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus 2015 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-2 dėl  2015 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
   • Bendrasis Viešųjų Pirkimų Žodynas (iš anglų kalbos: Common Procurement Vocabulary - CPV) elektroniniame pavidale.
     (Žodyną sudaro daugiau nei 8 000 produktų ir paslaugų kodų katalogas)