Department of Art History and Visual Culture

Tel. 852758662, e-mail: DIS@LKTI.LT

Head of the Department: leading reseacher dr. Laima Surgailienė (Laučkaitė)

Research staff:
Dr. Lina Balaišytė
Dr. Erika Grigoravičienė
Dr., prof. Giedrė Jankevičiūtė
Dr. Auksė Kaladžinskaitė
Dr. Jolita Mulevičiūtė
Dr. Lijana Natalevičienė (Šatavičiūtė)
Dr. Mindaugas Paknys
Dr. Aistė Paliušytė
Dr. Jolanta Širkaitė
Dr. Milda Žvirblytė

The Department of Art History and Visual Culture of Lithuanian Culture Research Institute is the centre investigating Lithuanian history of art. The researches cover the period from the Grand Duchy of Lithuania to the present day. According to historical periods there are two main groups in the Department: the group investigating art of the Grand Duchy of Lithuania (LinaBalaišytė, Auksė Kaladžinskaitė, Mindaugas Paknys, Aistė Paliušytė Lugovojienė) and the group investigating art of 19th-21st centuries (Erika Grigoravičienė, Giedrė Jankevičiūtė, Jolita Mulevičiūtė, Lijana Natalevičienė (Šatavičiūtė), Laima Surgailienė (Laučkaitė), Jolanta Širkaitė).


The main themes of the Department:

1. The Research of Lithuanian Art and Visual Culture

The object of the research is Lithuanian art of from 16th to 21st centuries analysed in the social, cultural, political, and economic contexts. The research covers both artistic production and processes of artistic life, it is concentrated on the role of the state and of various social and ethnic groups in the production and consumption of art, and also targeted at the development of artistic institutions (art schools, societies, museums, exhibitions, etc.). The research also includes the studies of visual culture, connections between art and visual media (photography, mass media, etc.) and investigation of the production, spread and consumption of images in various historical periods.


Selected publications:

M. Paknys, Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII-XIX a. aprašymai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014

M. Paknys, Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija, Vilnius, 2013

G. Jankevičiūtė, M. Vaicekauskas, Visagalė tradicija. Kristijono Donelaičio poemos Metaiiliustracijos ir vizualinio kanono kūrimas / An omnipotent tradition. The illustrations of Kristijonas Donelaitis‘s poem Metai and the creation of a visual canon, Vilnius, 2013

E. GrigoravičienėVaizdinis posūkis: vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgsniai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011

G. Jankevičiūtė , Po raudonąja žvaigžde. Lietuvos dailė 1940–1941 m. / Under the Red Star. Lithuanian Art in 1940–1941, parodos knyga, Vilnius, 2011

G. Jankevičiūtė, Lietuvos grafika 1918-1940, Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2008

M. Paknys, Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK. Bažnytinės architektūros užsakymai, Vilnius, VDA, 2003

G. Jankevičiūtė, Dailė ir valstybė: Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940, Kaunas: ČDM, 2003

L. Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, Vilnius: Baltos lankos, KFMI, 2002

L. Laučkaitė, Art in Vilnius 1900-1915, Vilnius: Baltos lankos, 2008

J. Mulevičiūtė, Modernizmo link. Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940, Kaunas: ČDM, 2001


Applied studies:

Okupacijos realijos: Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų plakatai Lietuvoje. The Reality of Occupation: Posters in Lithuania During World War I and World War II. Catalogue, ed.Giedrė Jankevičiūtė, Laima Laučkaitė-Surgailienė. Vilnius: Vilniaus grafikos meno centras, 2014

Vilnius. Topophilia. I tomas. Advokatų kontoros LAWIN meno kolekcija. Ed.L. Laučkaitė, Vilnius: LAWIN, 2014

Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje/ More than just beauty. The image of woman in the LAWIN collection, kat. su albumine dalimi, ed. G. Jankevičiūtė, Vilnius: LAWIN, 2012

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudaryt. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943, kat., sudaryt. ir tekstų aut. (su kitais) G. Jankevičiūtė, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012

G. Jankevičiūtė (sudarymas, tekstai, vertimai – su kitais), Dailės istorijos šaltiniai. Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija, Vilnius: VDA leidykla, 2012


2. The Department is implementing the programme:

„Lithuanian art legacy: images, texts, contexts“

The long-lasting programme of scientific research, social and cultural development is implemented from 2013 01 01 to 2016 01 01, head of the programme Dr. Laima Surgailienė (Laučkaitė). The main goal of the programme is to discover and include the previously unknown Lithuanian artistic heritage into the sphere of scholarly research together with related historical texts and sources. The programme aims to reveal the pecularities of visual culture of different historical periods, to disclose the ties of visual culture with the social, religious, ideological, political practises and to renew the methodological base of Lithuanian art research.

J. Mulevičiūtė, Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865-1914 Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

M. Paknys,Vincentas Juzumas. Žemaičių vyskupijos aprašymas, Varniai: Žemaičių vyskupijos muziejus, 2013


3. The Department is implementing the projects:

Lietuvos dailininkų žodynas [Dictionary of Lithuanian Artists]

Project is financed  by Lithuanian Science Council according to the National Science programme „State and Nation: Heritage and Identity“ (No. VAT-10018), duration 2010 07 01–2016 12 31.

The aim of the project is an integrated research of the sources of the Lithuanian history of art and culture on the basis of the iconographic materials and archival documents kept in state institutions and private collections in Lithuania and abroad. The main task of this theme is the publication of a multi-volume academic dictionary of Lithuanian artists. This bibliographical dictionary is a collective work of the Department, three volumes were already published.

The first one covering the artists of the Grand Duchy of Lithuania was published in 2005 (Lietuvos dailininkų žodynas, XVI-XVIII a., vol. 1, ed. Aistė Paliušytė, Vilnius: KFMI, 2005).

The second volume relating to the artists of the 19th century was published in 2012 (Lietuvos dailininkų žodynas, 1795-1918, vol. 2, ed. Jolanta Širkaitė, Vilnius: LKTI, 2012).

The third volume, dedicated to the artists of the first part of the 20th century was published in 2013 (Lietuvos dailininkų žodynas, 1918-1944, vol. 3, ed. Lijana Natalevičienė, Vilnius: LKTI, 2013). Now the fourth volume, dedicated to the artists of the second part of the 20th century is in preparation (Lietuvos dailininkų žodynas, 1945–2000, vol. 4, ed. Milda Žvirblytė), publication is planned in 2016.


Selected publications:

E. Grigoravičienė, Žibuntas Mikšys. Grafika, Vilnius: Artseria, 2013

L. Laučkaitė,Rafaelis Chvolesas. Jeruzalės ieškojimas, Vilnius: Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2013

Racconti disegnati / Drawn Stories. Incisioni di / Engrawings by Petras Repšys, cat., ed. by Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius, 2013

XX a. romantikas Vaclovas Kosciuška (1911–1984), kat., ed. G. Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Vilniečių ainių klubas, 2011

Illustrarium. Soviet Lithuanian Children’s Book Illustration, cat., ed. by G. Jankevičiūtė, Vilnius, 2011

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės istorikų draugija, VDA leidykla, 2010

Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius, sudaryt. ir tekstų aut. (su kitais) G. Jankevičiūtė, Vilnius-Kaunas: AICA, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, 2009

L. Laučkaitė, Ekspresionizmo dailininkė Mariana Veriovkina, Vilnius: KFMI, 2007

L. Natalevičienė,Juozas Balčikonis, Vilnius: VDA, 2007

M. Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, Vilnius: VDA, 2006

J. Širkaitė, Dailininkai Römeriai. The Artists of the Römer family, Vilnius: LDM, 2006

J. Širkaitė, Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972), Vilnius: KFMI, 2005

J. Mulevičiūtė, Antanas Gudaitis. 1904–1989. Išsilaisvinimas. Liberation, Vilnius: LDM, 2004

Išeivijos dailė. Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, comp. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: KFMI, 2003

L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Antanas Tamošaitis. Gyvenimo ir kūrybos kelias, Vilnius: VDA, 2003 


Since 2004 the Department has been publishing the scholarly series Dailės istorijos studijos(Studies of Art History)

Vol. 1:  XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys /Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury, 2004, ed. L. Laučkaitė.

Vol. 2: Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, 2006, ed. A. Paliušytė.

Vol. 3:Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a. ), 2008, ed. L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė.

Vol. 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, 2010, ed. A. Paliušytė.

Vol. 5: Art and artistic life during the two world wars, 2012, ed. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė.

Vol. 6:Vaizdo kontrolė, ed. Erika Grigoravičienė, 2014.


Department also issues the annual number of the scholarly journal Menotyra (Art Research), issued by the Lithuanian Academy of Sciences.