Department of Comparative Culture Studies

About us

Comparative cultural studies department is the leading comparative cultural studies research center in Lithuania. Department‘s research areas:

It also carries out educational activities - doctoral studies and academic qualification training.

The department publishes volumes Kultūrologija (Culturology), Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos (East-West: Comparative Studies), Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai  (Research on Aesthetics and Art Philosophy), Neklasikinė filosofija (Non-Classical Philosophy), Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai (Research on Litvak Culture), Lietuvos kultūros tyrinėjimai  (Lithuanian Culture Research), monographic series Bibliotheca Orientalia et Comparativa.

The department annually organizes regional and international conferences on the topics of Lithuanian culture research, Euro-integration, non-classical philosophy, contemporary aesthetics and art philosophy, Jewish culture etc.

Head of the department: prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Staff: dr. Vytautas Rubavičius, dr. Loreta Poškaitė,  dr. Žilvinė Gaižutytė–Filipavičienė, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė, dr. Stanislavas Mostauskis,  dr. Rasius Makselis,  dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Nida Gaidauskienė.

PhD candidates:  Ernestas Jančenkas, Andrius Tamoševičius, Žilvinas Vareikis.