Naujienos

2018 m. gegužės 5 d. (šeštadienį) rengiama septyniolikta respublikinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija KOMPARATYVIZMAS, GLOBALIZACIJA IR DABARTINIŲ ESTETIKOS BEI MENO FILOSOFIJOS DISKURSŲ KAITA Daugiau >>> 

--------------------------------------------------------------------------------

Skelbiamas filosofijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas.  Daugiau >>>  

--------------------------------------------------------------------------------

Nuo 2017 m. rudens Lietuvos kultūros tyrimų institute ES lėšomis stažuojasi dr. Lina Kaminskaitė – Jančorienė. Daugiau >>>  

--------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigasDaugiau >>>
--------------------------------------------------------------------------------

Sveikiname doktorantą Marių Daraškevičių, pelniusį Varšuvos Lazienkų rūmų-muziejaus padėką už muziejininkams skaitytą paskaitą apie valgomojo tradicijas Europoje ir maisto keltuvus. Jis yra jungtinės VDA ir LKTI menotyros krypties doktorantūros doktorantas (priskirtas LKTI). Rengia disertaciją tema "Valgomasis Lietuvos dvarininkų namuose XIX amžiuje", vadovė VDA doc. dr. Rasa Butvilaitė. http://www.vda.lt/lt/aukstuju-studiju-fakultetas/naujienos/ivykiai/varsuvos-lazienku-rumu-muziejaus-padeka-uz-muziejininkams-skaityta-paskaita
--------------------------------------------------------------------------------

Sveikiname Instituto Muzikos ir teatro skyriaus vyriausiąjį moklso darbuotoją menotyros dr. Helmutą Šabasevičių bei  buvusią Dailės istorijos skyriaus mokslo darbuotoją, Nacionalinės dailės galerijos direktorę dailėtyrininkę dr. Lolitą Jablonskienę su garbingu apdovadonojimu - Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Dr. Helmutas Šabasevičius
Dr. Helmutas Šabasevičius
Dr. Lolita Jablonskienė
Dr. Lolita Jablonskienė

Lietuvos kultūros tyrimų institutas tarptautinių ekspertų pripažintas geriausiu Lietuvos humanitarinių mokslų srityje. 
Plačiau >>>

Naujausi leidiniai

 

Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė

Erika Grigoravičienė

2017 • Inter Se • Minkšti viršeliai • 17x24 cm • 292 p. • Str. angl. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-548-57-7

Kaina 19,- €

 

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai.

Sudarytojas ir vertėjas Dalius Viliūnas

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 336 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Vietovardžių ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-94-1

Kaina 8,- €

 

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Regimanta Stankevičienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 528 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-91-0

Kaina 20,- €

 

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Regimanta Stankevičienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 528 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-91-0

Kaina 20,- €

 

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Danutė Bacevičiūtė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-89-7

Kaina 15,- €

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja Milda Žvirblytė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 848 p. • iliustr., žml. • Dalis gretut. teksto liet., angl. • Aut. nurodyti priešantr. p. • Asmenvardžių r-klė 

ISBN 9986-638-61-5

Kaina 20,- € 

 

Lietuvos filosofijos istoriografija

Gintaras Kabelka

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-86-6

Kaina 8,- €

 

Dailės istorijos studijos 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai

Sudarytoja Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 cm • 304 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-87-3

Kaina 5,- € 

 

Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV

Sudarytojas Antanas Andrijauskas

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-90-3

Kaina 10,- € 

 

Dailės kūrinys – istorijos šaltinis

Sudarytoja Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 352 p. • Str. angl. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr. str. gale ir išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978-9955-868-85-9

Kaina 10,- €

 

Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Audronė Žukauskaitė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x22 • 312 p. • Santr. angl. • Sąvokų ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-4272-45-5

Kaina 12,- €