Naujienos

2021 m. gegužės 21 d. (penktadienį) rengiama jubiliejinė dvidešimta nacionalinė estetikos ir meno filosofijos ciklo konferencija "ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR RELIGINĖS SĄMONĖS RAIŠKOS FORMOS"  Daugiau >>> 
--------------------------------------------------------------------------------
2021 m. gegužės mėn. 28–29 d. rengiama konferencija  
"ANTIKOS IR VIDURAMŽIŲ TYRIMAI 2020-2021" Daugiau >>>
--------------------------------------------------------------------------------

SVEIKINAME LKTI Šiuolaikinės filosofijos skyriaus ketvirtųjų metų doktorantą Denį Petriną 
Daugiau >>> 
--------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas Daugiau >>> 
--------------------------------------------------------------------------------

Sveikiname daktarę Teresę JURKUVIENĘ su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus apdovanojimu!   15min.>>>   Delfi>>>

--------------------------------------------------------------------------------

2019 m. Marius Daraškevičius dalyvauja tarptautiniame projekte skirtame Lietuvos bajorų dvarų paveldo XIX a. architektūros ir interjero tyrimams. Daugiau >>>  

--------------------------------------------------------------------------------

Sveikiname doktorantą Marių Daraškevičių, pelniusį Varšuvos Lazienkų rūmų-muziejaus padėką už muziejininkams skaitytą paskaitą apie valgomojo tradicijas Europoje ir maisto keltuvus. Jis yra jungtinės VDA ir LKTI menotyros krypties doktorantūros doktorantas (priskirtas LKTI). Rengia disertaciją tema "Valgomasis Lietuvos dvarininkų namuose XIX amžiuje", vadovė VDA doc. dr. Rasa Butvilaitė. http://www.vda.lt/lt/aukstuju-studiju-fakultetas/naujienos/ivykiai/varsuvos-lazienku-rumu-muziejaus-padeka-uz-muziejininkams-skaityta-paskaita

--------------------------------------------------------------------------------

Sveikiname Instituto Muzikos ir teatro skyriaus vyriausiąjį moklso darbuotoją menotyros dr. Helmutą Šabasevičių bei  buvusią Dailės istorijos skyriaus mokslo darbuotoją, Nacionalinės dailės galerijos direktorę dailėtyrininkę dr. Lolitą Jablonskienę su garbingu apdovadonojimu - Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Dr. Helmutas Šabasevičius
Dr. Helmutas Šabasevičius
Dr. Lolita Jablonskienė
Dr. Lolita Jablonskienė

Lietuvos kultūros tyrimų institutas tarptautinių ekspertų pripažintas geriausiu Lietuvos humanitarinių mokslų srityje. 
Plačiau >>>

 

Naujausi leidiniai

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save
Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII

Sudarytoja Odeta Žukauskienė

2019 •  LKTI • 290 p. • Iliustracijos • Santr. angl. • 
ISBN 978-609-8231-11-3
 

Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai

Vida Bakutytė

2019 •  LKTI • 216 p. • Iliustracijos • Santr. angl. • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •
ISBN 978-609-8231-10-6


 

Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, t. 4: Sovietinis laikotarpis 1945–1989

Sudarytojas Gintaras Kabelka

2019 • LKTI • Kieti viršeliai • 17×24 cm • 560 p. • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-6098-231-09-0

Kaina 10,- €
 

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė

Sudarytojos Skaidrė Krikštopaitytė-Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2018 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 368 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-08-3

Kaina 17,- €

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915

Jolanta Širkaitė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 170 x 230 • 336 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-07-6

Kaina 12,- €
 

 

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Laima Laučkaitė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 200 x 265 • 224 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė • 

ISBN 978-609-8231-03-8

 

Kaina 19,- €

Atminties ir žvilgsnio trajektorijos: vaizdo kultūros refleksija

Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17×24 cm • 304 p. • 

ISBN 978-609-8231-05-2

Kaina 12,- €
 

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Vytautas Rubavičius

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15×21 cm • 328 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-04-5

Kaina 12,- €
 

Lietuvos sakralinės dailė

Tomas II: Šiaulių vyskupija, dalis II: Šiaulių dekanatas, knyga 1: Agailiai – Juozapava

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilginytė–Žeimienė

2018 • LKTI • Kieti viršeliai • 18×25 cm • 448 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-00-7

Kaina 15,- €

 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 12.

GALIA, DISKURSAS IR SUBJEKTAS: MICHELIO FOUCAULT MĄSTYMO PARADIGMA

Sudarytojas Arūnas Sverdiolas

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 248 p. •

ISSN 1822-5047; ISBN 977-1822-504-00-7

Kaina 3,- € 

 

Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija

Sudarytojos Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė

2017 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 cm• 200 p. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-99-6

Kaina 5,- € 

 

Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė

Erika Grigoravičienė

2017 • Inter Se • Minkšti viršeliai • 17x24 cm • 292 p. • Str. angl. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-548-57-7

Kaina 19,- €

 

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai.

Sudarytojas ir vertėjas Dalius Viliūnas

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 336 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Vietovardžių ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-94-1

Kaina 8,- €

 

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Gabija Surdokaitė–Vitienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 544 p. • Str. angl. ir lenk. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-92-7

Kaina 18,- €

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Regimanta Stankevičienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 528 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-91-0

Kaina 20,- €

 

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Danutė Bacevičiūtė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-89-7

Kaina 10,- €

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja Milda Žvirblytė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 848 p. • iliustr., žml. • Dalis gretut. teksto liet., angl. • Aut. nurodyti priešantr. p. • Asmenvardžių r-klė 

ISBN 9986-638-61-5

Kaina 10,- € 

 

Lietuvos filosofijos istoriografija

Gintaras Kabelka

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-86-6

Kaina 5,- €

 

Dailės istorijos studijos 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai

Sudarytoja Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 cm • 304 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-87-3

Kaina 1,- € 

 

Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV

Sudarytojas Antanas Andrijauskas

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-90-3

Kaina 5,- € 

 

Dailės kūrinys – istorijos šaltinis

Sudarytoja Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 352 p. • Str. angl. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr. str. gale ir išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978-9955-868-85-9

Kaina 5,- €

 

Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Audronė Žukauskaitė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x22 • 312 p. • Santr. angl. • Sąvokų ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-4272-45-5

Kaina 8,- €

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Algis Uždavinys

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 288 p. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-95089-2-4

Kaina 5,- €

 

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

Sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 592 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-8014-18-1

Kaina 12,- €

 

Jeanas-Jacques`as Rousseau ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 296 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Asmenvardžių r-klė

ISBN 978-9955-868-83-5

Kaina 10,- €

 

Lietuvos kultūros tyrimai 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos

Sudarytoja Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–81–1

Kaina 2,- €

 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 10.

Sudarytoja Danutė Bacevičiūtė

2015 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 206 p. •

ISSN 1822-5047

Kaina 1,- €

 

Filosofija išeivijoje

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Rūta Marija Vabalaitė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 256 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-78-1

Kaina 5,- €

 

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje

Alvydas Noreika

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 15x23 • 208 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-79-8

Kaina 3,- €

 

  Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas 

Antanas Andrijauskas

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-80-4

Kaina 10,- €

 

Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika

Skaidra Trilupaitytė

2015 • Demos • Minkšti viršeliai • 15x21 • 260 p. • Santr. angl. • Bibliografija • 

ISBN 978–609–95235–5–2

Kaina 2,- €

 

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Antanas Andrijauskas

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-75-0

Kaina 10,- €

 

Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra

Sudarytoja Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–77–4

Kaina 2,- €


 

Lietuvos sakralinės dailė

III tomas: Šiaulių vyskupija, I dalis: Joniškio dekanatas, 3 knyga: Skaistgirys–Žukančiai

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 576 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr. str. gale • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės • ISBN 9986-638-03-8

Kaina 8,- €

 

XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Vida Bakutytė

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 776 p. • Santr. angl. • Natos • Bibliogr. str. gale ir išnašose • Asmenvardžių r-klė • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-70-5

Kaina 8,-

 

Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje

Sudarytoja Rita Repšienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–74–3

Kaina 2,- €

 

Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas

Sudarytoja Basia Nikifirova

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 296 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978–9955–868–71–2

Kaina 1,- €

 

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 9.

Sudarytoja Renata Šukaitytė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x25 • 220 p. •

ISSN 1822-5047

Kaina 1,- €

 

Ornamentas: XVI – XX a. I pusės paveldo tyrimai

Sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 456 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografija išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-69-9

Kaina 10,- €

 

Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija

Sudarytojas Mindaugas Paknys

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 376 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografija išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-67-5

Kaina 5,- €

 

Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys

Sudarytoja Rita Repšienė

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 184 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos •

ISBN 978–9955–868–66–8

Kaina 2,- €

 

  Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII ir XIX a. aprašymai

Mindaugas Paknys

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 232 p. • Santr. angl., lenk. • Iliustr. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–64–4

Kaina 5,- €

 

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Dalius Viliūnas

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 328 p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-65-1

Kaina 9,- €

 

Lietuvos sakralinės dailė II
Tomas II: Šiaulių vyskupija; Dalis I: Joniškio dekanatas; Knyga 2: Judeikiai–Rudiškiai

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilginytė–Žeimienė

2012 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 544 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-57-6

Kaina 8,- €

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 520 p. • Žemėlapiai • Dalis gretutinio teksto anglų kalba • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–63–7

Kaina 8,- €

 

Kūrybinė vaizduotė. Dailės kritika ir publicistika

Algis Uždavinys

2013 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 • 352 p. • Santraukos anglų kalba • Iliustracijos Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-62-0

Kaina 5,- €

 

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija

Mindaugas Paknys

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 320 p. • Str. angl., lenk. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–61–3

Kaina 5,- €

 

Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis

Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 576 p. • Str. angl. • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-60-6

Kaina 5,- €

 

  Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914 

Jolita Mulevičiūtė

2012 • LKTI •Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 304 p. • Str. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–54–5

Kaina 8,- €

 

Leidinių platinimu užsiima Instituto leidybos skyrius.

Informaciją apie turimus leidinius, jų kainas ir įsigijimo tvarką teikia Instituto leidybos skyriaus vadybininkas Egidijus Miltakis

Kontaktai:

Adresas - Saltoniškių g. 58 (kab. 219), LT-08105 Vilnius

Tel.: (8 5) 275 28 57; mob. tel. 865 697181 

El. paštas: knygynas@lkti.lt, egidijus.miltakis@gmail.com

LKTI knygyno darbo laikas:

pirmadienis – penktadienis 9–17 val.


Mūsų leidinius galite įsigyti šiuose knygynuose

Vilniuje:

„Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4)

VU knygynas "Littera" (Universiteto g. 5)

Kaune:

Knygynas "Kalbų centras"  (Donelaičio g. 61)

Internetu:

Patogu pirkti